Chương III. §1. Định lí Ta-lét trong tam giác

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương III. §1. Định lí Ta-lét trong tam giác - 1
  • Chương III. §1. Định lí Ta-lét trong tam giác - 2
  • Chương III. §1. Định lí Ta-lét trong tam giác - 3
  • Chương III. §1. Định lí Ta-lét trong tam giác - 4
  • Chương III. §1. Định lí Ta-lét trong tam giác - 5
HÌNH HỌC 8
TIÊN HỌC LỄ
HẬU HỌC VĂN
Lớp 8A1
Câu 1: Cho các đường thẳng a,b,c,d song song và cách đều như hình vẽ. Có kết luận gì về các đoạn thẳng EF,FG,GH.
Câu 2: Tìm tỉ số của hai số 4 và 5.
Câu 3: Tỉ lệ thức là gì? Nêu dạng tổng quát của tỉ lệ thức.
Câu 1: Kết luận: EF = FG = GH
Câu 2: Tỉ số của hai số 4 và 5 là
Câu 3: Tỉ lệ thức là đẳng thức giữa hai số hữu tỉ bằng nhau
Tổng quát:
CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
Nội dung trọng tâm
- Định lí Ta Lét.
- Tính chất đường phân giác của tam giác.
- Các trường hợp đồng dạng của tam giác.
- Ứng dụng của tam giác đồng dạng.
Hình 3
A
B
C
B’
C’
B’C’// BC
BÀI HỌC MỚI
ĐỊNH LÝ TA - LÉT
TRONG TAM GIÁC
?
Chương III. Tiết 37. Bài 1: ĐỊNH LÝ TA – LÉT TRONG TAM GIÁC
a. Định nghĩa
Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.
Chương III. Tiết 37. Bài 1: ĐỊNH LÝ TA – LÉT TRONG TAM GIÁC
b. Ví dụ
Ví dụ 1: (SGK)
c. Chú ý
Tỉ số của hai đoạn thẳng không phụ thuộc vào đơn vị đo
Cho bốn đoạn thẳng AB, CD, A’B’, C’D’ (hình vẽ)
Chương III. Tiết 37. Bài 1: ĐỊNH LÝ TA – LÉT TRONG TAM GIÁC
Chương III. Tiết 37. Bài 1: ĐỊNH LÝ TA – LÉT TRONG TAM GIÁC
Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng A’B’ và C’D’ nếu có tỉ lệ thức:
Chương III. Tiết 37. Bài 1: ĐỊNH LÝ TA – LÉT TRONG TAM GIÁC
Làm việc theo nhóm
So sánh các tỉ số
(1)
(1)
(2)
(2)
Chương III. Tiết 37. Bài 1: ĐỊNH LÝ TA – LÉT TRONG TAM GIÁC
Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.
Chương III. Tiết 37. Bài 1: ĐỊNH LÝ TA – LÉT TRONG TAM GIÁC
Ví dụ
Ví dụ 2: (SGK)
Tính độ dài x trong hình vẽ sau:
Ta có a // BC (giả thiết)
Áp dụng định lí Ta – lét ta có:
Chương III. Tiết 37. Bài 1: ĐỊNH LÝ TA – LÉT TRONG TAM GIÁC
Tính độ dài y trong hình vẽ sau:
Vì DE và AB cùng vuông góc với AC nên DE // AB. Áp dụng định lý TaLét ta có:
Trò chơi “giải mã bức tranh”
Luật chơi:
Mỗi dãy là một đội chơi, mỗi đội được quyền chọn 2 câu hỏi, nếu trả lời đúng sẽ được 10 điểm và sai thì đội còn lại được quyền trả lời, trả lời đúng được 10 điểm. Với mỗi câu trả lời đúng ta mở được một mảnh ghép hình ảnh của bức tranh. Nếu đội nào có đáp án đúng về bức tranh trước thì được số điểm còn lại. Kết thúc trò chơi đội nào có nhiều điểm hơn thì đội đó thắng và đội thắng cuộc sẽ được phần thưởng rất “to”
Chương III. Tiết 37. Bài 1: ĐỊNH LÝ TA – LÉT TRONG TAM GIÁC
1
2
3
4
1
2
3
4
Phần thưởng là một tràn pháo tay thật “to” của cả lớp
MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN
- Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.
- Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.
- Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng A’B’ và C’D’ nếu có tỉ lệ thức:
CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ
- Định nghĩa tỉ số của hai đoạn thẳng
- Định nghĩa các đoạn thẳng tỉ lệ và vận dụng chúng vào tính độ dài chưa biết
- Học định lý TaLét để biết vận dụng định lý ghi được các tỉ lệ thức cần tính
- Bài tập về nhà: 4 và 5 trang 59 SGK
Bài 2. Định lý đảo và hệ quả của định lý Ta-lét
CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ
Thân ái
chào quý thầy cô và các em!
Chương III. Tiết 37. Bài 1: ĐỊNH LÝ TA – LÉT TRONG TAM GIÁC
Bài 1: Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng có độ dài như sau
a) AB = 5 cm và CD = 15 cm;
b) EF = 48cm và GH = 16 dm;
Chương III. Tiết 37. Bài 1: ĐỊNH LÝ TA – LÉT TRONG TAM GIÁC
Chương III. Tiết 37. Bài 1: ĐỊNH LÝ TA – LÉT TRONG TAM GIÁC
Chương III. Tiết 37. Bài 1: ĐỊNH LÝ TA – LÉT TRONG TAM GIÁC
Tỉ số hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng đó theo cùng một đơn vị đo
Đúng
VẬN DỤNG
Chương III. Tiết 37. Bài 1: ĐỊNH LÝ TA – LÉT TRONG TAM GIÁC
Cho tứ giác ABCD, đường thẳng qua A song song với BC cắt BD ở E, đường thẳng qua B song song với AD cắt AC ở G
Chứng minh: EG // CD
Hình vẽ
Chương III. Tiết 37. Bài 1: ĐỊNH LÝ TA – LÉT TRONG TAM GIÁC
VẬN DỤNG
Gọi O là giao điểm của AC và BD

Suy ra EG // CD (đpcm)
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-01-19 00:16:27 | Thể loại: Hình học 8 | Lần tải: 10 | Lần xem: | Page: 26 | FileSize: 4.60 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương III. §1. Định lí Ta-lét trong tam giác, Hình học 8. HÌNH HỌC 8TIÊN HỌC LỄHẬU HỌC VĂNLớp 8A1Câu 1: Cho các đường thẳng a,b,c,d song song và cách đều như hình vẽ. Có kết luận gì về các đoạn thẳng EF,FG,GH.Câu 2: Tìm tỉ số của hai số 4 và 5. Câu 3: Tỉ lệ

https://tailieuhoctap.com/baigianghinhhoc8/chuong-iii-1-dinh-li-ta-let-trong-tam-giac.2j630q.html