Chương I - Bài 12: Hình vuông

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương I - Bài 12: Hình vuông - 1
  • Chương I - Bài 12: Hình vuông - 2
  • Chương I - Bài 12: Hình vuông - 3
  • Chương I - Bài 12: Hình vuông - 4
  • download
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 10/22/2007 5:50:35 PM | Thể loại: Hình học 8 | Lần tải: 185 | Lần xem: 1282 | Page: 16 | FileSize: 0.47 M | File type: ppt
1282 lần xem

bài giảng Chương I - Bài 12: Hình vuông, Hình học 8. .

https://tailieuhoctap.com/baigianghinhhoc8/chuong-i-bai-12-hinh-vuong.ls1rtq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng


ĐẦU BÀI :<br>HÌNH VUÔNG<br> 2/ Định nghĩa hình thoi và các tính chất của nó ?<br>Kiểm tra bài cũ :<br> 3/ Hãy nêu các dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật và các dấu hiệu nhận biết hình thoi. <br> 1/ Neâu ñònh nghóa hình chöõ nhaät vaø caùc tính chaát cuûa noù ? <br>Vẽ hình và ghi ký hiệu của mỗi hình.<br>Giải đáp: <br>Tứ giác ABCD là hình chữ nhật : <br>Tứ giác ABCD là hình thoi :<br> <br> a) Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật :<br> - Tứ giác có 3 góc vuông <br> - Hình thang cân có một góc vuông.<br> - Hình bình hành có một góc vuông<br> - Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau.<br> <br> b) Dấu hiệu nhận biết hình thoi :<br> - Tứ giác có 4 cạnh bằng nhau<br> - Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau.<br> - Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc. <br> - Hình bình hành có một đường chéo là phân giác của một góc.<br>? Có tứ giác nào vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi không ? <br>CÓ <br>KHÔNG <br>GIỚI THIỆU VỀ BÀI MỚI<br>HÌNH VUÔNG<br>I ? ĐỊNH NGHĨA <br> Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau. <br>Tứ giác ABCD là hình vuông : <br>? ? Vậy hình vuông vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi. <br> Hay : <br> - Hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau. <br> - Hình vuông là hình thoi có bốn góc vuông. <br>? Hãy nêu các tính chất của hình vuông ?<br> Hình vuông có tất cả tính chất của hình chữ nhật và hình thoi. <br>II- TÍNH CHẤT :<br>Giải đáp : <br> - Nếu hình chữ nhật có dấu hiệu nhận biết hình thoi. <br> - Hay nếu hình thoi có dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật.<br> Hai đường chéo của hình vuông có những tính chất gì ?<br>Giải đáp : <br> Hai đường chéo hình vuông bằng nhau , cắt nhau tại trung điểm mỗi đường , vuông góc với nhau và là phân giác của các góc hình vuông. <br> Hãy nêu các dấu hiệu nhận biết hình vuông ?<br> 1/ Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau.<br> 2/ Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc nhau.<br> 3/ Hình chữ nhật có một đường chéo là phân giác của một góc.<br> 4/ Hình thoi có một góc vuông.<br> 5/ Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.<br>III- DẤU HIỆU NHẬN BIẾT HÌNH VUÔNG :<br> Vậy một tứ giác vừa là hình thoi , vừa là hình chữ nhật thì tứ giác đó là hình vuông. <br> ?CÂU HỎI CỦNG CỐ :<br> a) Định nghĩa hình vuông và nêu các tính chất của hình vuông ?<br> b) Vẽ hình và nêu các tính chất bằng ký hiệu.<br>Giải đáp : <br><br>Hình vuông ABCD <br> a) Nêu các dấu hiệu nhận biết hình vuông ?<br> b) Hãy giải thích hình nào là hình vuông trong các hình sau đây ?<br> a) Học sinh tự giải<br> <br> b) Hình ( 1 ) , ( 3 ) , (4 ) là hình vuông <br> - Hình ( 1 ) là hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau. <br> - Hình ( 3 ) là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc.<br> - Hình ( 4 ) là hình thoi có một góc vuông.<br> Giải Đáp : <br> - Học thuộc định nghĩa , tính chất và các dấu hiệu nhận biết hình vuông. - Soạn 4 bài tập trang 108 SGK. <br>☺LÔØI DAËN :<br>