Chương I. 1. Đường thẳng đi qua hai điểm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương I. 1. Đường thẳng đi qua hai điểm - 1
  • Chương I. 1. Đường thẳng đi qua hai điểm - 2
  • Chương I. 1. Đường thẳng đi qua hai điểm - 3
  • Chương I. 1. Đường thẳng đi qua hai điểm - 4
  • Chương I. 1. Đường thẳng đi qua hai điểm - 5
Vẽ đường thẳng d. Vẽ điểm M thuộc đường thẳng d và điểm N không thuộc đường thẳng d
d
M
N
* Chúng ta làm thế nào để vẽ đường thẳng đi qua hai điểm X, Y cho trước ?
3. Đường thẳng đi qua điểm
Muốn vẽ đường thẳng đi qua hai điểm X, Y ta làm như sau :
Đặt cạnh thước đi qua hai điểm X, Y
- Dùng đầu chì (bút viết, phấn...) vạch theo cạnh thước.
* Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm X và Y ?
Nhận xét :
Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm X và Y
Bài tập 1
Quan sát hình dưới đây và cho biết
những nhận xét sau đúng hay sai :
Có nhiều đường không thẳng đi qua hai điểm A, B
b) Chỉ có một đường thẳng đi qua hai điểm A, B
ĐÚNG
SAI
ĐÚNG
SAI
a.
b.
Hoan hô. Bạn làm tốt lắm
Hoan hô. Bạn làm tốt lắm
Hoạt động cá nhân (3’)
làm vào tài liệu hướng dẫn học phần 3c (TL 158)
Đường thẳng a
Đường thẳng xy (yx)
Đường thẳng AB (BA)
Ta có thể gọi tên đường thẳng bằng một chữ cái thường (a,b, c,d…); hai chữ cái thường (ab, xy, zt…) hoặc gọi tên hai điểm mà đường thẳng đó đi qua (AB, CD, EF…)
Đường thẳng AB (BA, AC, CA, BC, CB)
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-08-26 22:30:04 | Thể loại: Hình học 6 | Lần tải: 16 | Lần xem: | Page: 5 | FileSize: 0.25 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương I. 1. Đường thẳng đi qua hai điểm, Hình học 6. Vẽ đường thẳng d. Vẽ điểm M thuộc đường thẳng d và điểm N không thuộc đường thẳng ddMN* Chúng ta làm thế nào để vẽ đường thẳng đi qua hai điểm X, Y cho trước ?3. Đường thẳng đi qua điểmMuốn vẽ đường t

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/chuong-i-1-duong-thang-di-qua-hai-diem.87l10q.html


bài giảng liên quan