Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - 1
  • Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - 2
  • Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - 3
  • Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - 4
  • Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - 5
Giáo viên: Vũ Thế Hậu
Trường THPT Tạ Uyên Yên Mô
ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP CỦA CHÚNG TA!
Chào Mừng Quý Thầy Cô

ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN ĐỂ ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG.
b. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên SB. CMR :AH (SBC)
Ví dụ : Cho hình chóp tam giác S.ABC có SA (ABC), ∆ABC vuông tại B.
a. Chứng minh rằng: BC  (SAB) .Từ đó CMR : BCSB
BC  (SAB)
BC  AB
BC  SA
 ABC vuông tại B
SA  (ABC)
b. Chứng minh rằng: AH  (SBC)
AH  (SBC)
AH  SB
AH  BC
H là hình chiếu của A lên SB
BC  SB
a. Chứng minh rằng: BC  (SAB ) , BC  SB
A. AD ?(SAB)
B. BC (SAD)
C. CD SD
D. BD (SAC)
Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông
tâm là O và SA (ABCD) .
H�y ch?n nh?ng d�p �n d�ng ?
1
Nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của một tứ giác lồi thì nó vuông góc với hai cạnh còn lại của tứ giác đó.
B
Nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của một tam giác thì nó vuông góc với cạnh còn lại của tam giác đó.
2
A
Nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh liên tiếp của một ngũ giác thì nó vuông góc với ba cạnh còn lại của ngũ giác đó.
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường chéo của một tứ giác lồi thì nó vuông góc với tất cả các cạnh của tứ giác đó.
C
D
Bài tập:
A
B
D
C
N
M
S
H
Lời giải
Câu a:
Câu b:
Câu c:
MN = a(đường trung bình của hình vuông)
SM = đường cao tam giác đều
SM=1/2CD =a/2 trung tuyến của tam giác vuông
Suy ra tam giác SMN vuông cân tại S
A
B
D
C
N
M
H
S
XIN CHÀO TẠM BIỆT QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH .
CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM MAY MẮN!
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-03-21 21:44:35 | Thể loại: Hình học 11 | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 9 | FileSize: 1.59 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hình học 11. Giáo viên: Vũ Thế HậuTrường THPT Tạ Uyên Yên Mô ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP CỦA CHÚNG TA!Chào Mừng Quý Thầy CôĐIỀU KIỆN CƠ BẢN ĐỂ ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG.b. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên SB. CMR :AH (SBC)Ví dụ : Cho hình chóp tam giác S.ABC có SA (ABC), ∆ABC vuông tại B.a. Chứng minh rằng: BC  (SAB) .Từ đó CMR : BCSB BC  (SAB)BC  ABBC  SA ABC vuông tại BSA  (ABC)b. Chứng minh rằng: AH  (SBC)AH  (SBC)AH  SBAH  BCH là hình chiếu của A lên SBBC  SBa. Chứng minh rằng:

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/duong-thang-vuong-goc-voi-mat-phang.b5x40q.html