Chương III. §5. Khoảng cách

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Chương III. §5. Khoảng cách - 1
  • Chương III. §5. Khoảng cách - 2
  • Chương III. §5. Khoảng cách - 3
  • Chương III. §5. Khoảng cách - 4
  • Chương III. §5. Khoảng cách - 5
HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN
THẦY CÔ
KIỂM TRA BÀI CŨ
 
 
 
1. Ông A vừa xây nhà xong, ông A muốn làm một con đường nối từ cỗng nhà đến con đường đi ngang thì ông làm như thế nào cho con đường ngắn nhất, tốn ít vật liệu?
2. Khi tham gia giao thông, biển báo sau có ý nghĩa như thế nào?
3. Ngọn núi cao nhất Việt Nam.
4. Biển báo cáp điện độ cao 5m báo cho ta biết điều gì?
Bài 5. KHOẢNG CÁCH
I. KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT ĐT, MỘT MP:
1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng:
Gọi H là hình chiếu của A lên d

d(A,d) = AH
Bài 5. KHOẢNG CÁCH
I. KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT ĐT, MỘT MP:
1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng:
2. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
Gọi H là hình chiếu của A lên (α)

d(A,(α)) = AH
Bài 5. KHOẢNG CÁCH
I. KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT ĐT, MỘT MP:
1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng:
2. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
Ví dụ: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Biết mp (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với mặt đáy. Biết AB = 3a, AD = 4a và SD hợp với mặt đáy góc 600. Xác định và tính
A
C
D
B
S
|
|
.
600
3a
4a
Thảo luận 3 phút
Bài 5. KHOẢNG CÁCH
a
I. KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT ĐT, MỘT MP:
II. KHOẢNG CÁCH GIỮA ĐT VÀ MP SONG SONG, GIỮA 2 MP SONG SONG:
1. Khoảng cách giữa ĐT và MP song song:
Ta có: a//(α) và Aa
d(a,(α)) = d(A,(α))
Bài 5. KHOẢNG CÁCH
I. KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT ĐT, MỘT MP:
II. KHOẢNG CÁCH GIỮA ĐT VÀ MP SONG SONG, GIỮA 2 MP SONG SONG:
1. Khoảng cách giữa ĐT và MP song song:
Ví dụ: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AA’ = 3a, BC = 2a, A’B’ = a. Xác định khoảng cách giữa AB’ và (CDD’C’).
Bài 5. KHOẢNG CÁCH
I. KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT ĐT, MỘT MP:
II. KHOẢNG CÁCH GIỮA ĐT VÀ MP SONG SONG, GIỮA 2 MP SONG SONG:
1. Khoảng cách giữa ĐT và MP song song:
2. Khoảng cách giữa 2 MP song song:
Ta có: (α) // (β) thì
d((α),(β)) = d(M,(β)) ,M(α)
= d(N,(α)) ,N(β)
Câu 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai.

Câu 2. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a. Tính d(S, (ABD)).

Câu 3. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a. Khoảng cách giữa AD và (SBC) bằng bao nhiêu?

Câu 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông với đáy, SA = a. Khoảng cách từ A đến SB bằng
Bài 5. KHOẢNG CÁCH
BÀI TẬP TỰ LUẬN
Bài 5. KHOẢNG CÁCH
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-03-28 20:27:27 | Thể loại: Hình học 11 | Lần tải: 39 | Lần xem: | Page: 18 | FileSize: 0.78 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Chương III. §5. Khoảng cách, Hình học 11. HÂN HẠNH CHÀO ĐÓNTHẦY CÔKIỂM TRA BÀI CŨ 1. Ông A vừa xây nhà xong, ông A muốn làm một con đường nối từ cỗng nhà đến con đường đi ngang thì ông làm như thế nào cho con đường ngắn nhất, tốn ít vật liệu?2. Khi tham gia giao thông, biển báo sau có ý nghĩa như thế nào?3. Ngọn núi cao nhất Việt Nam.4. Biển báo cáp điện độ cao 5m báo cho ta biết điều gì?Bài 5. KHOẢNG CÁCHI. KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT ĐT, MỘT MP:1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng:Gọi H là hình chiếu của A lên dd(A,d) =

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/chuong-iii-5-khoang-cach.by240q.html