Chương III. §4. Hai mặt phẳng vuông góc

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương III. §4. Hai mặt phẳng vuông góc - 1
  • Chương III. §4. Hai mặt phẳng vuông góc - 2
  • Chương III. §4. Hai mặt phẳng vuông góc - 3
  • Chương III. §4. Hai mặt phẳng vuông góc - 4
  • Chương III. §4. Hai mặt phẳng vuông góc - 5
SỞ GD VÀ ĐT TP CẦN THƠ
GIÁO ÁN DỰ THI
GV: NGUYỄN VĂN TẶNG
LỚP 11A4
Kiểm tra bài cũ
a
b
a’
b’
O
Câu 1:
TRẢ LỜI
Câu 2:
TRẢ LỜI
BÀI 4:
HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
(Tiết 1)
NỘI DUNG:
I. GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG
1. Định nghĩa
2. Cách xác định góc giữa hai mặt phẳng
3. Diện tích hình chiếu của một đa giác
I
HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
Bài 4
I- GÓC GIỮA HAI M?T PHẲNG
1. Định nghĩa
O .
Góc gi?a hai mp là góc gi?a hai đt .

Bài 4: HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
00
Bài 4: HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
c
b
a
I

Khi (P) và (Q) cắt nhau:
Bài 4: HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
Bài 4: HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
Bài 4: HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
Bài 4: HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
Nâng cao
Bài 4: HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
Bài 4: HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
Bài 4: HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
Bài 4: HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
Về nhà học bài, làm lại các ví dụ, nghiên cứu tiếp bài học
Làm các bài tập: 1,2,3 (SGK)
Hai Mặt Phẳng Vuông Góc
TIẾT 37
I. GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG
1.Định nghĩa
2.Cách xác định góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau
HìNH HọC 11
2.Các định lí
1.Định nghĩa
II.HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC
a)Định lí 1
*Hệ quả
b)Định lí 2
Hướng dẫn về nhà :
GIỜ HỌC KẾT THÚC
TẠM BIỆT CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-01-18 22:40:47 | Thể loại: Hình học 11 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 18 | FileSize: 1.80 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương III. §4. Hai mặt phẳng vuông góc, Hình học 11. SỞ GD VÀ ĐT TP CẦN THƠGIÁO ÁN DỰ THIGV: NGUYỄN VĂN TẶNGLỚP 11A4Kiểm tra bài cũaba’b’OCâu 1:TRẢ LỜICâu 2:TRẢ LỜIBÀI 4:HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC(Tiết 1)NỘI DUNG:I. GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG1. Định nghĩa2. Cá

https://tailieuhoctap.com/baigianghinhhoc11/chuong-iii-4-hai-mat-phang-vuong-goc.dj630q.html