Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - 1
  • Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - 2
  • Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - 3
  • Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - 4
  • Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - 5
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
GIÁO VIÊN: TRƯƠNG THỊ NHUNG
LỚP: 11B5
BÀI 3: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
ĐỊNH NGHĨA
ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
TÍNH CHẤT
LIÊN HỆ GIỮA QUAN HỆ VUÔNG GÓC VÀ QUAN HỆ SONG SONG CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG
PHÉP CHIẾU VUÔNG GÓC VÀ ĐỊNH LÍ BA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC
Em hãy nêu phương án trồng cây nêu mà không dùng dây buộc sao cho cây khó bị đổ nhất?
Định lý
Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau cùng nằm trong một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy.
Hệ quả: Nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của tam giác thì nó cũng vuông góc cạnh thứ ba của tam giác đó
Đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau a và b nằm trong (P).
B
Đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng phân biệt nằm trong (P).
1
A
Đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau a và b.
Điều nào sau đây có thể kết luận được đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P)?
Đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng có điểm chung a và b nằm trong (P).
C
D
OB vuông góc BC.
B
OA vuông góc (OBC).
2
A
OC vuông góc AB.
Cho tứ diện OABC có OA,OB,OC đôi một vuông góc. Khẳng định nào sau đây sai?
OB vuông góc (OAC).
C
D
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-01-03 08:19:52 | Thể loại: Hình học 11 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 16 | FileSize: 3.66 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hình học 11. CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚPGIÁO VIÊN: TRƯƠNG THỊ NHUNGLỚP: 11B5BÀI 3: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNGĐỊNH NGHĨAĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNGTÍNH CHẤTLIÊN HỆ GIỮA QU

https://tailieuhoctap.com/baigianghinhhoc11/chuong-iii-3-duong-thang-vuong-goc-voi-mat-phang.yaz30q.html