Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - 1
  • Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - 2
  • Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - 3
  • Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - 4
  • Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - 5
CHÀO MỪNG
CÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI GIẢNG
HỘP QUÀ MAY MẮN
CÂU HỎI 1
Hãy điền vào chỗ trống sau:
“Góc giữa hai đường thẳng a và b trong không gian là góc giữa hai đường thẳng a’ và b’ cùng đi qua một điểm và lần lượt … với a và b.”
Vuông góc

Song song

Cắt nhau

D. Chéo nhau
CÂU HỎI 2
Gọi  là góc giữa hai đường thẳng trong không gian. Khi đó  nằm trong khoảng nào?


B. 

C. 0    9

D. 45
CÂU HỎI 3
Nêu điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng?

Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau cùng thuộc một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng ấy.
Tiết 35: BÀI 4
Hai mặt phẳng vuông góc (Tiết 1)
Giáo sinh : Nguyễn Thị Mai
Giáo viên hướng dẫn: Đặng Hiền Thương
O .Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó.
1. Định nghĩa
I. Góc giữa hai mặt phẳng
a
b
a
b
Trường hợp 1
Trường hợp 2

Gọi  là góc giữa hai mặt phẳng () và (). Khi đó:
0    90


Nhận xét:
2. Cách xác định góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau
b
a
c
.
I


Giả sử hai mặt phẳng () và () cắt nhau
theo giao tuyến c. Từ một điểm I bất kì
trên c ta dựng trong () đường thẳng a
vuông góc với c và dựng trong ()
đường thẳng b vuông góc với c.
Người ta chứng minh được góc giữa
hai mặt phẳng () và () là góc giữa
hai đường thẳng a và b.Ví dụ 1
Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy ABC và SA = a/2. Hãy xác định và tính góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (SBC).
.
I
S
A
B
C
3. Diện tích hình chiếu của một đa giác
Cho đa giác H nằm trong mặt phẳng () có diện tích S và H’ là hình chiếu vuông góc của H trên mặt phẳng (). Khi đó diện tích của H’ được tính theo công thức: S’=S.cos.
với  là góc giữa () và ().
Ví dụ 2
Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều ABC cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy ABC và SA = a/2.
b, Tính diện tích tam giác SBC
.
I
S
A
B
C
II. Hai mặt phẳng vuông góc
Định nghĩa
Hai mặt phẳng gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa hai mặt phẳng đó là góc vuông.
2. Các định lí
Định lí 1
Điều kiện cần và đủ để hai mặt phẳng vuông góc với nhau là mặt phẳng này chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng kia.
Ví dụ 3
Cho tứ diện ABCD có ba cạnh AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Chứng minh rằng mặt phẳng (ABC) vuông góc với mặt phẳng (ACD)
A
B
C
D
Củng cố và dặn dò:
Nắm chắc được khái niệm góc giữa hai mặt phẳng, biết cách xác định góc giữa hai mặt phẳng.
Tính được diện tích hình chiếu của một đa giác.
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-02-14 20:48:45 | Thể loại: Hình học 11 | Lần tải: 52 | Lần xem: | Page: 18 | FileSize: 0.68 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hình học 11. CHÀO MỪNGCÔ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI GIẢNGHỘP QUÀ MAY MẮNCÂU HỎI 1 Hãy điền vào chỗ trống sau:“Góc giữa hai đường thẳng a và b trong không gian là góc giữa hai đường thẳng a’ và b’ cùng đi qua một điểm

https://tailieuhoctap.com/baigianghinhhoc11/chuong-iii-3-duong-thang-vuong-goc-voi-mat-phang.gcd40q.html