Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - 1
  • Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - 2
  • Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - 3
  • Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - 4
  • Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - 5
GV thực tập: Nguyễn Thị Thùy Dương
Chào các em Học sinh
Lớp 11A5
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Em hãy nêu các cách chứng minh hai đường thẳng vuông góc.

Câu 2: Em hãy cho biết điều kiện để ba vectơ đồng phẳng trong đó có hai vectơ không cùng phương.

Câu 1: Các cách chứng minh hai đường thẳng vuông góc.

Cách 1: Dùng tích vô hướng

Cách 2: Dùng định nghĩa

Cách 3: Dùng tính chất


Cách 4: Sử dụng cách tính chất trong hình học phẳng: ĐL Pytago đảo, đường trung trực, đường cao, ...

Câu 2: Điều kiện để ba vectơ đồng phẳng

, , đồng phẳng trong đó , không cùng phương.
, , đồng phẳng 
,

TIẾT 33 - § 3. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
(Tiết 1)

CHƯƠNG III: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
I. Định nghĩa:
- Định nghĩa: Đường thẳng d được gọi là vuông góc với mp(α) nếu d vuông góc với mọi đường thẳng a nằm trong mp(α). Kí hiệu:
hay
a
d
I. Định nghĩa:
Ví dụ 1: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. CMR: AA’ A’ C’

Giải:
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
Để chứng minh đường thẳng vuông góc với măt phẳng, ta cần làm gì?
Có những cách nào để xác định một mặt phẳng?
Mặt phẳng xác định khi biết nó chứa hai đường thẳng cắt nhau
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
II. Điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Bài toán: Cho 2 đường thẳng a và b cắt nhau nằm trong mp (α). Chứng minh rằng nếu đường thẳng d vuông góc với cả a và b thì nó vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong (α).
Tóm tắt:
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
?
II. Điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
a
b
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
c
Để chứng minh d vuông góc với mọi đường thẳng trong (α), ta phải chứng minh như thế nào?
d
Có những cách nào để chứng minh d vuông góc với c?
Chứng minh
II. Điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Bài toán
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
Chứng minh
II. Điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Bài toán
Khi đó:
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
II. Điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Định lý: Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau cùng thuộc một mặt phẳng thì nó vuông góc với mặt phẳng đó.
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
II. Điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Bước 1: Chọn hai đường thẳng a và b cắt nhau thuộc mp
Bước 2: Cm:
b
a
d
Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Một đường thẳng d vuông góc với a và b. Khi đó đường thẳng d có vuông góc với mặt phẳng xác định bởi hai đường thẳng song song a và b hay không?
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
II. Điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
Ví dụ 2: Trong không gian, cho ABC, đường thẳng d vuông góc với AB và AC. Chứng minh d vuông góc với BC.
Hệ quả: Nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của một tam giác thì nó cũng vuông góc với cạnh thứ ba của tam giác đó.

Ví dụ 3: Cho hình chóp S.ABC có SA (ABC) và ABC vuông tại B.
a. CMR: SAB, SAC là các tam giác vuông
b. CMR: BC (SAB)
c. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên SB. CMR: AH SC.
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
Nếu SAB, SAC là tam giác vuông thì vuông tại đâu? Vì sao?
a. CMR: SAB, SAC là các tam giác vuông
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
Áp dụng ĐL vừa học để cm
BC (SAB), ta phải làm như thế nào?
b. CMR: BC (SAB)
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
c. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên SB. CMR: AH SC.
H
Để chứng minh AH vuông góc với SC,ta nên chứng minh gì trước?
Định nghĩa :
Củng cố:
Định lí:
Hệ quả:
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
cắt nhau
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
BÀI TẬP VẬN DỤNG
Câu 1: Hãy tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mp(α) thì d vuông góc với (α).
Nếu đường thẳng d vuông góc với mp(α) thì d vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong (α).
Nếu một đường thẳng d vuông góc với hai cạnh của một tam giác thì d vuông góc với cạnh thứ ba.
Nếu đường thẳng d vuông góc với hai cạnh của hình bình hành thì d vuông góc với hai cạnh còn lại của hình bình hành đó.
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
Câu 2: Khẳng định nào sau đây là sai?
Nếu đường thẳng d  ( ) thì d vuông góc với hai đường thẳng trong () .
Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong () thì d  ().
Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong () thì d vuông góc với một đường thẳng bất kì nằm trong ().
Nếu d  () và đường thẳng a  () thì d  a .
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA (ABCD). Đường thẳng BC vuông góc với mp nào sau đây:

(SAB)
(SAC)
(SAD)
(SCD)
ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG
Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông và SA (ABCD). Mệnh đề nào sau đây sai?

A. BC SAB
B. CD  SAD
C. AC SBD
D. BDSAC.
CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC EM
ĐÃ THEO DÕI
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-03-23 13:58:43 | Thể loại: Hình học 11 | Lần tải: 20 | Lần xem: | Page: 30 | FileSize: 2.77 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, Hình học 11. GV thực tập: Nguyễn Thị Thùy DươngChào các em Học sinh Lớp 11A5KIỂM TRA BÀI CŨCâu 1: Em hãy nêu các cách chứng minh hai đường thẳng vuông góc.Câu 2: Em hãy cho biết điều kiện để ba vectơ đồng phẳng tr

https://tailieuhoctap.com/baigianghinhhoc11/chuong-iii-3-duong-thang-vuong-goc-voi-mat-phang.f3y40q.html