Chương III. §2. Hai đường thẳng vuông góc

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương III. §2. Hai đường thẳng vuông góc - 1
  • Chương III. §2. Hai đường thẳng vuông góc - 2
  • Chương III. §2. Hai đường thẳng vuông góc - 3
  • Chương III. §2. Hai đường thẳng vuông góc - 4
  • Chương III. §2. Hai đường thẳng vuông góc - 5
§2:HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
Vecto chỉ phương trong MẶT PHẲNG
Nêu định nghĩa VTCP của đường thẳng trong mặt phẳng.
Một đường thẳng có bao nhiêu VTCP.
II. Vecto chỉ phương của đường thẳng
 
1. Định nghĩa
d

A
Nhận xét:
Trong mặt phẳng, hãy cho biết:
Vị trí tương đối giữa 2 đt bất kì
Số đo của góc giữa hai đường thẳng a
và b trong các trường hợp sau.
(a)
(b)
(c)
Vậy trong không gian, góc giữa hai đường thẳng chéo nhau được xác định như thế nào?
III) Góc giữa hai đường thẳng trong không gian
1. Định nghĩa:
Góc giữa hai đường thẳng a và b trong không gian là góc giữa hai đường thẳng a’ và b’ cùng đi qua một điểm và lần lượt song song với a và b.
o
a
b
b`
a`
(a,b)=(a’,b’)
2. Nhận xét:
a) Để xác định góc giữa hai đường thẳng a và b ta có thể lấy điểm O thuộc một trong hai đường thẳng và vẽ một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng còn lại.

HĐ1: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Tính góc giữa các cặp đường thẳng:
a) AB và B’C’ b) AC và B’C’ c) A’C’ và B’C
IV) Hai đường thẳng vuông góc
1. Định nghĩa:

a
b
2. Nhận xét:
b) Cho hai đường thẳng song song. Nếu một đường thẳng vuông góc với đường thẳng này thì cũng vuông góc với đường thẳng kia.
c) Hai đường thẳng vuông góc với nhau có thể cắt nhau hoặc chéo nhau.

Ví dụ 2:
Củng cố:
a)

Củng cố:
d)
Củng cố:
b)

Củng cố:

Câu 4: Các khẳng định sau đây đúng hay sai?
Giải thích.

Trong không gian nếu hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c thì a và b song song với nhau.

Trong không gian nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì a vuông góc với c.
Sai
Sai
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-03-03 23:19:55 | Thể loại: Hình học 11 | Lần tải: 58 | Lần xem: | Page: 17 | FileSize: 2.68 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương III. §2. Hai đường thẳng vuông góc, Hình học 11. §2:HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC Vecto chỉ phương trong MẶT PHẲNGNêu định nghĩa VTCP của đường thẳng trong mặt phẳng.Một đường thẳng có bao nhiêu VTCP.II. Vecto chỉ phương của đường thẳng 1. Định nghĩad�A

https://tailieuhoctap.com/baigianghinhhoc11/chuong-iii-2-hai-duong-thang-vuong-goc.p9m40q.html