Chương III. §2. Hai đường thẳng vuông góc

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Chương III. §2. Hai đường thẳng vuông góc - 1
  • Chương III. §2. Hai đường thẳng vuông góc - 2
  • Chương III. §2. Hai đường thẳng vuông góc - 3
  • Chương III. §2. Hai đường thẳng vuông góc - 4
  • Chương III. §2. Hai đường thẳng vuông góc - 5
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
ĐẾN DỰ GIỜ VỚI LỚP 11C3
GIÁO VIÊN : HỒ PHƯƠNG ANH
TRƯỜNG THPT- TRIỆU SƠN 1
Bài 2:
Hai đường thẳng vuông góc
Tiết 29
BÀI 2: HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
1. Góc giữa hai véctơ trong không gian.
I. Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian
1. Góc giữa hai vectơ trong không gian
I. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ TRONG KHÔNG GIAN
1. Góc giữa hai vectơ trong không gian
A
B
C
Định nghĩa:
Chú ý : góc giữa hai đường thẳng: 0°≤ ≤ 90°
góc giữa hai vectơ: 0°≤ ≤ 180°
Do tứ diện đều nên các mặt là tam giác đều, do đó ta có:
H
B’
Ta kẻ véctơ sau:
Trong mặt phẳng, cho vectơ và khác vectơ không tích vô hướng của và là một số thực được xác định bởi công thức nào sau đây
A:

B:

C:
2. Tích vô hướng của hai véctơ.
2. Tích vô hướng của hai véctơ.
Ví dụ 2: Cho tứ diện OABC các cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và OA = OB = OC = 1. Gọi M là trung điểm của cạnh AB. Tính góc giữa hai vectơ OM và BC
Chú ý: giá trị cos của hai vectơ có thể âm hoặc dương hoặc bằng không
Ta có:
Mặt khác:
Do OA, OB, OC đôi một vuông góc nhau và OB = 1 nên ta có:
Giải
Trong mặt phẳng, cho đường thẳng d và hai vectơ ,
Hãy cho biết giá của và như thế nào với đường thẳng d
II. Véctơ chỉ phương của đường thẳng:
1. Định nghĩa
Véctơ khác véctơ – không được gọi là véctơ chỉ phương của đường thẳng d nếu giá của véctơ song song hoặc trùng với đường thẳng d
2. Nhận xét:
a) Nếu là véctơ chỉ phương của đường thẳng d thì với k≠0 cũng là véctơ chỉ phương của d
c) Hai đường thẳng song song với nhau khi và chỉ khi chúng là hai đường thẳng phân biệt và có hai véctơ chỉ phương cùng phương.
CỦNG CỐ
I. Tích vô hướng của hai véctơ trong không gian.
2. Nhận xét:
II. Véctơ chỉ phương của đường thẳng:
1. Định nghĩa.
Về nhà xem tiếp nội dung Góc giữa hai đường thẳng, hai đường thẳng vuông góc, giải các ví dụ 2, 3 và làm bài tập 1, 2 SGK trang 97.
2. Tích vô hướng của hai véctơ trong không gian
1. Góc giữa hai véctơ trong không gian.
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC, CHÀO TẠM BIỆT, HẸN GẶP LẠI TIẾT HỌC SAU
Bài tập trắc nghiệm
Câu 2: Trong không gian vectơ chỉ phương của
đường thẳng:
A:Vuông góc với đường thẳng đó
B. Có giá song song với đường thẳng đó
C. Có giá vuông góc với đường thẳng đó
D. Có giá song song hoặc trùng với đường
thẳng đó
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-04-30 17:35:37 | Thể loại: Hình học 11 | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 14 | FileSize: 1.56 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Chương III. §2. Hai đường thẳng vuông góc, Hình học 11. CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ VỚI LỚP 11C3GIÁO VIÊN : HỒ PHƯƠNG ANHTRƯỜNG THPT- TRIỆU SƠN 1Bài 2:Hai đường thẳng vuông gócTiết 29BÀI 2: HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC1. Góc giữa hai véctơ trong không gi

https://tailieuhoctap.com/baigianghinhhoc11/chuong-iii-2-hai-duong-thang-vuong-goc.k9m50q.html