Chương II. §1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Chương II. §1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng - 1
  • Chương II. §1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng - 2
  • Chương II. §1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng - 3
  • Chương II. §1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng - 4
  • Chương II. §1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng - 5
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM HỌC SINH
CHƯƠNG II:
ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG
* ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.
* HAI MẶT PHẲNG SONG SONG.
* PHÉP CHIẾU SONG SONG.
HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH KHÔNG GIAN.
* HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ HAI
ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
TIẾT 11:
ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.
I. KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU:
1, Mặt phẳng.
- Mặt bảng, mặt bàn, mặt hồ nước yên lặng... là hình ảnh một phần của mặt phẳng.
- Mặt phẳng không có bề dày và không có giới hạn.
 
- Để biểu diễn mặt phẳng ta dùng hình bình hành hay một miền góc của hình biểu diễn.
Hình bình hành
Miền góc
Mặt bàn
Mặt bảng
Mặt hồ nước yên tĩnh
Hình ảnh một phần của mặt phẳng
2, Điểm thuộc mặt phẳng.
 
 
B
A
Ví dụ:
 
 
3, Hình biểu diễn của một hình không gian.
- Vẽ các hình không gian lên bảng, giấy... là hình biểu diễn của một hình trong không gian.
Hình ảnh khối rubic
Hình ảnh chiếc bánh ú
d
1, Hình biểu diễn của đường thẳng là đường thẳng.
Hình biểu diễn của đoạn thẳng là đoạn thẳng.
Quy tắc vẽ hình biểu diễn của một hình trong không gian.
2, Hình biểu diễn của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song.
d
d’
d
d’
A
Hình biểu diễn của hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng cắt nhau.
A
d
d
A
B
B
3, Hình biểu diễn phải giữ nguyên quan hệ thuộc giữa điểm và đường thẳng.
4, Dùng nét vẽ liền để biểu diễn cho đường nhìn thấy và nét đứt đoạn biểu diễn cho đường bị che khuất.
Ví dụ 1: Hình biểu diễn các hình không gian sau là hình nào?
HÌNH LẬP PHƯƠNG
HÌNH TỨ DIỆN- HÌNH CHÓP TAM GIÁC.
A
B
C
A
B
C
II, CÁC TÍNH CHẤT THỪA NHẬN.
Tính chất 1:
Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt
Tính chất 2:
Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua 3 điểm không thẳng hàng.
 
Tại sao người thợ mộc kiểm độ phẳng mặt bàn bằng cách rê thước thẳng trên mặt bàn ?
Tính chất 3:
Nếu một đường thẳng có hai điểm phân biệt thuộc mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó.
Tính chất 4:
Tồn tại bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng .
Nếu có nhiều điểm cùng thuộc một mặt phẳng thì ta nói những điểm đó đồng phẳng, còn nếu không có mặt phẳng nào chứa các điểm đó thì ta nói rằng chúng không đồng phẳng.
Mặt nước và thành đập giao nhau theo đường thẳng
Tính chất 5:
Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng còn có một điểm chung khác nữa.
Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng sẽ có một đường thẳng chung đi qua điểm chung ấy.
Chú ý:
 
Tính chất 6:
Trên mỗi mặt phẳng các kết quả đã biết của hình học phẳng đều đúng.
Ví dụ : Trong mặt phẳng (P), cho hình bình hành ABCD. Lấy điểm S nằm ngoài mặt phẳng (P), gọi I giao của AC và BD.
Câu 1: Giao tuyến của ( SAB) và (SAD) là:
A. SA B. SC C. SD D. SB
Câu 2: Giao điểm của (SAC) và ( SBD) là:
A.S B. A C. C D. B
Câu 3: Giao tuyến của ( SAC) và ( SBD) là:
A. SI B. SA C.SB D.SC
Củng cố:
- Các quy tắc vẽ hình biểu diễn của một hình không gian (có 4 quy tắc chính)
Các tính chất thừa nhận (có 6 tính chất).
Cách tìm giao tuyến của một mặt phẳng
Hướng dẫn học ở nhà.
Bài vừa học :
- Học bài và nắm được các khái niệm, các kí hiệu, các tính chất thừa nhận .
Xem lại các ví dụ .
Bài sắp học :
- Đọc phần tiếp theo (Phần III).

CHÚC
THẦY

MẠNH
KHOẺ
CÔNG
TÁC
TỐT
CHÚC
CÁC
EM
LUÔN
ĐẠT
ĐIỂM
TỐT
Xin chân thành cảm ơn
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-01-27 10:25:40 | Thể loại: Hình học 11 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 20 | FileSize: 2.55 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Chương II. §1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng, Hình học 11. KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINHCHƯƠNG II: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG * ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.* HAI MẶT PHẲNG SONG SONG.* PH

https://tailieuhoctap.com/baigianghinhhoc11/chuong-ii-1-dai-cuong-ve-duong-thang-va-mat-phang.vf930q.html