Chương II. §1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương II. §1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng - 1
  • Chương II. §1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng - 2
  • Chương II. §1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng - 3
  • Chương II. §1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng - 4
  • Chương II. §1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng - 5
Chào mừng quý thầy cô tới dự giờ lớp 11G
Trường:THPT Mai Anh Tuấn
Giáo viên dạy: Dương Văn Thắng
Tên bài: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Môn:Toán Hình Học
Bài 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG - MẶT PHẲNG.
Chương II. ĐƯỜNG THẲNG - MẶT PHẲNG TRONG KG.
QUAN HỆ SONG SONG.
Nội dung chính của bài học
1. Mở đầu hình học không gian.

2. Các tính chất thừa nhận của hình học.

3. Điều kiện xác định mặt phẳng.

4. Hình chóp và hình tứ diện.
1.Mở đầu hình học không gian
a.Mặt phẳng.

- Trang giấy,mặt bảng đen,mặt tường lớp học,mặt bàn,...cho ta hình ảnh 1 phần mặt phẳng trong không gian.

- Người ta thường biểu diễn một mặt phẳng bằng một hình bình hành và dùng một chữ cái đặt trong dấu ngoặc( )để đặt tên cho mặt phẳng ấy.
- Ví dụ:
b.Điểm thuộc mặt phẳng.

- Với một điểm A và một mặt phẳng (P),có 2 khả năng xảy ra:

+ Hoặc điểm A thuộc mp(P),khi đó ta kí hiệu:

+Hoặc điểm A không thuộc mp(P),ta còn nói điểm A ở ngoài mp(P),kí hiêu: A  (P)
? 1. Quan sát hình bên trong các điểm A,B.C,D,E,F điểm thuộc mặt phẳng .Xác định điểm thuộc mặt phẳng (P) và những điểm không thuộc mặt phẳng (P)
Điểm thuộc mặt phẳng (P): A, B, C
Điểm không thuộc mặt phẳng (P): D,E,G,F
Hình biểu diễn của một hình trong không gian

Hai hình biểu diễn của hình lập phương
Hai hình biểu diễn của hình tứ diện
Quy tắc để vẽ hình biểu diễn của một hình trong không gian
Đường thẳng được biểu diễn bởi đường thẳng.Đoạn thẳng được biểu diễn bởi đoạn thẳng

Hai đường thẳng song song (hoặc cắt nhau) được biểu diễn bởi biểu diễn bởi đường thẳng song song (hoặc cắt nhau)

Điểm A thuộc đường thẳng a được biểu diễn bởi một điểm A` thuộc đường thẳng a`,trong đó a` biểu diễn cho đường thẳng a.

Dùng nét vẽ liền (-) để biểu diễn cho những đường trông thấy và vẽ nét đứt(---) để biểu diễn cho những đường khuất.
2.Các tính nhất thừa nhận của hình học không gian
Tính chất thừa nhận một 1:Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt cho trước.

Tính chất thừa nhận 2:Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua 3 điểm không thẳng hàng cho trước.

Tính chất thừa nhận 3:Tồn tại 4 điểm không cùng nằm trên một mặt phẳng.

Tính chất thừa nhận 4:Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất chứa các điểm chung của hai mặt phẳng đó.

Tính chất thừa nhận 5:Trong mỗi mặt phẳng,các kết quả đã biết của hình phẳng đều đúng.

Tính chất thừa nhận 6:Nếu một đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt của mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều nằm trên mặt phẳng đó.
3.Điều kiện xác định mặt phẳng
Một mặt phẳng được xác định nếu biết nó đi qua 3 điểm không thẳng hàng.

Một mặt phẳng được xác định nếu biết nó đi qua một đường thẳng và một điểm không thuộc đường thẳng đó


Một mặt phẳng được xác định nếu biết nó đi qua hai đường thẳng cắt nhau.
4. Hình chóp và hình tứ diện
Hình chóp

Hình gồm n tam giác đó và đa giác gọi là hình chóp

kí hiệu là S. .
Định nghĩa

Hình tứ diện
Cho bốn điểm A,B,C,D không đồng phẳng. Hình gồm tam giác ABC,ACD,ABD,BCD gọi là hình tứ diện.
Kí hiệu: ABCD
Các điểm A,B,C,D gọi là các đỉnh của tứ diện.
Các đoạn thẳng AB,BC,DA,CA,BD gọi là các cạnh của tứ diện.
Các tam giác ABC,ACD,ABD,BCD gọi là các mặt của tứ diện.

Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-02-24 23:42:54 | Thể loại: Hình học 11 | Lần tải: 5 | Lần xem: | Page: 13 | FileSize: 4.49 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương II. §1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng, Hình học 11. Chào mừng quý thầy cô tới dự giờ lớp 11GTrường:THPT Mai Anh TuấnGiáo viên dạy: Dương Văn ThắngTên bài: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳngMôn:Toán Hình HọcBài 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG - MẶT PHẲNG

https://tailieuhoctap.com/baigianghinhhoc11/chuong-ii-1-dai-cuong-ve-duong-thang-va-mat-phang.02i40q.html