Giáo án được thiết kế trên phần mềm Microsoft office powerpoint, các phần mềm hỗ trợ : Latex, GSP.405M, flash, graph 3d, xara 3d, xara webstyle và một số ảnh tư liệu của các đồng nghiệp. Cảm ơn sự góp ý nhiệt tình và chân thành của các thầy cô trong tổ toán và các thầy cô của trường THPT NGô Gia Tự.
1) Định nghĩa đường elíp
Cần nắm được
2) Phương trình chính tắc của đường elíp


F1
F2
M
?
M ? (E) ?
?
Nếu MF1 + MF2 > 2a
thì điểm M nằm ở đâu ?
?
M ? (E) ? MF1 + MF2 = 2a
Quỹ đạo của Trái Đất khi quay quanh Mặt Trời là một đường elip.
Mỗi hành tinh trong hệ Mặt Trời đều chuyển động theo quĩ đạo là một đường elip mà tâm Mặt Trời là một tiêu điểm.
Các Vệ Tinh bay quanh Trái Đất cũng theo quĩ đạo là một đường elip.
Thiết lập phương trình
Chọn hệ trục toạ độ


F1
F2
M
?
x
y
O
(-c;0)
(c;0)
(x;y)
Để ý rằng
F1F2=2c


F2(c;0)
F1(-c;0)
M(x;y)
?
x
y
O
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Qua bài học này các em cần nắm vững những vấn đề sau đây:
Định nghĩa elíp.
Biết cách lập phương trình chính tắc của elip.
Giải được dạng toán lập phương trình chính tắc elip thoả mãn điều kiện cho trước.

1) Về nhà học thuộc định nghĩa elip và xem lại cách lập phương trình chính tắc của elip.
2) Đọc tiếp mục 3, hình dạng của elíp. Trong mục này các em chú ý các vấn đề sau:
Tính đối xứng của elip.
Khái niệm hình chữ nhật cơ sở của elip.
Định nghĩa tâm sai của elip.
Tìm hiểu mối quan hệ giữa elip với đường tròn.
BT
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
các bước thực hiện hoạt động 2
Nhóm 1-2 trình bày bước 1,
Nhóm 3-4 trình bày bước 2,
Nhóm 5-6 trình bày bước 3.
Bài tập về nhà
het