THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - 1
  • THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - 2
  • THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - 3
  • THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - 4
  • THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC - 5
HOẠT ĐỘNG:

CẦU KIỀU HIẾU HỌC

CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11:
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO VÀ TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC
TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN
LỚP VĂN 12
Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.
Ngày đầu tiên đi học
Em mắt ướt nhạt nhòa
Cô vỗ về an ủi
Chao ôi sao thiết tha
HOẠT ĐỘNG:

CẦU KIỀU HIẾU HỌC

CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11:
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO VÀ TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC
TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN
LỚP VĂN 12
Thông qua chương trình hoạt động:
Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.
Hoạt động trò chơi ôn lại lịch sử ngày nhà giáo Việt Nam.
Thầy hiệu trưởng, cô giáo chủ nhiệm phát biểu.
Phần thi hái hoa dân chủ.
Trò chơi ô chữ tìm hiểu về truyền thống hiếu học.
Tổng kết và kết thúc hoạt động.
TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN
LỚP VĂN 12
TRÒ CHƠI:
“ĂN QUẢ NHỚ KẺ TRỒNG CÂY”
TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN
LỚP VĂN 12
CÂU 1
Tên viết tắt của Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục được thành lập ở Pari tháng 7 năm 1946?
TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN
LỚP VĂN 12
A. F.I.S.E
C. F.R.E.E
D. F.I.N.E
B. P.R.I.Z.E
CÂU 2
Năm 1949, Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục đã ra bản “Hiến chương các nhà giáo” tại một Hội nghị được tổ chức ở dâu?
TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN
LỚP VĂN 12
A. PARI (PHÁP)
C. VÁCXAVA (BA LAN)
D. MÁTXCOVA (NGA)
B. BĂNG CỐC (THÁI LAN)
CÂU 3
Công đoàn giáo dục Việt Nam là thành viên của F.I.S.E từ năm nào?
TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN
LỚP VĂN 12
A. 1963
C. 1973
D. 1953
B. 1983
CÂU 4
Hội đồng bộ trưởng (nay thuộc chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167-HĐBT thiết lập ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày lễ mang tên “ngày Nhà giáo Việt Nam” vào ngày tháng năm nào?
TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN
LỚP VĂN 12
A. 28/9/1972
C. 29/8/1972
D. 28 /9/1982
B. 29/8/1982
THẦY HIỆU TRƯỞNG VÀ CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM PHÁT BIỂU
TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN
LỚP VĂN 12
PHẦN THI
“HÁI HOA DÂN CHỦ”
TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN
LỚP VĂN 12
TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN
LỚP VĂN 12
1
2
3
4
5
6
CÂU 1:
“Bụi phấn” được nhạc sĩ Vũ Hoàng cùng Lê Văn Lộc sáng tác vào năm 1982
Câu 2:
Trường Dục Thanh - Phan Thiết - Bình Thuận
Câu 5:
Cô giáo chủ nhiệm:

Cô Hà Kim Linh
Sinh ngày 26 tháng 6 năm 1978
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
TÌM HIỂU VỀ TẤM GƯƠNG HIẾU HỌC ĐẤT VIỆT
TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN
LỚP VĂN 12
2
1
3
4
5
N G U Y E N B I N H K H I E M
T R A N H O A N G H A
M A C D I N H C H I
N G U Y E N H I E N
L E Q U Y D O N
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
ĐÁP ÁN Ô CHỮ HÀNG DỌC: BÁC HỒ
CÂU HỎI 1
Người có nhiều lời sấm dự đoán các sự kiện và được gọi là trạng Trình?
(Ô chữ gồm 15 chữ cái)
CÂU HỎI 2
Tên học sinh đã thi đỗ thủ khoa vào trường ĐHQG Hà Nội năm vừa qua (2016) ở trường THPT Chuyên Thái Nguyên?
(Ô chữ gồm 11 chữ cái)
CÂU HỎI 3
Người từng bắt đom đóm cho vào quả trứng để làm đèn sáng học mỗi đêm?
(Ô chữ gồm 10 chữ cái)
CÂU HỎI 4
Trạng nguyên nhỏ tuổi nhất ở nước ta?
(Ô chữ gồm 10 chữ cái)
CÂU HỎI 5
Người có công giúp vua cân voi, xây tường, có tài về kiến trúc?
(Ô chữ gồm 8 chữ cái)
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN
LỚP VĂN 12
CẢM ƠN CÔ GIÁO VÀ CÁC BẠN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN
LỚP VĂN 12
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2017-06-13 21:16:33 | Thể loại: Giáo dục học | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 30 | FileSize: 13.25 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, Giáo dục học. HOẠT ĐỘNG:CẦU KIỀU HIẾU HỌCCHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO VÀ TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌCTRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊNLỚP VĂN 12Muốn sang thì bắc cầu kiềuMuốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.Ngày đầu tiên đi họcEm mắt ướt nhạt nhòaCô vỗ về an ủiChao ôi sao thiết thaHOẠT ĐỘNG:CẦU KIỀU HIẾU HỌCCHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO VÀ TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌCTRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊNLỚP VĂN 12Thông qua chương trình hoạt động:Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.Ho

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/thiet-ke-hoat-dong-giao-duc.ublu0q.html