Chuyên đề 2 giáo viên hạng III

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Chuyên đề 2 giáo viên hạng III - 1
  • Chuyên đề 2 giáo viên hạng III - 2
  • Chuyên đề 2 giáo viên hạng III - 3
  • Chuyên đề 2 giáo viên hạng III - 4
  • Chuyên đề 2 giáo viên hạng III - 5
CHUYÊN ĐỀ II

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH
PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----------------------------
GIẢNG viên: TRẦN VĂN BÉ TƯ
THS: QUẢN LÝ GIÁO DỤC
A. MỤC TIÊU
- Về kiến thức:
Trình bày được xu thế phát triển giáo dục đào tạo trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Phân tích được các quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Phân tích được các giải pháp phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

A. MỤC TIÊU
- Về kỹ năng
Đánh giá được thực trạng phát triển giáo dục ở cơ sở giáo dục mà bản thân đang công tác
Đề xuất được các giải pháp phát triển giáo dục ở cơ sở giáo dục mà bản thân đang công tác
- Về thái độ
Tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu đề xuất các chính sách và giải pháp phát triển giáo dục
B. NỘI DUNG
1. Xu thế phát triển giáo dục đào tạo trong bối cảnh toàn cầu hóa
1.1 Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
- Cuộc cách mạng khoa học và công nghiệp
- Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
- Giáo dục trong thế kỉ XXI


B. NỘI DUNG
1. 2 Một số đặc điểm của giáo dục hiện nay
- Giáo dục ở tất cả các nước đang đối diện trước các cặp mâu thuẫn:
Toàn cầu – cục bộ; phổ biến - cá biệt; truyền thống – hiện đại; cách nhìn dài hạn – ngắn hạn; cạnh tranh cần thiết – bình đẳng về cơ hội; tri thức nhân loại – kiến thức của con người; trí tuệ - vật chất

B. NỘI DUNG
1.3 Những thuận lợi và khó khăn của giáo dục nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa.
- Thuận lợi:
+ Phát triển giáo dục là quốc sách hang đầu
+ Đẩy mạnh cách mạng khoa học và công nghệ
+ Hội nhập quốc tế


B. NỘI DUNG
- Khó khăn:
+ Sự phân hóa trong xã hội có chiều hướng gia tang
+ Nguồn lực đầu tư cho giáo dục có hạn
+ Sự xâm nhập của văn hóa, dịch vụ giáo dục…
B. NỘI DUNG
1.4 Xu thế phát triển giáo dục của các nước trong khu vực và trên thế giới
- Giáo dục đại học Brunei
- Giáo dục Singapore
- Chính sách giáo dục của Thái LanB. NỘI DUNG
2. Đường lối và các quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục:
- Giáo dục và đào tạo là quốc sách hang đầu
- Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo
- Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực
- Phát triển kinh tế
- Đổi mới theo hướng mở, linh hoạt
- Ưu tiên phát triển GD&ĐT ở các vùng khó khăn
- Hội nhập quốc tế
B. NỘI DUNG
3. Chính sách và giải pháp phát triển giáo dục phổ thông
- Giải pháp đổi mới tư duy phát triển giáo dục
+ Cụ thể hóa các quan điểm
+ Đổi mới công tác thông tin truyền thông
+ Coi trọng công tác phát triển đảng
+ Quy hoạch dài hạn nguồn nhân lực
+ Phát huy tổng hợp sức mạnh cả hệ thống chính trị

B. NỘI DUNG
3. Chính sách và giải pháp phát triển giáo dục phổ thông
- Giải pháp đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục
Năm 2020, tỉ lệ đi học đúng độ tuổi:
+ Tiểu học: 99%
+ THCS: 95%
+ THPT: 80%

Trong đó có 70% trẻ em khuyết tật được đi học
B. NỘI DUNG
3.3 giải pháp hai giao đoạn của giáo dục phổ thông và vai trò của giáo dục tiểu học
+ Điều 26. Giáo dục phổ thông
+ Điều 27. Mục tiêu của giáo dục phổ thông
+ Điều 28. Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục phổ thông


B. NỘI DUNG
+ Điều 29. Chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa
+ Điều 30. Cơ sở giáo dục phổ thông
+ Điều 31. Xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học và cấp văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông
B. NỘI DUNG
3.4 giải pháp đổi mới thi, kiểm tra kết quả học tập của học sinh tiểu học
Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của người dạy với tự đánh giá của người học; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và xã hội.


B. NỘI DUNG
3.5 chính sách và giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông và giáo viên tiểu học
- Cũng cố phát triển hệ thống đạo tạo giáo viên
- Đảm bảo đủ giáo viên
- Chuẩn hóa trong đào tạo
- Thực hiện các chính sách ưu đãi


B. NỘI DUNG
3.6 Giải pháp chính sách đảm bảo chất lượng
- Chú trọng nội dung giáo dục đạo đức, pháp luật, thể chất, quốc phòng – an ninh…
- Đổi mới chương trình, tài liệu dạy học
- Phát triển các chương trình giáo dục thường xuyên, ứng dụng công nghệ thông tin


B. NỘI DUNG
3.7 Giải pháp chính sách đầu tư
- Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính giáo dục
- Đảm bảo ngân sách Nhà nước phù hợ
- Đầu tư ngân sách có trọng điểm
- Có cơ chế, chính sách rõ ràng
- Xác định rõ các tiêu chí thành lập cơ sở giáo dục
- Đánh giá hiệu quả thực hiện

B. NỘI DUNG
3.8 Chính sách cơ hội bình đẳng và chính sách phát triển giáo dục các vùng miền
- Xây dựng và phát triển giáo dục các vùng miền
- Có chính sách ưu đãi đối với vùng khó khăn
- Phát triển giáo dục từ xa, giáo dục nghề nghiệp…
- Tăng cường đầu tư cho giáo dục đặc biệt

HẾT
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2018-07-30 20:26:02 | Thể loại: Giáo dục học | Lần tải: 7 | Lần xem: | Page: 19 | FileSize: 0.64 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Chuyên đề 2 giáo viên hạng III, Giáo dục học. CHUYÊN ĐỀ IICHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠOBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO----------------------------GIẢNG viên: TRẦN VĂN BÉ TƯTHS: QUẢN LÝ GIÁO DỤCA. MỤC TIÊU- Về kiến thức: Trình bày đư

https://tailieuhoctap.com/baigianggiaoduchoc/chuyen-de-2-giao-vien-hang-iii.hre10q.html