LỚP 2 - TUẦN 10

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
: 10 Thư hai, ngày 22 tháng10 năm 2012
Tiết TKB: 01 Sinh hoạt đầu tuần
I. Yêêu cầu cần đạt: Giúp HS
-Tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm nhiệm vụ học tập tuần 10. Từ đó biết đề ra biện pháp phát huy thành tích đạt được và khắc phục tồn tại yếu kém của từng cá nhân, từng tổ và tập thể lớp.
- Nắm được yêu cầu, kế hoạch, nhiệm vụ học tập và một số yêu cầu trọng tâm trong tuần.
II. Nội dung:
1/ Nội dung 1: ( 10’)
-Yêu cầu Ban cán sự lớp điểm lại nhiệm vụ học tập trong tuần qua (về ưu điểm và tồn tại cụ thể của từng cá nhân và tập thể lớp), nêu dề xuất về nhiệm vụ học tập tuần 10.
--- GVnhận xét đánh giá chung.
2/ Nội dung 2: ( 10’)
- GV gT, nêu yêu cầu cầu và tổ chức cho HS phát biểu ý kiến xây dựng kế hoạch nhiệm vụ học tập tuần 5 qua đề xuất của Ban cán sự lớp.

- GV giúp HS bổ sung nay đủ kế hoạch.
- Kết luận và yêu cầu HS ghi nhớ thực hiện.


- Ban cán sự lớp báo cáotrước lớp.

- HS lớp phát biểu ý kiến.
- HS lớp đóng góp xây dựng kế hoạch.
- Ổn định nền nếp lớp.
-Tổ chức lao động vệ sinh, trực nhật lớp.
- Quy định về việc ăn mặc.
- Sắp xếp hàng ra vào lớp.
- Phong trào thi đua học tập.
- Ktra đồ dùng học tập.
- Một số yêu cầu và quy định của nhà trường.

( ( ( ( (
Tiết TKB: 02 Đạo đức
Tiết CT : 10
Bài dạy: CHĂM CHỈ HỌC TẬP (tiết 2)
I.Yêu cầu cần đạt:
- Nêu được một số biểu hiện của chăm chỉ học tập.
- Biết được lợi ích của việc chăm chỉ học tập
- Biết được chăm chỉ học tập là nhiệm vụ của người học sinh
- Thực hiện chăm chỉ là nhiệm vụ của học sinh.
- bè chăm chỉ học tập hằng ngày.
* KNS cơ bản được giáo dục trong bài:
- năng quản lí thời gian học tập của bản thân
II.Chuẩn bị :
- Học sinh : Sách, vở BT.
III.Các hoạt động dạy học :
luận nhóm.
Động não.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

1.Ổn định lớp:
2.KTBài cũ :
? Ở lớp, em đã chăm chỉ học tập như thế nào ? Hãy kể ra ?
? Chăm chỉ học tập có lợi ích gì?
- Nhận xét, đánh giá.
3.Bài mới :
a.Giới thiệu bài:GV giới thiệu bài và ghi tựa bài lên bảng.
b.Hướng dẫn:
* Hoạt động 1 : Đóng vai.
Mục tiêu :Giúp học sinh có kĩ năng ứng xử trong các tình huống của cuộc sống.
- Giáo viên phát phiếu thảo luận.
- Yêu cầu thảo luận :
* Tình huống : Hôm nay khi Hà chuẩn bị đi học cùng bạn thì bà ngoại đến chơi. Đã lâu Hà chưa gặp bà nên em mừng lắm và bà cũng mừng. Hà băn khoăn không biết nên làm thế nào.
- Giáo viên nhận xét, chốt ý :
- Hà nên đi học.Sau buổi học sẽ về chơi và nói chuyện với bà.
* Kết luận : Học sinh cần phải đi học đều và đúng giờ.
* Hoạt động 2: Thảo luận nhóm . ( GDKNS)
Mục tiêu:Giúp học sinh bày tỏ thái độ đối với các ý kiến liên quan đến các chuẩn mực đạo đức.
- Chia nhóm phát cho mỗi nhóm một phiếu, mỗi phiếu nêu nội dung sau :
a/ Chỉ những bạn học không giỏi mới cần chăm chỉ.
b/ Cần chăm học hàng ngày và chuẩn bị kiểm tra.
c/ Chăm chỉ học tập là góp phần vào thành tích của tổ, của lớp.
d/ Chăm chỉ học tập là hàng ngày phải học đến khuya.
- Giáo viên kết luận.
a/ Không tán thành, vì HS ai cũng chăm chỉ học tập.
b/ Tán thành.
c/ Tán thành.
d/ Không tán thành, vì thức khuya có hại sức khoẻ.
* Hoạt động 3 : Phân tích tiểu phẩm. ( GDKNS)
Mục tiêu:Giúp học sinh đánh giá hành vi chăm chỉ học tập và giải thích.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích tiểu phẩm.
? Làm bài trong giờ ra chơi có phải là chăm chỉ học tập không ? Vì sao ?
? Em có thể khuyên bạn An như thế nào ?

- GV kết
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2012-10-22 23:18:59 | Thể loại: GIÁO ÁN LỚP 2 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

bài giảng LỚP 2 - TUẦN 10, GIÁO ÁN LỚP 2. : 10 Thư hai, ngày 22 tháng10 năm 2012Tiết TKB: 01 Sinh hoạt đầu tuần I. Yêêu cầu cần đạt: Giúp HS-Tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm nhiệm vụ học tập tuần 10. Từ đó biết đề ra biện pháp phát huy thành

https://tailieuhoctap.com/baigianggiaoanlop2/lop-2-tuan-10.ia7kyq.html