Giấo án ELearning dự thi cấp tỉnh 2011 - 2012

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xvl
XyPaChao - http://banvatui.com
KIỂM TRA BÀI CŨ
BÀI 2:
Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:
a) Số 13 gồm ||1|| chục và ||3|| đơn vị. b) Số 17 gồm ||1|| chục và ||7|| đơn vị. b) Số 10 gồm ||1|| chục và ||0|| đơn vị. b) Số 20 gồm ||2|| chục và ||0|| đơn vị.
Có thể download miễn phí file .xvl bên dưới
Đăng ngày 2011-12-04 17:32:13 | Thể loại: Giáo án E-Learning | Lần tải: 12 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 38.00 M | File type: xvl
lần xem

bài giảng Giấo án ELearning dự thi cấp tỉnh 2011 - 2012, Giáo án E-Learning. XyPaChao - http://banvatui.com KIỂM TRA BÀI CŨ BÀI 2: Viết các số thích hợp vào chỗ chấm: a) Số 13 gồm ||1|| chục và ||3|| đơn vị. b) Số 17 gồm ||1|| chục và ||7|| đơn vị. b) Số 10 gồm ||1|| chục và |

https://tailieuhoctap.com/baigianggiaoanelearning/giao-an-elearning-du-thi-cap-tinh-2011-2012.ia1mxq.html


bài giảng liên quan