Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Hàm số mũ. Hàm số lôgarit - 1
  • Hàm số mũ. Hàm số lôgarit - 2
  • Hàm số mũ. Hàm số lôgarit - 3
  • Hàm số mũ. Hàm số lôgarit - 4
  • Hàm số mũ. Hàm số lôgarit - 5
1
Với mỗi giá trị thực của x, ta xác định được mấy giá trị của ax ?
Với mỗi giá trị thực dương của x, ta xác định được mấy giá trị logax ?
Từ đó ta có hàm số y=ax và hàm số y= logax
2
§4 HÀM SỐ MŨ
VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
I. Hàm số mũ và hàm số lôgarit
Hàm số mũ cơ số a là hàm số có dạng y = ax
Hàm số lôgarit cơ số a là hàm số có dạng y = loga x
1. Định nghĩa :

Các h�m s? sau h�m s? nào là hàm số mũ, hàm số lôgarit. Khi đó cho biết cơ số :
Hàm số mũ cơ số a =
Hàm số mũ cơ số a = 1/4
Hàm số mũ cơ số a = ?
Tại sao a>0, a≠1?
Phân biệt hàm số mũ và hàm số lũy thừa?
Tập xác định của hai hàm số?
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
I. Hàm số mũ và hàm số lôgarit
Hàm số mũ cơ số a là hàm số có dạng y = ax
Hàm số lôgarit cơ số a là hàm số có dạng y = loga x
1. Định nghĩa :

e) y = xx .
Không phải hàm số mũ
Không phải hàm số mũ
Hàm số lôgarit cơ số a = 3
Các h�m s? sau h�m s? nào là hàm số mũ, hàm số lôgarit. Khi đó cho biết cơ số :
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
I. Hàm số mũ và hàm số lôgarit
Hàm số mũ cơ số a là hàm số có dạng y = ax
Hàm số lôgarit cơ số a là hàm số có dạng y = loga x
1. Định nghĩa :

i) y = lnt
Hàm số lôgarit cơ số a = 1/4
Không phải hàm số lôgarit
Hàm số lôgarit cơ số a = e
Không phải hàm số lôgarit
Các h�m s? sau h�m s? nào là hàm số mũ, hàm số lôgarit. Khi đó cho biết cơ số :
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
I. Hàm số mũ và hàm số lôgarit
Hàm số mũ cơ số a là hàm số có dạng y = ax
Hàm số lôgarit cơ số a là hàm số có dạng y = loga x
1. Định nghĩa :

VD 1: Tìm tập xác định của hàm số
Giải
Điều kiện để hàm số xác định là:
Vậy:
Điều kiện để hàm số xác định?
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
I. Hàm số mũ và hàm số lôgarit
1. Định nghĩa:
2. D?o h�m c?a h�m s? mu v�
h�m s? lơgarit
a. Đạo hàm của hàm số mũ
Định lí:
Đặc biệt:
Ví dụ1 : Tính đạo hàm các hàm số sau�
y = 2x .
Đạo hàm của hàm số hợp?
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
I. Hàm số mũ và hàm số lôgarit
1. Định nghĩa:
2. D?o h�m c?a h�m s? mu v�
h�m s? lơgarit
b. Đạo hàm của hàm số logarit
Định lí:
Đặc biệt:
A�p dụng công thức đổi cơ số a về cơ số e . Ta có :
Hãy chứng minh :
CM
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
I. Hàm số mũ và hàm số lôgarit
1. Định nghĩa:
2. D?o h�m c?a h�m s? mu v�
h�m s? lơgarit
Định lí:
Đặc biệt:
b. Đạo hàm của hàm số logarit
Ví dụ: Tính đạo hàm của các hàm số sau
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
II. Kh?o s�t h�m s? mu v�
h�m s? lơgarit
1.Kh?o s�t h�m s? mu
a. Dạng đồ thị
b. Tính chất
Từ đồ thị suy ra các tính chất
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
a. Dạng đồ thị
b. Tính chất
II. Kh?o s�t h�m s? mu v�
h�m s? lơgarit
Từ đồ thị suy ra các tính chất
2.Kh?o s�t h�m s? lơgarit
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT

II. Kh?o s�t h�m s? mu v�
h�m s? lơgarit
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
Hàm số mũ 
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
Hàm số lôgarit 
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
Hàm số lôgarit 
Hàm số mũ
Hàm số lũy thừa
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
Câu 1 : Tìm mệnh đề sai :
B
A
C
D
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
Câu 2 : Hàm số nào đồng biến trên tập xác định của nó ?
y = 2-x
B
A
C
D
S
S
S
Đ
Tiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ


Học kỹ lý thuyết
Làm bài tập: 2,3,5 SGK
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
EM CÓ BIẾT ?
John Napier
(1550 - 1617)
Ô�ng đã bỏ ra 20 năm ròng rã mới phát minh được hệ thống logarittme. . .
Việc phát minh ra logarithme đã giúp cho Toán học Tính toán tiến một bước dài, nhất là trong các phép tính Thiên văn .
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2015-10-29 23:07:43 | Thể loại: Giải tích 12 | Lần tải: 6 | Lần xem: | Page: 20 | FileSize: 2.18 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Hàm số mũ. Hàm số lôgarit, Giải tích 12. 1Với mỗi giá trị thực của x, ta xác định được mấy giá trị của ax ?Với mỗi giá trị thực dương của x, ta xác định được mấy giá trị logax ?Từ đó ta có hàm số y=ax và hàm số y= logax 2§4 HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARITTiết 29 §4: HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARITI. Hàm số mũ và hàm số lôgaritHàm số mũ cơ số a là hàm số có dạng y = ax Hàm số lôgarit cơ số a là hàm số có dạng y = loga x1. Định nghĩa : �Các h�m s? sau h�m s? nào là hàm số mũ, hàm số lôgarit. Khi đó cho biết cơ số : Hàm số mũ cơ số a = Hàm số mũ cơ

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/ham-so-mu-ham-so-logarit.7zzf0q.html