Bài 8. Năng động, sáng tạo

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 8. Năng động, sáng tạo - 1
  • Bài 8. Năng động, sáng tạo - 2
  • Bài 8. Năng động, sáng tạo - 3
  • Bài 8. Năng động, sáng tạo - 4
  • Bài 8. Năng động, sáng tạo - 5
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
CÔNG DÂN
9
KiỂM TRA BÀI CŨ
Thuế là gì?
Kể các loại thuế mà em biết?
Tác dụng của thuế?
I. Đặt vấn đề:
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG
CỦA CÔNG DÂN
Ti?t 23 - B�i 14
Nêu suy nghĩ của mình về việc làm của ông An?
Bản cam kết giữa chị Ba và giám đốc công ti có phải là hợp đồng lao động không? Vì sao?
THẢO LUẬN
Nhóm 1, 2
Nhóm 3
Chị Ba tự ý thôi việc là đúng hay sai? Có vi phạm hợp đồng lao động không?
Nhóm 4
I. Đặt vấn đề:
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG
CỦA CÔNG DÂN
Ti?t 23 - B�i 14
I. Đặt vấn đề:
II. Nội dung:
1/ Khái niệm lao động:
Ti?t 24 - B�i 14
- Lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG
CỦA CÔNG DÂN
- Lao động là hoạt động chủ yếu quan trọng nhất của con người, là nhân tố quyết định sự tồn tại, phát triển của đất nước và nhân loại
LAO ĐỘNG
I. Đặt vấn đề:
II. Nội dung:
2/ Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân:
Ti?t 24 - B�i 14
- Mọi công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG
CỦA CÔNG DÂN
- Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, góp phần tạo ra của cải vật chất và tinh thân cho xã hội, duy trì và phát triển đất nước
- Lao động là nghĩa vụ đối với bản thân, gia đình, là nghĩa vụ đối với đất nước
- Quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động
Hợp đồng lao động


Các điều kiện liên quan như: bảo hiểm, bảo hộ lao động, bồi thường thiệt hại…
I. Đặt vấn đề:
II. Nội dung:
3/ Hợp đồng lao động:
Ti?t 24 - B�i 14
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG
CỦA CÔNG DÂN
I. Đặt vấn đề:
II. Nội dung:
3/ Hợp đồng lao động:
Ti?t 24 - B�i 14
- Là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG
CỦA CÔNG DÂN
- Nguyên tắc: thỏa thuận, tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền lợi ích của nhau
- Nội dung:
+ Công việc phải làm, thời gian, địa điểm.
+ Tiền lương, chế độ bảo hiểm.
+ Điều kiện về an toàn và vệ sinh lao động.
+ Quyền và nghĩa vụ của các bên kí hợp đồng.
+ Thời hạn hợp đồng.
Các loại hợp đồng lao động
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hợp đồng
Xác định thời hạn (chấm dứt hiệu lực hợp đồng trong thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng)
Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng
* Bài tập:
Bài tập 1 / 50 SGK:
Theo em ý kiến nào đúng? Vì sao?
a/ Trẻ em có quyền học tập, vui chơi giải trí và không phải làm gì
b/ Con cái có nghĩa vụ giúp đỡ cha mẹ các công việc trong gia đình
c/ Trẻ em cần lao động kiếm tiền, góp phần nuôi dưỡng gia đình
d/ Học nhiều cũng chẳng để làm gì, cứ làm ra nhiều tiền là tốt nhất
đ/ Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình
Ti?t 24 - B�i 14
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG
CỦA CÔNG DÂN
b/
đ/
* Hướng dẫn học ở nhà
Học bài
Làm bài 2, 3, 6 SGK
Chuẩn bị nội dung bài còn lại.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-02-25 07:37:03 | Thể loại: GDCD - GDNGLL 9 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 18 | FileSize: 3.83 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 8. Năng động, sáng tạo, GDCD - GDNGLL 9. TRƯỜNG THCS THỊ TRẤNCÔNG DÂN 9KiỂM TRA BÀI CŨThuế là gì? Kể các loại thuế mà em biết? Tác dụng của thuế?I. Đặt vấn đề:QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂNTi?t 23 - B�i 14 Nêu suy nghĩ của mình về việc làm của ông An?Bản cam kết giữa chị Ba và giám đốc công ti có phải là hợp đồng lao động không? Vì sao?THẢO LUẬNNhóm 1, 2Nhóm 3Chị Ba tự ý thôi việc là đúng hay sai? Có vi phạm hợp đồng lao động không?Nhóm 4I. Đặt vấn đề:QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNGCỦA CÔNG DÂNTi?t 23 - B�i 14 I. Đặt vấn đề:II. Nội

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-8-nang-dong-sang-tao.p4i40q.html