ton trong va hoc hoi cac dan toc khac

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • ton trong va hoc hoi cac dan toc khac - 1
  • ton trong va hoc hoi cac dan toc khac - 2
  • ton trong va hoc hoi cac dan toc khac - 3
  • ton trong va hoc hoi cac dan toc khac - 4
  • ton trong va hoc hoi cac dan toc khac - 5
Bài giảng
GDCD 8
Giáo viên: Lê Thị Tuyết Nhung
Hoàng Cung Ở Thái Lan
Vịnh Hạ Long
Thượng Hải
Tiết 10:
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
I. Đặt vấn đề
Bài 1
Vì sao Bác Hồ được coi là danh nhân văn hoá thế giới?
Bác Hồ suốt 30 năm bôn ba học hỏi kinh nghiệm đấu tranh tìm đường cứu nước
Bác là hiện tượng kiệt xuất về quyết tâm của toàn dân tộc
Bác đã cống hiến đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và hoà bình tiến bộ thế giới
I. Đặt vấn đề
Bài 2
Việt Nam có những đóng góp sau:
Cố đô huế
Thánh địa mỹ sơn
động phong nha
vịnh hạ long
Quan họ Bắc Ninh
Nhã nhạc cung đình
Cồng chiêng Tây Nguyên
Ca Trù
I. Đặt vấn đề
Lí do nào khiến nền kinh tế Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ?
-Trung Quốc đã mở rộng mối quan hệ
-Học tập kinh nghiệm các nước khác
-Phát triển các ngành công nghiệp mới.
-Hợp tác Trung Quôc- Việt Nam phát triển tốt.
Bài 3
I. Đặt vấn đề
Nước ta có tiếp thu và sử dụng những thành tựu mọi mặt của thế giới không? nêu ví dụ.
Việt Nam đi tắt đón đầu tích cực tiếp thu các thành tựu KHKT của thế giới.
VD: Máy vi tính, điện tử viễn thông, ti vi màu, điện thoại di động…
? Qua phần đặt vấn đề trên chúng ta rút ra được bài học gì?
Bài học
Phải biết tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác. Học tập những giá trị văn hoá của các dân tộc khác trên thế giới để xây dựng, bảo vệ tổ quốc
1. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác:
Tôn trọng chủ quyền lợi ích và nền văn hoá của các dân tộc, luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế văn hoá xã hội của các dân tộc, đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình.
ii.nội dung bài học
2. Ý nghĩa:
ii.nội dung bài học
Tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường
xây dựng đất nước.
Giúp cho sự hợp tác giao lưu được thuận lợi,
dễ dàng hơn.
3. Trách nhiệm của học sinh:
ii.nội dung bài học
Tích cực học tập, tìm hiểu đời sống và nền
văn hoá của các dân tộc.
Tiếp thu một cách có chọn lọc phù hợp với điều kiện
và hoàn cảnh của dân tộc ta.
Câu1: Theo em chúng ta có cần tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác không? Vì sao?
Câu 2: Chúng ta nên học tập những gì ở các dân tộc khác? Nêu ví dụ?
Câu 3: Nên học tập các dân tộc khác như thế nào? Nêu ví dụ về những trường hợp nên hoặc không nên trong việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?
câu hỏi thảo luận
Câu1: Theo em chúng ta có cần tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác không? Vì sao?
câu hỏi thảo luận
Chúng ta cần tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác vì :
- Mỗi dân tộc có những giá trị văn hoá riêng mà chúng ta không có.
- Giá trị văn hoá, tinh thần của các dân tộc khác giúp ta phát triển kinh tế, văn hoá, KHKT.
- Đất nước ta còn nghèo, vừa trải qua chiến tranh nên cần tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác .
câu hỏi thảo luận
Câu 2: Chúng ta nên học tập những gì ở các dân tộc khác? Nêu ví dụ?
Chúng ta nên học tập:
- Thành tựu khoa học kĩ thuật
- Trình độ quản lí.
- Văn học nghệ thuật

VD: Máy móc hiện đại; vũ khí tối tân; viễn thông; vi tính; cầu cống; kiến trúc; âm nhạc…
Tôn trọng và học hỏi; giao lưu và hợp tác.
Học tập các dân tộc khác.
Tiếp thu có chọn lọc, tránh bắt chước dập khuôn.
Phải tự chủ, độc lập, có lòng tin.
VD: - Cái nên học: Như trên
- Cái không nên học: Văn hóa đồi truỵ, lối sống thực dụng chạy theo đồng tiền, chạy theo mốt…
câu hỏi thảo luận
Câu 3: Nên học tập các dân tộc khác như thế nào? Nêu ví dụ về những trường hợp nên hoặc không nên trong việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?
Bài tập 1
iii. luyện tập
Trang trại cà chua ở Mỹ
Khai thác dầu ở Nga
Đánh cá ở Mỹ
Hãng lắp ráp ô tô Huyudai Hàn Quốc
Dân ca Nga
Kim tự tháp
Vạn lý trường thành
Vườn treo Babylon
Nhà hát Ôpêra
Tháp eiffel
Cầu dài nhất thế giới - 42,58 km (Trung Quốc)
áo Kimônô
�o Hanbook (H�n Qu?c)
iii. luyện tập
Bài tập 4:
Toàn và Hoà đang tranh luận với nhau.Toàn nói : “ở những nước đang phát triển không có gì đáng học tập vì họ lạc hậu lắm, chỉ ở những nước phát triển có kinh tế ,khoa học kỹ thuật tiên tiến mới có nhiều thành tựu đáng cho ta học tập”. Hoà bảo: “ Ngay cả ở những nước đang phát triển cũng có nhiều mặt mà ta cần học tập”. Em đồng ý với ý kiến của bạn nào ? Vì sao?
CHÀO TẠM BIỆT CÁC EM
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2012-10-08 20:16:40 | Thể loại: GDCD - GDNGLL 8 | Lần tải: 310 | Lần xem: | Page: 36 | FileSize: 2.75 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng ton trong va hoc hoi cac dan toc khac, GDCD - GDNGLL 8. Bài giảngGDCD 8Giáo viên: Lê Thị Tuyết NhungHoàng Cung Ở Thái Lan Vịnh Hạ Long Thượng Hải Tiết 10:Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khácI. Đặt vấn đềBài 1Vì sao Bác Hồ được coi là danh nhân văn hoá thế

https://tailieuhoctap.com/baigianggdcdgdngll8/ton-trong-va-hoc-hoi-cac-dan-toc-khac.3btryq.html