Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 1
  • Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 2
  • Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 3
  • Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 4
  • Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 5
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ
HỘI THI
GIÁO VIÊN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIỎI
TRONG DẠY HỌC CẤP THCS NĂM 2011-2012
Người thực hiện: Lê Anh Đào
KIỂM TRA BÀI CŨ
Em hãy phân loại nhũng biểu hiện dưới đây thành hai loại: Thê hiện sự tích cực và không tích cưc khi tham gia các hoạt động chính trị - xã hội:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Em hãy quan sát một số hình ảnh về những thành tựu, công trình vĩ đại sau:
Bài 8 Tiết 8
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác .
I/ Đặt vấn đề :
1) Trang 20 SGK
2) Trang 20 SGK
Vịnh Hạ Long
3) Trang 20 SGK
Thượng Hải
1. Vì sao Bác Hồ của chúng ta được coi là danh nhân văn hoá thế giới?
2.Việt nam đã có những đóng góp gì đáng tự hào vào nền văn hóa thế giới ?
3.Lý do quan trọng nào giúp nền kinh tế Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ ?
4.Theo em, chúng ta có cần phải tôn trọng,học hỏi và tiếp thu những thành tựu của các nước trong khu vực và trên thế giới không? Vì sao ?
Bài 8 Tiết 8
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác .
Câu hỏi:
Thảo luận nhóm (3 phút)
Nhóm 1: Chúng ta cần tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác không? Vì sao?

Nhóm 2: Chúng ta nên học tập,tiếp thu những gì ở các dân tộc khác?
Nhóm 3: Nên học tập các dân tộc khác như thế nào? Ví dụ: Trường hợp nên và không nên trong việc học hỏi các dân tộc khác
1. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác:
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là tôn trọng chủ quyền , lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc ; luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế,văn hóa ,xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình .
Bài 8 Tiết 8
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác .
a. Khái niệm:
b. Biểu hiện:
? Em hãy nêu một số biểu hiện của sự tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác

-Tìm hiểu về lịch sữ, kinh tế và văn hoá của các dân tộc khác.
- Tôn trọng ngôn ngữ, trang pgục, phong tục, tập quán của họ.
- Học hỏi về những thành tựu về các mặt của họ
2. Ý nghĩa

Vì sao phải tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ?
Tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc .
Góp phần cho các nước cùng xây dựng nền văn hoá chung của nhân loại ngày càng tiến bộ, văn minh.
Trang trại cà chua ở Mỹ
Bài 8 Tiết 8
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác .
Khai thác dầu ở Nga
Bài 8 Tiết 8
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác .
Đánh cá ở Mỹ
Bài 8 Tiết 8
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác .
Hãng lắp ráp ô tô Huyudai Hàn Quốc
Bài 8 Tiết 8
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác .
? Chúng ta học hỏi các dân tộc khác như thế nào ?
Chúng ta phải tích cực học tập, tìm hiểu đời sống và nền văn hóa của các dân tộc trên thế giới.
Tiếp thu một cách có chọn lọc, phù hợp với điều kiện,hoàn cảnh và truyền thống của dân tộc ta.
Bài 8 Tiết 8
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác .
1. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác:
a. Khái niệm:
b. Biểu hiện:
2. Ý nghĩa

? Em hãy nêu một số thành tựu về kinh tế, văn hóa…,các công trình tiêu biểu của một số nước mà em biết?
Tháp Effell Pari
(Pháp)
Trung tâm thương mại
(Mỹ)
Dân ca Nga
Bài 8 Tiết 8
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác .
Vạn lý trường thành (TQ)
Bài 8 Tiết 8
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác .
Bài tập: Em không đồng ý với những việc làm nào ? Vì sao?
a) Bắt chước các kiểu quần áo,đầu tóc các ngôi sao điện ảnh nước ngoài.
b)Tìm hiểu phong tục,tập quán của các nước trên thế giới.
c) Chỉ xem phim,truyện nước ngoài;không xem phim,truyện của Việt Nam.
d) Học hỏi những công nghệ sản xuất hiện đại để ứng dụng vào Việt Nam.
đ) Chỉ dùng hàng ngoại,chê hàng Việt Nam.
e) Không xem nghệ thuật dân tộc Việt nam.
g) Không xem nghệ thuật dân tộc của các nước khác.
h) Dùng tiếng Việt xen lẫn tiếng nước ngoài.

Bài 8 Tiết 8
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác .
Dặn dò:
-Chép nội dung bài học vào tập .
-Làm bài tập 3-4 trang 22 SGK.
-Xem bài 1 đến bài 8 tuần sau kiểm tra 1 tiết.
Bài 8 Tiết 8
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác .
xin chúc mừng
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2012-02-26 15:07:01 | Thể loại: GDCD - GDNGLL 6 | Lần tải: 225 | Lần xem: | Page: 26 | FileSize: 1.93 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác, GDCD - GDNGLL 6. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊHỘI THIGIÁO VIÊN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIỎI TRONG DẠY HỌC CẤP THCS NĂM 2011-2012Người thực hiện: Lê Anh ĐàoKIỂM TRA BÀI CŨEm hãy phân loại nhũng biểu hiện dưới đ

https://tailieuhoctap.com/baigianggdcdgdngll6/ton-trong-va-hoc-hoi-cac-dan-toc-khac.svhwxq.html