ton trong va hoc hoi cac dan toc khac

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • ton trong va hoc hoi cac dan toc khac - 1
  • ton trong va hoc hoi cac dan toc khac - 2
  • ton trong va hoc hoi cac dan toc khac - 3
  • ton trong va hoc hoi cac dan toc khac - 4
  • ton trong va hoc hoi cac dan toc khac - 5
BÀI GIẢNG GDCD LỚP 8
Thực hiện :Đoàn Lê Xuân Diễm
Trường THCSMê Linh.
Tiết 9 Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
Em có nhận xét gì sau khi quan sát những hình ảnh ?
Tiết 9 Bài 8
TÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC KHÁC
I. Đặt vấn đề
Vì sao Bác Hồ được UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới?
-Bác đã lãnh đạo nhân dân ta làm cách mạng giải phóng dân tộc
-Bác là tấm gương sáng cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới noi theo vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ.
Việt Nam đã có những đóng góp gì đáng tự hào vào nền văn hóa thế giới?
Lí do quan trọng nào giúp nền kinh tế Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ
-Mở rộng quan hệ và học tập kinh nghiệm các nước khác
-Cử người đi du học nước ngoài
-Phát triển ngành công nghiệp mới
Qua tìm hiểu phần đặt vấn đề, chúng ta rút ra được bài học gì?
-Phải biết bảo vệ giá trị văn hóa của dân tộc mình
-Phải biết tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác trên thế giới để xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc
Tiết 9 Bài 8
TÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC KHÁC
Thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ?
1.Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là:
-Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa các dân tộc
-Tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp về kinh tế, văn hóa ,xã hội của các dân tộc
-Thể hiện lòng tự hào dân tộc
Tiết 9 Bài 8
TÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC KHÁC
Thảo luận:
Chúng ta nên học tập những gì ở các dân tộc khác?
Tiết 9 Bài 8
TÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC KHÁC
1.Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là:
-Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa các dân tộc
-Tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp về kinh tế, văn hóa ,xã hội của các dân tộc
-Thể hiện lòng tự hào dân tộc
Chúng ta cần tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác như thế nào?
2.Biểu hiện:
-Tìm hiểu lịch sử ,kinh tế, văn hóa các dân tộc khác
-Tôn trọng nền văn hóa của họ
-Thừa nhận và học hỏi
1.Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là:
-Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa các dân tộc
-Tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp về kinh tế, văn hóa ,xã hội của các dân tộc
-Thể hiện lòng tự hào dân tộc
2.Biểu hiện:
-Tìm hiểu lịch sử ,kinh tế, văn hóa các dân tộc khác
-Tôn trọng nền văn hóa của họ
-Thừa nhận và học hỏi
Tiết 9 Bài 8
TÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC KHÁC
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác có ý nghĩa gì?
3.Ý nghĩa : Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác giúp ta:
-Có thêm kinh nghiệm
-Tìm hướng đi,xây dựng và phát triển đất nước
-Phát triển bản sắc dân tộc
1.Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là:
-Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa các dân tộc
-Tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp về kinh tế, văn hóa ,xã hội của các dân tộc
-Thể hiện lòng tự hào dân tộc
2.Biểu hiện:
-Tìm hiểu lịch sử ,kinh tế, văn hóa các dân tộc khác
-Tôn trọng nền văn hóa của họ
-Thừa nhận và học hỏi
Tiết 9 Bài 8
TÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC KHÁC
3.Ý nghĩa : Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác giúp ta:
-Có thêm kinh nghiệm
-Tìm hướng đi,xây dựng và phát triển đất nước
-Phát triển bản sắc dân tộc
Chúng ta phải có trách nhiệm gì để góp phần xây dựng đất nước?
4.Trách nhiệm:
-Tích cực tìm hiểu,học tập
-Tiếp thu có chọn lọc,phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh
B�i t?p:

Toàn và Hoà đang tranh luận với nhau .Toàn nói : "ở những nước đang phát triển không có gì đáng học tập vì họ lạc hậu lắm ,chỉ ở những nước phát triển có kinh tế ,khoa học - kĩ thuật tiến tiến mới có nhiều thành tựu đáng để cho ta học tập". Trái lại, Hoà bảo "Ngay cả những nước đang phát triển cũng có nhiều mặt mà ta cần học tập ".
Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?Tại sao?
- Mỗi dân tộc đều có những thành tựu nổi bật về
kinh tế,khoa học-kỹ thuật, văn hóa,nghệ thuật , những công trình đặc sắc,những truyền thống quý báu. Đó là vốn quý của loài người cần được tôn trọng, tiếp thu và phát triển.
- Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác sẽ tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc.
Trả lời:
Em không đồng ý với những việc làm nào ? Vì sao?
a) Bắt chước các kiểu quần áo,đầu tóc các ngôi sao điện ảnh nước ngoài.
b)Tìm hiểu phong tục,tập quán của các nước trên thế giới.
c) Chỉ xem phim,truyện nước ngoài;không xem phim,truyện của Việt Nam.
d) Học hỏi những công nghệ sản xuất hiện đại để ứng dụng vào Việt Nam.
đ) Chỉ dùng hàng ngoại,chê hàng Việt Nam.
e) Không xem nghệ thuật dân tộc Việt nam.
g) Không xem nghệ thuật dân tộc của các nước khác.
h) Dùng tiếng Việt xen lẫn tiếng nước ngoài.
Hướng dẫn về nhà
-Làm bài tập 1,2,3
-Trả lời các câu hỏi
1.Nêu những biểu hiện tiêu cực, thiếu văn hóa ở khu dân cư?Hậu quả?
2.Những biểu hiện của những nếp sống có văn hóa ở cộng đồng dân cư?
3. Tại sao chúng ta phải góp phần xây dựng nếp sống có văn hóa ở cộng đồng dân cư?
4.Trách nhiệm của HS đối với việc xây dựng nếp sống có văn hóa
-Đọc trước bài 9:Góp phần xây dựng nét sống văn hóa ở cộng dồng dân cư
Xin chân trọng cảm ơn,
kính chúc sức khỏe
các thầy cô giáo và các em học sinh!
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2013-11-08 21:19:49 | Thể loại: GDCD - GDNGLL | Lần tải: 31 | Lần xem: | Page: 19 | FileSize: 6.44 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng ton trong va hoc hoi cac dan toc khac, GDCD - GDNGLL. BÀI GIẢNG GDCD LỚP 8Thực hiện :Đoàn Lê Xuân DiễmTrường THCSMê Linh.Tiết 9 Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khácEm có nhận xét gì sau khi quan sát những hình ảnh ?Tiết 9 Bài 8TÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎ

https://tailieuhoctap.com/baigianggdcdgdngll/ton-trong-va-hoc-hoi-cac-dan-toc-khac.ok9hzq.html