Bài 7. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 7. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc - 1
  • Bài 7. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc - 2
  • Bài 7. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc - 3
  • Bài 7. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc - 4
  • Bài 7. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc - 5
Quan sát ảnh và cho biết: Các hình ảnh nói điều gì?
Thờ cúng tổ tiên
Gói bánh tét ngày tết
Tôn sư trọng đạo
I/. Đặt vấn đề:
Đọc hai mẫu chuyện trong SGK/ T23-24 và trả lời các câu hỏi sau đây:
Bác Hồ nói về lòng yêu nước của dân tộc ta
Chuyện về một người thầy (Chuyện về thầy giáo Chu Văn An)
1/. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta được thể hiện như thế nào qua lời nói của Bác Hồ ?
Lòng yêu nước của dân tộc ta nồng nàn, là một tinh thần quý báu. Lòng yêu nước nổi dậy, đánh tan mọi sự xâm lược của kẻ thù, nhấn chìm những lũ bán và cướp nước.
Dân tộc ta đã có nhiều cuộc kháng chiến đánh đuổi quân xâm lược với những vị anh hùng có lòng yêu nước.
Thế hệ con cháu hôm nay đã và đang viết tiếp trang lịch sử hào hùng ấy của dân tộc để ngày càng “đánh bóng” cho lòng yêu nước trong mỗi con người sáng hơn.
2/. Bạn có nhận xét gì cách cư xử của học trò cụ Chu Văn An đối với thầy giáo cũ ? Đó là truyền thống gì của dân tộc ?
Phạm Sư Mạnh - dù là một quan lớn trong triều đình nhưng vẫn nhớ ơn, tôn trọng thầy giáo của mình.
Vẫn giữ tư cách của một người học trò: lễ phép, tôn trọng, kính trọng thầy giáo. Đó chính là những biểu hiện đạo đức tốt mà chúng ta cần học tập
=> Đó chính là truyền thống “Tôn Sư Trọng Đạo” tốt đẹp của dân tộc ta.

I. Đặt vấn đề:
1. Bác Hồ nói về lòng yêu nước cuả dân tộc ta
2. Chuyện về một người thầy
-> Truyền thống yêu nước
->Truyền thống “ Tôn sư trọng đạo”
II/. Nội dung bài học:
1. Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc:
-Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần ( những lý tưởng, đức tính, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp,..) hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Một số truyền thống của dân tộc Việt Nam
+Truyền thống giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
+Truyền thống thờ cúng tổ tiên.
+ Truyền thống đoàn kết.
+ truyền thống hiếu học.
+ Truyền thống hiếu thảo.
+ truyền thống cần cù lao động.
+ Truyền thống áo dài Việt Nam.
……
* Tìm những tập quán lạc hậu, những hủ tục:
+ Nếp nghĩ, lối số ng lạc hậu.
+ Tư tưởng hẹp hòi, nhỏ nhen.
+ Tục lệ ma chay, cưới xin, mê tín dị đoan…
+ Coi thường pháp luật.
...
II. Nội dung bài học:
1. Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
2. Một số truyền thống dân tộc Việt Nam:
- Yêu nước, bất khuất chống giặc ngoại xâm, đoàn kết, nhân nghĩa, cần cù lao động, hiếu học, tôn sư trọng đạo, hiếu thảo,…;
- Các truyền thống về văn hóa (các tập quán tốt đẹp và cách ứng xử mang bản sắc văn hóa Việt Nam);
- Về nghệ thuật (nghệ thuật tuồng chèo, các làn điệu dân ca…).
Các nguyên thủ quốc gia trong Hội nghị Apec tại Hà Nội năm 2007.
Ô ăn quan
Thi đấu vật
TRÒ CHƠI DÂN GIAN
Rồng rắn lên mây
Kéo co
LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG
Lễ hội Đống Đa
Rước kiệu giỗ Tổ Hùng Vương
PHONG TỤC TẬP QUÁN
NGHỆ THUẬT
Đàn tơ-rưng
Đàn tam thập lục
Đà đá
Đàn cò (đàn nhị)
Đàn tranh
Đàn nguyệt (kìm)
Bài tập 1: Những thái độ và hành vi nào sau đây thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
Tìm đọc tài liệu nói về các truyền thống và phong tục, tập quán của dân tộc;
b. Chê bai những người ăn mặc theo phong cách dân tộc là lạc hậu, là quê mùa;
c. Đánh giá cao, kính phục các nghệ nhân của những nghề truyền thống;
d. Không tôn trọng những người lao động chân tay;
e. Sống chỉ biết mình, không quan tâm đến người khác;
f. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa;
g. Tích cực tìm hiểu lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc.
h. Thích xem phim, kịch, nghe nhạc của Việt Nam;
i. Sưu tầm những món ăn và kiểu trang phục dân tộc độc đáo;
k. Lấy chồng sớm trước tuổi quy định của pháp luật;
l. Tìm hiểu, giới thiệu với mọi người về các lễ hội truyền thống của dân tộc.
a
f
c
g
h
i
l
*Hướng dẫn học sinh tự học:
*Đối với bài học hôm nay :
+ Học nội dung bài học 1,2.
+ Làm bài tập 2,3 SGK.
*Đối với bài học tiết sau :
+Tìm tên địa phương có các nghề truyền thống.
+ Xem NDBH còn lại.
+ Tây Ninh có các nghề truyền thông nào? Ở đâu?

Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-01-06 19:28:35 | Thể loại: GDCD 9 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 17 | FileSize: 2.87 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 7. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, GDCD 9. Quan sát ảnh và cho biết: Các hình ảnh nói điều gì?Thờ cúng tổ tiênGói bánh tét ngày tếtTôn sư trọng đạoI/. Đặt vấn đề:Đọc hai mẫu chuyện trong SGK/ T23-24 và trả lời các câu hỏi sau đây:Bác Hồ nói về

https://tailieuhoctap.com/baigianggdcd9/bai-7-ke-thua-va-phat-huy-truyen-thong-tot-dep-cua-dan-toc.dw030q.html