Bài 5. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 5. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới - 1
  • Bài 5. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới - 2
  • Bài 5. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới - 3
  • Bài 5. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới - 4
  • Bài 5. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới - 5
KIỂM TRA BÀI CŨ
1.Thế nào là hòa bình, bảo vệ hòa bình ? Biểu hiện của lòng yêu hòa bình trong cuộc sống hàng ngày

2. Ý nghĩa của bảo vệ hòa bình? Kể tên các hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ? Em cần phải làm gì để bảo vệ hòa bình ?
*Đọc phần thông tin
đặt vấn đề.
*Mời các em xem hình
ảnh sau:
Asem 5-Hà Nội
BÀI 5.
TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC
TRÊN THẾ GIỚI
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
a) Qua quan sát ảnh và phần đọc thông tin .Em có suy nghĩ gì về tình hữu nghị giữa các dân tộc của Đảng và Nhà nước ta ?


b) Sự quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc sẽ mang lại ý nghĩa gì ?*Việt Nam đã :
+Quan hệ với 167 nước .
+Quan hệ ngoại giao với 61 nước .
+Có 47 tổ chức hữu nghị .
*Mang lại ý nghĩa :
+Tăng cường giao lưu .
+Học hỏi, hợp tác, cùng phát triển trong tất cả mọi lĩnh vực .
 Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới .
BÀI 5.
TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC
TRÊN THẾ GIỚI
Thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới ?
1. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
BÀI 5.
TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC
TRÊN THẾ GIỚI
Việt Nam - CuBa
Việt Nam - Nga
Quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc có ý nghĩa gì đối với sự phát triển của mỗi nước và của cả nhân loại ?
1. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới
2. Ý nghĩa của tình hữu nghị
“Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển…”
BÀI 5.
TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC
TRÊN THẾ GIỚI
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
v
Việt Nam - Asean
Việt Nam - Hoa Kỳ
Việt Nam - Trung Quốc
APEC- Hà Nội
Bài tập.
Em sẽ làm gì khi thấy những trường hợp sau :
1)Thấy các bạn của mình vây quanh người nước ngoài để xin quà, xin tiền .
2)Trường em có tổ chức giao lưu với người nước ngoài .

+ Can ngăn .
+ Giải thích.
+ Tổ chức họp lớp .
+ Phân công cụ thể .
+ Mạnh dạn trò chuyện .
+ Vui vẽ , cởi mỡ .
1. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới
2. Ý nghĩa của tình hữu nghị
Em sẽ làm gì để thể hiện tình hữu nghị với bạn bè và người nước ngoài trong cuộc sống hàng ngày?
3. Trách nhiệm của công dân-học sinh
BÀI 5.
TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC
TRÊN THẾ GIỚI
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
Những ý kiến nào sau đây là đúng về tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới?
A. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hệ bạn bè thân thiện, tôn trọng nhau giữa nước này với nước khác.
B. Quan hệ giữa các nước trên thế giới chỉ là quan hệ xã giao, không có cơ sở bền chặt.
C. Học sinh nước ta có thể quan hệ thân thiện với người nước ngoài.
D. Quan hệ với các nước trên thế giới cần phải theo đúng chính sách của Đảng và Nhà nước ta.
E. Học sinh còn nhỏ không thể xây dựng được tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.
Bài tập:
Tìm những câu nói của Bác Hồ thể hiện tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước ?
*Quan sơn muôn dặm môt nhà
Bốn phương vô sản đều là anh em .
*Mối tình hữu nghị Việt Hoa
Vừa là đồng chí , vừa là anh em .
*Thương nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội , mấy đèo cũng qua
Việt – Lào hai nước chúng ta
Tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long .
ĐẶT VẤN ĐỀ
NỘI DUNG BÀI HỌC
BÀI TẬP
Thế nào là tình hữu nghị
Ý nghĩa
TÌNH HỮU NGHỊ GIỨA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI
Trách nhiệm của HS
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2016-11-01 20:52:51 | Thể loại: GDCD 9 | Lần tải: 18 | Lần xem: | Page: 16 | FileSize: | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 5. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới, GDCD 9. KIỂM TRA BÀI CŨ 1.Thế nào là hòa bình, bảo vệ hòa bình ? Biểu hiện của lòng yêu hòa bình trong cuộc sống hàng ngày 2. Ý nghĩa của bảo vệ hòa bình? Kể tên các hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ? Em cần phải làm gì để bảo vệ hòa bình ? *Đọc phần thông tin đặt vấn đề. *Mời các em xem hình ảnh sau:..

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-5-tinh-huu-nghi-giua-cac-dan-toc-tren-the-gioi.dl1o0q.html