Bài 5. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 5. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới - 1
  • Bài 5. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới - 2
  • Bài 5. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới - 3
  • Bài 5. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới - 4
  • Bài 5. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới - 5
TRƯỜNG THCS MINH HỢP
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO
QUÍ THẦY CÔ
HOÀNG THỊ THẢO
KIỂM TRA BÀI CŨ:
1/ Hòa bình là gì?
2/ Chiến tranh là gì?
3/ Để bảo vệ hòa bình là học sinh em làm gì?
TÌNH HỮU NGHỊ
GIỮA CÁC DÂN TỘC
TRÊN THẾ GIỚI
TIẾT 6: BÀI 5
Việt Nam - Hoa Kỳ
Việt Nam - CuBa
Việt Nam - Nga
Tình hữu nghị giữa các dân tộc
trên thế giới
a)Qua quan sát ảnh và phần đọc thông tin .Em có suy nghĩ gì về tình hữu nghị giữa các dân tộc của Đảng và Nhà nước ta ?


b) Quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc sẽ mang lại ý nghĩa gì ?*Việt Nam đã :
+Quan hệ với 167 nước .
+Quan hệ ngoại giao với 61 nước .
+Có 47 tổ chức hữu nghị .
*Mang lại ý nghĩa :
+Tăng cường giao lưu .
+Học hỏi , hợp tác , cùng phát triển trong tất cả mọi lĩnh vực .
 Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới .
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tính đến năm 2008  169 nước đã và đang quan hệ nước ta về kinh tế, KHKT, văn hóa, …
Thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? Ví dụ
II. NỘI DUNG BÀI HỌC:
1. Khái niệm:
Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hệ bè bạn thân thiện giữa nước này với nước khác.
VD: Việt Nam – Lào
Việt Nam – Cuba
Việt Nam – Nhật Bản
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tính đến năm 2008  169 nước đã và đang quan hệ nước ta …
II. NỘI DUNG BÀI HỌC:
1. Khái niệm:
Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hệ bè bạn thân thiện giữa nước này với nước khác.
VD: Việt Nam – Lào
Việt Nam – Cuba
Việt Nam – Nhật Bản
N1: Quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc có ý nghĩa như thế nào?
Thảo luận
N2: Việt Nam quan hệ hữu nghị với các nước trên thế giới cụ thể những việc làm gì?
N3: Theo em, chính sách của Đảng ta đối với hòa bình hữu nghị?
2,ý nghĩa :
Quan hệ hữu nghị tạo cơ hội và điều kiện để giao lưu , học hỏi , hợp tác với nhau cùng phát triển về tất cả mọi lĩnh vực .
TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI
-Những tranh, ảnh trên đã nói lên điều gì về chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta?
3.Đảng và Nhà nước ta luôn thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc, các quốc gia trong khu vực và trên thế giới , làm cho thế giới hiểu rõ sâu sắc hơn về đất nước , về con người, công cuộc đổi mới của Việt Nam, về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; từ đó chúng ta tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ và hợp tác ngày càng rộng rãi của thế giới đối với Việt Nam.
TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI
Em sẽ làm gì để thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới?

4.Là công dân Việt Nam, chúng ta có trách nhiệm phải thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với bạn bè và người nước ngoài bằng thái độ, cử chỉ, việc làm và sự tôn trọng, thân thiện trong cuộc sống hằng ngày.
TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
2008  169 nước đã và đang quan hệ nước ta …
II. NỘI DUNG BÀI HỌC:
1. Khái niệm:
Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hệ bè bạn thân thiện giữa nước này với nước khác.
VD: Việt Nam – Lào ; VN – Cuba; VN – Nhật Bản
Đối với đất nước ta trong thời kỳ đổi mới hiện nay rất cần đến tình hữu nghị hợp tác. Vấn đề này sẽ giúp cho sự phát triển toàn diện đất nước.
Bản thân chúng ta hãy ra sức học tập, lao động để góp phần xây dựng đất nước, có quan điểm đúng đắn, phát huy tinh thần hữu nghị hợp tác để xây dựng đất nước nhanh chóng hòa nhập thế giới.
2. ý nghĩa :
Bản thân em làm gì để phát huy tình hữu nghị giữa các dân tộc?
*Em sẽ làm gì khi thấy những trường hợp sau :
1)Thấy các bạn của mình vây quanh người nước ngoài để xin quà , xin tiền .
2)Trường em có tổ chức giao lưu với người nước ngoài .

+Can ngăn .
+Giải thích .
+Tổ chức họp lớp .
+Phân công cụ thể .
+Mạnh dạn trò chuyện .
+Vui vẽ , cởi mỡ .
*Bài tập 1:
TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI
*Bài tập 2:
-Tìm những câu nói của Bác Hồ thể hiện tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước ?
*Quan sơn muôn dặm môt nhà
Bốn phương vô sản đều là anh em .
*Mối tình hữu nghị Việt Hoa
Vừa là đồng chí , vừa là anh em .
*Thương nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội , mấy đèo cũng qua
Việt – Lào hai nước chúng ta
Tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long .
TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI
III. Nội dung bài học:
3.Đảng và Nhà nước ta luôn thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc, các quốc gia trong khu vực và trên thế giới , làm cho thế giới hiểu rõ sâu sắc hơn về đất nước , về con người, công cuộc đổi mới của Việt Nam, về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; từ đó chúng ta tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ và hợp tác ngày càng rộng rãi của thế giới đối với Việt Nam.
4.Là công dân Việt Nam, chúng ta có trách nhiệm phải thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với bạn bè và người nước ngoài bằng thái độ, cử chỉ, việc làm và sự tôn trọng, thân thiện trong cuộc sống hằng ngày.
1.Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác .
2.Quan hệ hữu nghị tạo cơ hội và điều kiện để giao lưu , học hỏi , hợp tác với nhau cùng phát triển về tất cả mọi lĩnh vực .
TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI
TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
2008  169 nước đã và đang quan hệ nước ta …
II. NỘI DUNG BÀI HỌC:
1. Khái niệm:
Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hệ bè bạn thân thiện giữa nước này với nước khác.
VD: Việt Nam – Lào ; VN – Cuba; VN – Nhật Bản
Đối với đất nước ta trong thời kỳ đổi mới hiện nay rất cần đến tình hữu nghị hợp tác. Vấn đề này sẽ giúp cho sự phát triển toàn diện đất nước.
Bản thân chúng ta hãy ra sức học tập, lao động để góp phần xây dựng đất nước, có quan điểm đúng đắn, phát huy tinh thần hữu nghị hợp tác để xây dựng đất nước nhanh chóng hòa nhập thế giới.
2. Ý nghĩa:
- Xem lại nội dung bài học.
- Tìm hiểu những hoạt động về mối quan hệ nước ta và các nước trên thế giới.
- Chuẩn bị bài “ Hợp tác cùng phát triển”
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2017-06-12 23:35:04 | Thể loại: GDCD 9 | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 19 | FileSize: 0.53 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 5. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới, GDCD 9. TRƯỜNG THCS MINH HỢPTRÂN TRỌNG KÍNH CHÀOQUÍ THẦY CÔHOÀNG THỊ THẢOKIỂM TRA BÀI CŨ:1/ Hòa bình là gì?2/ Chiến tranh là gì?3/ Để bảo vệ hòa bình là học sinh em làm gì?TÌNH HỮU

https://tailieuhoctap.com/baigianggdcd9/bai-5-tinh-huu-nghi-giua-cac-dan-toc-tren-the-gioi.a1ku0q.html