Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc - 1
  • Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc - 2
  • Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc - 3
  • Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc - 4
  • Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc - 5
Chào mừng
Thầy giáo, Cô giáo về dự giờ thăm lớp!
Chủ đề
***
NGHĨA VỤ
BẢO VỆ
TỔ QUỐC
Chủ đề:NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC
Bạn có suy ghĩ gì sau khi xem xong video này!
Chủ đề:NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC
TỔ QUỐC
Năm Kỷ Hợi (939) - Ngô Quyền xưng vương, mở nền độc lập nghìn năm: Sau chiến thắng Bạch Đằng, mùa xuân năm 939, Ngô Quyền xưng vương, xây dựng nhà nước tự chủ
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Tổng tiến công chiến lược mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc trường kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bắc - Nam sum họp một nhà, đất nước trọn niềm vui.
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn của trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

Theo bạn, Tổ quốc được hiểu như thế nào?
Vậy, bảo vệ Tổ quốc là gì?
1. Khái niệm
Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bạn biết gì về: Chế độ xã hội chủ nghĩa

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chủ đề:NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC
2. Bảo vệ Tổ quốc bao gồm nội dung :
Tham gia xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân ( dân quân tự vệ).
Thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Thực hiện chính sách hậu phương quân đội.
Bảo vệ trật tự an ninh xã hội
Theo bạn, những hành vi, việc làm nào thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?


a. Đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi quy định.
b. Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.
c. Vận động bạn bè, người thân thực hiện nghĩa vụ quân sự.
d. Dân phòng tuần tra ban đêm ở địa bàn dân cư.
đ. Tham gia luyện tập quân sự ở cơ quan, trường học.
e. Xây dựng nhà máy quốc phòng.
g. Tự ý chụp ảnh ở các khu vực quân sự.
h. Gặp gỡ các chiến sĩ quân đội, các cựu chiến binh nhân dịp 22/12.
i. Báo cho người có trách nhiệm khi phát hiện những hành vi có nguy hại đến an ninh quốc phòng.


Chủ đề:NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC
HÀNH ĐỘNG CỦA BẠN !
Chủ đề:NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC
Bạn có biết: Hiến pháp 2013 và Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi 2005 qui định như thế nào về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
- Điều 11,45,64,68 trong Hiến pháp 2013
- Điều 12 trong Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi 2015 về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
3. Một số qui định trong Hiến pháp 2013 và Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi 2005 về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-03-26 14:23:23 | Thể loại: GDCD 9 | Lần tải: 130 | Lần xem: | Page: 27 | FileSize: 75.62 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, GDCD 9. Chào mừng Thầy giáo, Cô giáo về dự giờ thăm lớp!Chủ đề*** NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐCChủ đề:NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐCBạn có suy ghĩ gì sau khi xem xong video này!Chủ đề:NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐCTỔ QUỐCNăm Kỷ Hợi (939) - Ngô Quyền xưng vương, mở nền độc lập nghìn năm: Sau chiến thắng Bạch Đằng, mùa xuân năm 939, Ngô Quyền xưng vương, xây dựng nhà nước tự chủThắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên độc lập dâ

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-17-nghia-vu-bao-ve-to-quoc.lq040q.html