Bài 13. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 13. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế - 1
  • Bài 13. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế - 2
  • Bài 13. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế - 3
  • Bài 13. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế - 4
  • Bài 13. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế - 5
GV: Phan Huỳnh Thiên Cơ
Trường THCS CHI LĂNG
TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
Môn: GDCD lớp 9
KIỂM TRA BÀI CŨ
Em hãy trình bày quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân?
Theo em những người cùng dòng máu trong phạm vi 3 đời có được quyền kết hôn không? Vì sao ?
Điều 33 (Hiến pháp 2013)
“Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm”.

Điều 47 (Hiến pháp 2013)
“Mọi người có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định”.


Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
1)Quyền tự do kinh doanh:
a/Kinh doanh
1
2
3
4
5
6
7
Chợ hoa quả
Khách sạn
Chợ vùng cao
Khu du lịch
Công ty giày dép
Siêu thị bánh
Nhà máy giấy
SẢN XUẤT
DỊCH
VỤ
TRAO ĐỔI HÀNG HÓA
5
9
2
4
3
1
Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
1)Quyền tự do kinh doanh:
a/Kinh doanh
Hoạt động
SẢN XUẤT
DỊCH VỤ
TRAO ĐỔI HÀNG HÓA
Thu lợi nhuận
Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
1)Quyền tự do kinh doanh:
a/Kinh doanh
Hoạt động
SẢN XUẤT
DỊCH VỤ
TRAO ĐỔI HÀNG HÓA
Thu lợi nhuận
b)Quyền tự do kinh doanh:
Quyền lựa chọn
Hình thức tổ chức kinh tế
Ngành nghề
Quy mô
Tìm hiểu phần đặt vấn đề
Đọc chấm 3(Tư liệu tham khảo và điều 157 Bộ luật hình sự
*Cơ sở gây ảnh hưởng môi trường,cơ sở
gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
bị áp dụng hình thức xử lý tạm thời
đình chỉ hoạt động, buộc di dời, cấm
hoạt động
*Hình thức xử phạt
a) Cảnh cáo;
b) Phạt tiền.
Mức phạt tiền tối đa đối với một hành
vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực
bảo vệ môi trường là 500.000.000 đồng.
(Nghị định 117/2009 NĐ-CP ngày31/12/2009 )
-Tự do kinh doanh phải tuân theo quy định của PL
a)Kinh doanh:
b)Quyền tự do kinh doanh:
a) Thuế:
1)Quyền tự do kinh doanh:
2) Nghĩa vụ đóng thuế:
Cầu Mĩ Thuận
Bệnh viện y học cổ truyền
Trường tiểu học Kim Đồng –Hà Nội

a)Kinh doanh:
b)Quyền tự do kinh doanh:
a) Thuế:
1)Quyền tự do kinh doanh:
2) Nghĩa vụ đóng thuế:
Cầu Mĩ Thuận
Là một phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu việc chung.
Đọc phần 2 của đặt vấn đề
Thảo luận nhóm
Em có nhận xét gì về quy định mức thuế các mặt hàng trên? Quy định đó cho em hiểu được điều gì?
b) Ý nghĩa của thuế
Thuế có tác dụng: Ổn định thị trường, ổn định cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo định hướng của Nhà nước.
a)Kinh doanh:
b)Quyền tự do kinh doanh:
a) Thuế:
1)Quyền tự do kinh doanh:
2) Nghĩa vụ đóng thuế:
Cầu Mĩ Thuận
b) Ý nghĩa của thuế
3) Trách nhiệm công dân:
Nếu trở thành một nhà kinh doanh thì em có quyền gì và có nghĩa vụ gì?
-T? do l?a ch?n:
Hỡnh th?c t? ch?c kinh t?, ng�nh ngh? v� qui mụ kinh doanh
-Nghia v?:
dúng thu? v� tuõn theo phỏp lu?t v� s? qu?n lý của nh� nu?c v? kinh doanh.
Giám đốc công ty Z đang trao đổi với cơ quan huyện N để hợp đồng xây dựng công tý trách nhiệm hữu hạn nhà máy xi măng gần khu dân cư , nhằm giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân địa phương và tiện cho việc đi lại làm việc của nhân dân và có thêm khoản hoa hồng để địa phương phục vụ cho công việc khác .
-Theo em cơ quan huyện N có đồng ý cho xây dựng nhà máy xi măng không? Vì sao?
-Liên hệ ở địa phương vấn đề kinh doanh gì hiện nay đang gây ô nhiễm môi trường ?
Tình huống
a)Kinh doanh:
b)Quyền tự do kinh doanh:
a) Thuế:
1)Quyền tự do kinh doanh:
2) Nghĩa vụ đóng thuế:
Cầu Mĩ Thuận
b) Ý nghĩa của thuế
3) Trách nhiệm công dân:
CD thực hiện đúng đắn quyền tư do kinh doanh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế
1. Em đồng ý hay không đồng ý với những ý kiến nào sau đây? Hãy giải thích vì sao em đồng ý hay không đồng ý.
a - Kinh doanh là quyền tự do cùa mỗi người, không ai có quyền can thiệp
b – Công dân có quyền tự do kinh doanh bất cứ nghề gì, hàng gì.
c –Kinh doanh phải theo đúng quy định của pháp luật
d – Buôn bán nhỏ thì không cần phải kê khai
e – Đóng thuế là góp phần xây dựng đất nước
g – Buôn bán phải theo đúng số lượng và mặt hàng đã kê khai
+ Đồng ý với các ý kiến c, e, g
+ Không đồng ý với các ý kiến a, b, d
– BÀI TẬP:
Bµi 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
2. Trong giấy phép kinh doanh của bà H có 8 loại hàng, nhưng Ban quản lý thị trường kiểm tra thấy trong cửa hàng của bà có tới 12 loại hàng. Theo em, bà H có vi phạm về quy định kinh doanh không? N?u cú thỡ dó vi ph?m v? gỡ?
Bà H có vi phạm quy định về kinh doanh và vi phạm về kinh doanh không đúng mặt hàng đã kê khai.
III - B�i T?p:
Bµi 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
Hướng dẫn về nhà
Về nhà học kĩ nội dung bài học
Tìm hiểu các loại thuế, các hoạt động kinh doanh ở địa phưong em
Xem và chuẩn bị trước bài 14 “Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân”
Sưu tầm những tấm gương lao động điển hình

Chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em
Chào tạm biệt !
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-01-30 19:01:15 | Thể loại: GDCD 9 | Lần tải: 19 | Lần xem: | Page: 18 | FileSize: 2.08 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 13. Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế, GDCD 9. GV: Phan Huỳnh Thiên Cơ Trường THCS CHI LĂNGTỔ KHOA HỌC XÃ HỘIMôn: GDCD lớp 9KIỂM TRA BÀI CŨ Em hãy trình bày quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân? Theo em những người cùng dòng máu t

https://tailieuhoctap.com/baigianggdcd9/bai-13-quyen-tu-do-kinh-doanh-va-nghia-vu-dong-thue.2ba40q.html