Bài 10. Lí tưởng sống của thanh niên

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Bài 10. Lí tưởng sống của thanh niên - 1
  • Bài 10. Lí tưởng sống của thanh niên - 2
  • Bài 10. Lí tưởng sống của thanh niên - 3
  • Bài 10. Lí tưởng sống của thanh niên - 4
  • Bài 10. Lí tưởng sống của thanh niên - 5
GIAO D?C C�NG D�N
9
Làm việc có năng suất chất lượng và hiệu quả mang lại ý nghĩa gì trong cuộc sống?
Kiểm tra bài cũ
Những biểu hiện nào sau đây làm việc có năng suất
chất lượng hiệu quả?
a/ Lao động tự giác đảm bảo kĩ thuật an toàn lao động
b/ Chạy theo số lượng
c/ Dạy tốt học tốt
d/ Làm hàng giả hàng nhái
e/ Chất lượng hàng hóa,sản phẩm tốt,giá thành phù hợp
“Cả đời tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là nước nhà được độc lập,đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”
Nhóm 1,2: Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thế hệ trẻ chúng ta đã làm gì?Lí tưởng thanh niên trong giai đoạn cách mạng nµylà gì?
Nhóm 3,4: Trong thời kì đổi mới đất nước thanh niên chúng ta đã có những đóng góp gì?Lí tưởng sống của thanh niên trong giai đoạn hiện nay là gì?
Nhóm 5,6: Suy nghĩ của bản thân em về lí tưởng của thanh niên qua hai giai đoạn trên? Em học tập được gì?

Thảo luận nhóm
TUỔI TRẺ GIỮ NƯỚC
MÙA HÈ TÌNH NGUYỆN
VÌ NGÀY MAI LẬP NGIỆP
TUỔI TRẺ GIỮ NƯỚC
MÙA HÈ TÌNH NGUYỆN
VÌ NGÀY MAI LẬP NGIỆP
Thanh niên thời kỳ chống Mỹ cứu nước
Em hãy cho biết lí tưởng thanh niên thời kì đổi mới khác với lí tưởng thanh niên thời kì cách mạng giải phóng dân tộc như thế nào?
 Lí tưởng thanh niên thời kỳ đổi mới phát triển một cách toàn diện trên mọi lĩnh vực của cuộc sống
-Nêu một ví dụ về tấm gương tiêu biểu của lịch sử về lí tưởng sống mà họ đã chọn và phấn đấu?
Anh Lý Tự Trọng là người thanh niên VN yêu nước trước CM tháng 8 , anh hy sinh khi mới vừa tròn 18 tuổi . Lý tưởng mà anh đã chọn là: “ Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường CM và không thể là con đường nào khác ”
Lý Tự Trọng
Anh Phan Đình Giót -Người anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân , Anh đã lấy thân mình lấp lỗ Châu Mai , tạo điều kiện cho đồng đội tiến lên diệt giặc.
Phan Đình Giót
Anh Nguyễn Văn Trỗi người con của quê hương Quảng Nam yêu dấu trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước . Anh ngã xuống trước họng súng kẻ thù ,trong anh :”Còn thằng Mỹ thì không ai còn hạnh phúc nổi cả ”
Nguyễn văn Trỗi
Đặng Thùy Trâm là sinh viên đại học y chị xung phong vào bộ đội năm 1966 và chị huy sinh khi chưa đầy 28 tuổi.
Đặng Thùy Trâm
Bác Hồ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc đã nói về lí tưởng của mình : “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước , không chịu làm nô lệ ”.
Em hãy tìm những biểu hiện của thanh niên sống có lí tưởng,và biểu hiện thanh niên sống thiếu lí tưởng?
-Là sống có mục đích rõ ràng
-Vượt khó trong học tập
-Năng động sáng tạo trong công việc
-Phấn đấu làm giàu chính đáng cho mình,gia đình,xã hội
-Đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong xã hội..
-Là sống ỷ lại thực dụng
-Không có ước mơ hoài bão
-Sống vì tiền tài danh vọng
-Ăn chơi nghiện ngập
-Thờ ơ với mọi người , lười biếng…
Bài tập 1:
Trong nh?ng vi?c l�m du?i dõy ,vi?c l�m n�o bi?u hi?n lớ tu?ng s?ng cao d?p ,dỳng d?n c?a thanh niờn?
a/ Vượt khó trong học tập để tiến bộ không ngừng
b/ Bị cám dỗ bởi những nhu cầu tầm thường.
c/ Vận dụng những điều đã học vào thực tiễn
d/ Luôn sáng tạo trong lao động và trong hoạt động xã hội
đ/ Luôn khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống
e/ Thắng không kiêu bại không nản
g/ Không có kế hoạch phấn đấu.
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2017-12-03 08:08:46 | Thể loại: GDCD 9 | Lần tải: 83 | Lần xem: | Page: 21 | FileSize: 1.30 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Bài 10. Lí tưởng sống của thanh niên, GDCD 9. GIAO D?C C�NG D�N 9Làm việc có năng suất chất lượng và hiệu quả mang lại ý nghĩa gì trong cuộc sống?Kiểm tra bài cũ Những biểu hiện nào sau đây làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả? a/ Lao động t

https://tailieuhoctap.com/baigianggdcd9/bai-10-li-tuong-song-cua-thanh-nien.g9ix0q.html