tôn trong và hoc hỏi các dan tộc khác

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • tôn trong và hoc hỏi các dan tộc khác - 1
  • tôn trong và hoc hỏi các dan tộc khác - 2
  • tôn trong và hoc hỏi các dan tộc khác - 3
  • tôn trong và hoc hỏi các dan tộc khác - 4
  • tôn trong và hoc hỏi các dan tộc khác - 5
Giáo viên: Nguyễn Quốc Chính
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VẠN NINH
TRƯỜNG THCS MÊ LINH
Tiết 8 - Bài 9: TÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC KHÁC
I. Đặt vấn đề
Việt Nam đã có những đóng góp gì vào nền văn hóa thế giới?
Lí do nào khiến nền kinh tế Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ?
Tiết 8 - Bài 9: TÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC KHÁC
I. Đặt vấn đề
Việt Nam đã có những đóng góp gì vào nền văn hóa thế giới?
Lí do nào khiến nền kinh tế Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ?
-Trung Quốc đã mở rộng mối quan hệ
-Học tập kinh nghiệm các nước khác
-Phát triển các ngành công nghiệp mới.
-Hợp tác Trung Quôc- Việt Nam phát triển tốt.
Nước ta có tiếp thu và sử dụng những thành tựu mọi mặt của thế giới không? nêu ví dụ
Qua phần đặt vấn đề trên em hãy cho biết tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là như thế nào?
II. Nội dung bài học:
1. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác:
-Tôn trọng chủ quyền lợi ích và nền văn hoá của các dân tộc, luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế văn hoá xã hội của các dân tộc, đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình.
2. Ý nghĩa:
-Tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước

-Giúp cho sự hợp tác giao lưu được thuận lợi,
dễ dàng hơn.
3. Trách nhiệm của học sinh:
Câu1: Theo em chúng ta có cần tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác không? Vì sao?
Câu 2: Chúng ta nên học tập những gì ở các dân tộc khác? Nêu ví dụ?
Câu 3: Nên học tập các dân tộc khác như thế nào? Nêu ví dụ về những trường hợp nên hoặc không nên trong việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?

Thảo luận nhóm
Tiết 8 - Bài 9: TÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC KHÁC
I. Đặt vấn đề
Việt Nam đã có những đóng góp gì vào nền văn hóa thế giới?
Lí do nào khiến nền kinh tế Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ?
Nước ta có tiếp thu và sử dụng những thành tựu mọi mặt của thế giới không? nêu ví dụ
II. Nội dung bài học:
1. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác:
-Tôn trọng chủ quyền lợi ích và nền văn hoá của các dân tộc, luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế văn hoá xã hội của các dân tộc, đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình.
2. Ý nghĩa:
-Tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước

-Giúp cho sự hợp tác giao lưu được thuận lợi,
dễ dàng hơn.
3. Trách nhiệm của học sinh:
-Tích cực học tập, tìm hiểu đời sống và nền
văn hoá của các dân tộc.
-Tiếp thu một cách có chọn lọc phù hợp với điều kiện của đất nước
III/ Bài tập:
Toàn và Hoà đang tranh luận với nhau.Toàn nói : “ở những nước đang phát triển không có gì đáng học tập vì họ lạc hậu lắm, chỉ ở những nước phát triển có kinh tế ,khoa học kỹ thuật tiên tiến mới có nhiều thành tựu đáng cho ta học tập”. Hoà bảo: “ Ngay cả ở những nước đang phát triển cũng có nhiều mặt mà ta cần học tập”. Em đồng ý với ý kiến của bạn nào ? Vì sao?
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2012-10-15 22:10:16 | Thể loại: GDCD 8 | Lần tải: 77 | Lần xem: | Page: 5 | FileSize: 0.59 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng tôn trong và hoc hỏi các dan tộc khác, GDCD 8. Giáo viên: Nguyễn Quốc ChínhPHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VẠN NINHTRƯỜNG THCS MÊ LINHTiết 8 - Bài 9: TÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC KHÁCI. Đặt vấn đềViệt Nam đã có những đóng góp gì vào nền văn hóa thế giới? Lí do nào khiến nền kinh tế Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ?Tiết 8 - Bài 9: TÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC KHÁCI. Đặt vấn đềViệt Nam đã có những đóng góp gì vào nền văn hóa thế giới? Lí do nào khiến nền kinh tế Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ?-Trung Quốc đã mở rộng mối quan hệ -Học tập kinh nghiệm cá

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/ton-trong-va-hoc-hoi-cac-dan-toc-khac.uu8jyq.html