Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 1
  • Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 2
  • Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 3
  • Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 4
  • Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 5
Bài 8 – Tôn trọng và học hỏi với các dân tộc khác
Nhóm 1
Trả lời câu hỏi
Việt Nam đã có những đóng góp gì đáng tự hào vào nền văn hóa thế giới? Hãy nêu một vài ví dụ
Trả lời câu hỏi
Lí do quan trọng nào giúp nền kinh tế Trun Quốc nỗi dậy mạnh mẽ?

Chúng ta có cần phải tôn trọng, học hỏi và tiếp thu những thành tựu của các nước trog khu vực và trên thế giới không? Vì sao?
Qua những đặt vấn đề, ta rút ra bài học gi?
Phải biết tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác. Học tập những giá trị văn hoá của các dân tộc khác trên thế giới để xây dựng, bảo vệ tổ quốc

Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
Tôn trọng chủ quyền lợi ích và nền văn hoá của các dân tộc, luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế văn hoá xã hội của các dân tộc, đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình.

Ý NGHĨA
- Tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước.
- Giúp cho sự hợp tác giao lưu được thuận lợi, dễ dàng hơn.Trách nhiệm của học sinh
Tích cực học tập, tìm hiểu đời sống và nền văn hóa của các dân tộc
Tiếp thu một cách có chọn lọc phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của dân tộc ta
Một số hình ảnh về các nước khác
Bạn đồng ý hay không đồng ý với những việc làm nào? Vì sao?
a) Bắt chước các kiểu quần áo,đầu tóc các ngôi sao điện ảnh nước ngoài.
b)Tìm hiểu phong tục,tập quán của các nước trên thế giới.
c) Chỉ xem phim,truyện nước ngoài;không xem phim,truyện của Việt Nam.
d) Học hỏi những công nghệ sản xuất hiện đại để ứng dụng vào Việt Nam.
đ) Chỉ dùng hàng ngoại,chê hàng Việt Nam.
e) Không xem nghệ thuật dân tộc Việt nam.
g) Không xem nghệ thuật dân tộc của các nước khác.
h) Dùng tiếng Việt xen lẫn tiếng nước ngoài.

Cảm ơn cô và các
bạn đã lắng nghe
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2011-10-15 09:03:53 | Thể loại: GDCD 8 | Lần tải: 192 | Lần xem: | Page: 27 | FileSize: 1.38 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác, GDCD 8. Bài 8 – Tôn trọng và học hỏi với các dân tộc khácNhóm 1Trả lời câu hỏiViệt Nam đã có những đóng góp gì đáng tự hào vào nền văn hóa thế giới? Hãy nêu một vài ví dụTrả lời câu hỏiLí do quan trọng nào giúp nền kinh tế Trun Quốc nỗi dậy mạnh mẽ?Chúng ta có cần phải tôn trọng, học hỏi và tiếp thu những thành tựu của các nước trog khu vực và trên thế giới không? Vì sao?Qua những đặt vấn đề, ta rút ra bài học gi?Phải biết tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác. Học tập những giá trị văn hoá của các dân

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/ton-trong-va-hoc-hoi-cac-dan-toc-khac.mixgxq.html