tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 1
  • tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 2
  • tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 3
  • tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 4
  • tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 5
Chào mừng quý thầy cô giáo đã đến dự tiết GDCD 8
GIÁO VIÊN: VĂN VŨ NHẬT MINH
KIỂM TRA BÀI CŨ
Thế nào là pháp luật kỉ luật?
Ý nghĩa?
Cách rèn luyện?
Nêu vài ví dụ về việc không tôn trọng pháp luật và kỉ luật?
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
TP ĐÔNG HÀ TỈNH QUẢNG TRỊ
TÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC KHÁC
I Đặt vấn đề:
Tự tìm hiểu ở SGK
II Nội dung bài học:(sgk)
Về nhà:
Làm bài tập
Chuẩn bị làm bài thực hành
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2009-11-26 10:28:47 | Thể loại: GDCD 8 | Lần tải: 9 | Lần xem: | Page: 5 | FileSize: 0.15 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác, GDCD 8. Chào mừng quý thầy cô giáo đã đến dự tiết GDCD 8GIÁO VIÊN: VĂN VŨ NHẬT MINHKIỂM TRA BÀI CŨThế nào là pháp luật kỉ luật?Ý nghĩa?Cách rèn luyện?Nêu vài ví dụ về việc không tôn trọng pháp luật và kỉ luật?TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠOTP ĐÔNG HÀ TỈNH QUẢNG TRỊTÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC KHÁCI Đặt vấn đề:Tự tìm hiểu ở SGKII Nội dung bài học:(sgk)Về nhà:Làm bài tậpChuẩn bị làm bài thực hành

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/ton-trong-va-hoc-hoi-cac-dan-toc-khac.l0a3uq.html