ton trong va hoc hoi cac dan toc khac

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • ton trong va hoc hoi cac dan toc khac - 1
  • ton trong va hoc hoi cac dan toc khac - 2
  • ton trong va hoc hoi cac dan toc khac - 3
  • ton trong va hoc hoi cac dan toc khac - 4
  • ton trong va hoc hoi cac dan toc khac - 5
CHàO MừNG QUý THầY CÔ Về Dự GIờ LớP 8C
TRƯờNG thcs TRUNG SƠN
PHòNG GIáO DụC GIO LINH
GIáO VIÊN: LÊ THị TUYếT MAI
Quan sát tranh
Kim tự tháp
Vườn treo Babylon
Vạn lý trường thành
Nhà hát Ôpêra
Tháp eiffel
Cầu dài nhất thế giới - 38,42km
áo Kimônô
áo Kimônô và áo dài
TIếT:8 - BàI:8
TÔN TRọNG Và HọC HỏI CáC DÂN TộC KHáC
i. đặt vấn đề
Cố đô huế
Thánh địa mỹ sơn
động phong nha
vịnh hạ long
Quan họ Bắc Ninh
Nhã nhạc cung đình
Cồng chiêng Tây Nguyên
Ca Trù
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là:
Tôn trọng chủ quyền lợi ích và nền văn hoá của các dân tộc, luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế văn hoá xã hội của các dân tộc, đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình.
- Tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước.
2 ý nghĩa:
- Giúp cho sự hợp tác giao lưu được thuận lợi, dễ dàng hơn.
3. Trách nhiệm của học sinh:
- Tích cực học tập, tìm hiểu đời sống và nền văn hoá của các dân tộc.
- Tiếp thu một cách có chọn lọc phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của dân tộc ta.
ii.nội dung bài học
Câu1: Theo em chúng ta có cần tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác không? Vì sao?
Câu 2: Chúng ta nên học tập những gì ở các dân tộc khác? Nêu ví dụ?
Câu 3: Nên học tập các dân tộc khác như thế nào? Nêu ví dụ về những trường hợp nên hoặc không nên trong việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?
câu hỏi thảo luận
Bài tập 4: Toàn và Hoà đang tranh luận với nhau.Toàn nói : "ở những nước đang phát triển không có gì đáng học tập vì họ lạc hậu lắm, chỉ ở những nước phát triển có kinh tế ,khoa học kỹ thuật tiên tiến mới có nhiều thành tựu đáng cho ta học tập". Hoà bảo: " Ngay cả ở những nước đang phát triển cũng có nhiều mặt mà ta cần học tập". Em đồng ý với ý kiến của bạn nào ? Vì sao?
iii. luyện tập
Bài tập 5:
Em đồng ý hay không đồng ý với những việc làm dưới đây ? vì sao ?
a) Bắt chước kiểu quần áo của các ngôi sao điện ảnh ;
b) Tìm hiểu phong tục tập quán của các nước trên thế giới ;
c) Chỉ xem phim , chuyện của nước ngoài ; không xem phim ,
chuyện của Việt Nam
d) Học hỏi công nghệ sản xuất hiện đại để ứng dụng ở Việt nam ;
đ) Chỉ dùng hàng ngoại , chê hàng của Việt nam ;
e) Không xem nghệ thuật dân tộc của Việt Nam
g) Không xem nghệ thuật dân tộc của các nước khác ;
h) Dùng tiếng Việt xen lẫn tiếng nước ngoài .
cảm ơn quý thầy cô đã về dự giờ
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2010-04-16 17:41:29 | Thể loại: GDCD 8 | Lần tải: 260 | Lần xem: | Page: 15 | FileSize: 0.60 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng ton trong va hoc hoi cac dan toc khac, GDCD 8. CHàO MừNG QUý THầY CÔ Về Dự GIờ LớP 8CTRƯờNG thcs TRUNG SƠNPHòNG GIáO DụC GIO LINHGIáO VIÊN: LÊ THị TUYếT MAIQuan sát tranh Kim tự thápVườn treo BabylonVạn lý trường thànhNhà hát ÔpêraTháp eiffelCầu dài nhất thế giới - 38,42kmáo Kimônôáo Kimônô và áo dàiTIếT:8 - BàI:8TÔN TRọNG Và HọC HỏI CáC DÂN TộC KHáCi. đặt vấn đềCố đô huếThánh địa mỹ sơnđộng phong nhavịnh hạ longQuan họ Bắc NinhNhã nhạc cung đìnhCồng chiêng Tây NguyênCa TrùTôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là: Tôn trọng chủ quyền lợi ích

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/ton-trong-va-hoc-hoi-cac-dan-toc-khac.jv2lvq.html