Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 1
  • Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 2
  • Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 3
  • Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 4
  • Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - 5
Nhiệt liệt chào mừng hội thi "Giáo viên UDCNTT" cấp t?nh năm học 2011- 2012
CHÀO MỪNG HỘI THI "UDCNTT"
NĂM HỌC 2011- 2012
X
X
X
X
X
X
KI?M TRA BĂI CU
Hãy đánh dấu X vào những biểu hiện thể hiện sự tích cực trong tham gia hoạt động chính trị- xã hội
Các em hãy xem đoạn phim sau và cho biết cảm nghĩ của mình về vẻ đẹp của quê hương Việt Nam.
Video: Tôi yêu Việt Nam
Tiết 8 Bài 8
TÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC KHÁC
I. Đặt vấn đề
BÁC HỒ HOẠT ĐỘNG Ở PHÁP
1. Trang 20 SGK
2.Trang 20 SGK
Vịnh Hạ Long
3. Trang 20 SGK
Thượng Hải
THẢO LUẬN NHÓM
Nhóm1:
Chúng ta cần tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác không? Vì sao?
Nhóm1:
Nhóm 2:
Chúng ta nên học tập và tiếp thu những gì ở các dân tộc khác? Nêu ví dụ.
Nên học tập các dân tộc khác như thế nào? Ví dụ: Trường hợp nên và không nên trong việc học hỏi các dân tộc khác.
Trang trại cà chua ở Mỹ
Khai thác dầu ở Nga
Đánh cá ở Mỹ
Hãng lắp ráp ô tô Huyudai Hàn Quốc
Kết Luận:
- Phải biết tôn trọng va học hỏi các dân tộc khác. Học tập những giá trị văn hoá của các dân tộc khác trên thế giới để xây dựng , bảo vệ tổ quốc.
- Cần tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác một cách chọn lọc vì điều đó giúp cho dân tộc ta phát trỉên và giữ được bản sắc dân tộc.
Tiết 8 Bài 8
TÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC KHÁC
I. Đặt vấn đề
II. Nội dung bài học
Thế nào là tôn trọng và học hỏi
các dân tộc khác ?
1. Tộn trọng, học hỏi các dân tộc khác:
- Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc .
- Tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp về kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc.
- Thể hiện lòng tự hào dân tộc .
a. Tộn trọng, học hỏi các dân tộc khác là:
b. Biểu hiện của việc tộn trọng, học hỏi các dân tộc khác:
Biểu hiện của việc tôn trọng và học hỏi
các dân tộc khác ?
- Tìm hiểu về lịch sử, kinh tế và văn hóa của các dân tộc khác.
- Tôn trọng ngôn ngữ, trang phục,phong tục, tập quán của họ.
- Thừa nhận và học hỏi những tinh hoa văn hóa, những thành tựu về các mặt của họ; …
Phim: Hợp tác cùng phát triển 1
Phim: Hợp tác cùng phát triển 2
Sau khi xem hai đoạn phim trên, em hãy nêu ý nghĩa của việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?
Giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm tốt, tìm ra hướng đi phù hợp với việc xây dựng và phát triển đất nước.
Giữ gìn bản sắc dân tộc góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của đất nứoc.
Góp phần xây dựng nền văn hóa nhân loại tiến bộ văn minh.
2. Ý nghĩa của việc tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác là:
3. Chúng ta làm gì để tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác:
Chúng ta làm gì để tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác?
- Tích cực tìm hiểu, học tập dân tộc khác.
- Tiếp thu có chọn lọc , phù hợp với điều kiện , hoàn cảnh .
Tiết 8 Bài 8
TÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC KHÁC
I. Đặt vấn đề
II. Nội dung bài học
III. Luyện tập
Câu hỏi thảo luận:
Em đồng ý với ý kiến nào kiến của bạn nào ? Tại sao?
Toàn và Hoà đang tranh luận với nhau .Toàn nói : "ở những nước đang phát triển không có gì đáng học tập vì họ lạc hậu lắm ,chỉ ở những nước phát triển có kinh tế ,khoa học - kĩ thuật tiến tiến mới có nhiều thành tựu đáng để cho ta học tập". Trái lại, Hoà bảo "Ngay cả những nước đang phát triển cũng có nhiều mặt mà ta cần học tập ".
- Mỗi dân tộc đều có những thành tựu nổi bật về
kinh tế,khoa học-kỹ thuật, văn hóa,nghệ thuật , những công trình đặc sắc,những truyền thống quý báu. Đó là vốn quý của loài người cần được tôn trọng, tiếp thu và phát triển.
- Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác sẽ tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc.
Trả lời:
Em không đồng ý với những việc làm nào ? Vì sao?
a) Bắt chước các kiểu quần áo,đầu tóc các ngôi sao điện ảnh nước ngoài.
b)Tìm hiểu phong tục,tập quán của các nước trên thế giới.
c) Chỉ xem phim,truyện nước ngoài;không xem phim,truyện của Việt Nam.
d) Học hỏi những công nghệ sản xuất hiện đại để ứng dụng vào Việt Nam.
đ) Chỉ dùng hàng ngoại,chê hàng Việt Nam.
e) Không xem nghệ thuật dân tộc Việt nam.
g) Không xem nghệ thuật dân tộc của các nước khác.
h) Dùng tiếng Việt xen lẫn tiếng nước ngoài.

HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC
DẶN DÒ
- Học bài và làm các bài tập còn lại
- Tìm hiểu truyền thống văn hoá, KHKT các nước.
- Đọc trước bài 9 (Tìm hiểu nếp sống văn hoá ở địa phương)
Cám ơn ban giám khảo! Chúc quý vị hạnh phúc và thành đạt.
TẠM BIỆT HỘI THI "UDCNTT"
NĂM HỌC 2011- 2012
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2012-02-26 15:08:35 | Thể loại: GDCD 8 | Lần tải: 217 | Lần xem: | Page: 29 | FileSize: 3.98 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác, GDCD 8. Nhiệt liệt chào mừng hội thi Giáo viên UDCNTT cấp t?nh năm học 2011- 2012CHÀO MỪNG HỘI THI UDCNTT NĂM HỌC 2011- 2012XXXXXX KI?M TRA BĂI CUHãy đánh dấu X vào những biểu hiện thể hiện sự tích cực trong

https://tailieuhoctap.com/baigianggdcd8/ton-trong-va-hoc-hoi-cac-dan-toc-khac.3p6vxq.html