Bai giang dien tu Bai 9. Gop phan xay dung nep song van hoa o cong dong dan cu

  • 28/11/2019 07:26:14
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: pptx , dung lượng : 1.66 M, số trang : 25 ,tên

Slides

Bài 9. Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư slide 1
Bài 9. Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư slide 2
Bài 9. Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư slide 3
Bài 9. Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư slide 4
Bài 9. Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư slide 5

Chi tiết

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH
Tiết 10: GÓP PHẦN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HOÁ Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
I. Đặt vấn đề

Nhóm 1: Những hiện tượng tiêu cực nào được nêu lên ở mục 1?
Nhóm 2:Những hiện tượng đó có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của người dân?
Nhóm 3: Vì sao làng Hinh được công nhận là làng văn hoá?
Nhóm 4: Những thay đổi ở làng Hinh có ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của mỗi người dân và cả cộng đồng?
Những hiện tượng tiêu cực ở mục 1:
- Hiện tượng tảo hôn
Người chết hoặc gia súc chết thì mời thầy mo, thầy cúng phù phép trừ ma
- Tụ tập uống rượu say, đánh bạc vào ngày lễ tết - Tổ chức đám ma có ăn uống linh đình
- Để người chết trong nhà nhiều ngày mới đem chôn
Nhóm 2:
Ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân:
- Hiện tượng tảo hôn Các em phải xa gia đình sớm, có em không được đi học. Nhiều cặp vợ chồng trẻ bỏ nhau, cuộc sống dang dở. Sinh đẻ không có kế hoạch, là nguyên nhân sinh ra đói nghèo
- Người chết hoặc gia súc chết thì mời thầy mo, thầy cúng phù phép trừ ma Người nào bị coi là ma thì bị căm ghét, xua đuổi, những ngươì này sẽ bị chết vì bị đối xử tàn tệ hoặc phải chấp nhận cuộc sống cô độc
- Tụ tập uống rượu say, đánh bạc vào ngày lễ tết Đánh nhau, mất đoàn kết
- Tổ chức đám ma có ăn uống linh đình => tốn kém
- Để người chết trong nhà nhiều ngày mới đem chôn => mất vệ sinh, dễ lây bệnh
Làng Hinh được công nhận là làng văn hóa vì:
- Vệ sinh sạch sẽ
- Dùng nước giếng sạch
- Không có bệnh dịch lây lan
- Bà con đau ốm đến trạm xá
- Trẻ em đủ tuổi đến trường
- Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
- Đoàn kết, nương tựa, giúp đỡ nhau
- An ninh trật tự giữ vững, xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu
Ảnh hưởng của sự thay đổi đó:
- Mỗi người dân cộng đồng yên tâm sản xuất, làm ăn kinh tế
- Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân
Tiết 10: GÓP PHẦN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HOÁ Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
I. Đặt vấn đề
1. Cộng đồng dân cư Là toàn thể những người cùng sinh sống trong một khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính, có sự gắn bó, liên kết và hợp tác để cùng thực hiện lợi ích của mình vì lợi ích chung.
II. Nội dung Bài học
Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư Là làm cho đời sống văn hoá tinh thần ngày càng lành mạnh phong phú.
Em hiểu cộng đồng dân cư là gì?
Em hiểu xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư là gì?
Tiết 10: GÓP PHẦN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HOÁ Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
I. Đặt vấn đề
Liên hệ

Nhóm 1+2: Tìm những biểu hiện thiếu văn hoá ở cộng đồng dân cư.
II.Nội dung bài học
1. Cộng đồng dân cư là toàn thể những người cùng sinh sống trong một khu vực lãnh thổ hoăc đơn vị hành chính, có sự gắn bó, liên kết và hợp tác để cùng thực hiện lợi ích của mình và lợi ích chung.
Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư là làm cho đời sống văn hoá tinh thần ngày càng lành mạnh phong phú .
Nhóm 3+4: Tìm những biểu hiên tích cực góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.
Tiết 10: GÓP PHẦN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HOÁ Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
Thái độ của em như thế nào về những biểu hiện trên?
=> Tôn trọng và ủng hộ
=> Phê phán, đấu tranh và tránh xa
MỜI CẢ LỚP XEM 1 ĐoẠN PHIM VỀ HiỆN TƯỢNG XẢ RÁC
VẬY ĐỂ XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ , CHÚNG TA CẦN PHẢI LÀM GÌ?
DỌN VỆ SINH NƠI Ở
TĂNG CƯỜNG TuẦN TRA
BÀI TRỪ MÊ TÍN DỊ ĐOAN
VÀ CÒN RẤT NHIỀU BiỆN PHÁP KHÁC NHƯ: TRỒNG CÂY XANH, KHÔNG PHƠI QuẦN ÁO NGOAI ĐƯỜNG, THAM GIA CÁC BuỔI TUYÊN TRUYỀN PHÁP LuẬT, THỰC HiỆN ĐÁM CƯỚI ĐÁM MA VĂN MINH TiẾT KiỆM V…V…
Tiết 10: GÓP PHẦN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HOÁ Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
I. Đặt vấn đề
II. Nội dung bài học
3. Ý nghĩa: - Góp phần làm cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
- Bảo vệ và phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc.
1. Cộng đồng dân cư Là toàn thể những người cùng sinh sống trong một khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính, có sự gắn bó, liên kết và hợp tác để cùng thực hiện lợi ích của mình và lợi ích chung.
2. Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư Là làm cho đời sống văn hoá tinh thần ngày càng lành mạnh phong phú.
Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư có ý nghĩa như thế nào?
Hãy kể những việc em đã làm để góp phần vào xây dựng nếp sống văn hoá ở địa phương em?
Những việc làm ấy tuy nhỏ nhưng các bạn đã góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc xây dựng nếp sống văn hoá ở địa phương. Các bạn cần tích cực và tuỳ theo sức của mình để cùng gia đình, người thân và mọi người xây dựng nếp sống văn hoá ở địa phương mình
Tiết 10: GÓP PHẦN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HOÁ Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
Tránh những việc làm xấu.

Tham gia những hoạt động vừa sức mình góp phần xây
dựng nếp sống văn hoá cộng đồng dân cư.
I. Đặt vấn đề
II. Nội dung bài học
3.Ý nghĩa: - Góp phần làm cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
- Bảo vệ và phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc.
1. Cộng đồng dân cư Là toàn thể những người cùng sinh sống trong một khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính, có sự gắn bó, liên kết và hợp tác để cùng thực hiện lợi ích của mình và lợi ích chung.
2. Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư Là làm cho đời sống văn hoá tinh thần ngày càng lành mạnh phong phú.
4. Chúng ta cần
Bài tập
Bài tập 2, SGK .
Theo em, những biểu hiện nào sau đây là xây dựng nếp sống văn hoá ? Vì sao?
a. Các gia đình giúp nhau làm kinh tế, xoá đói giảm nghèo.
b. Trẻ em tụ tập ở quán xá, la cà ngoài đường.
c. Bỏ trồng cây thuốc phiện.
d. Trẻ em đến tuổi đi học đều đến trường.
đ. Sinh đẻ có kế hoạch
e. Tổ chức cưới xin, ma chay linh đình
g. Trồng cây ở đường làng ngõ xóm.
h. Tảo hôn
i. Tích cực đọc sách báo.
k. Làm vệ sinh đường phố, làng, xóm.
l. Chữa bệnh bằng cúng bái, bùa phép.
k
a
đ
c
d
g
i
Bài học hôm nay chúng ta cần nhớ những gì
Tiết 10: GÓP PHẦN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HOÁ Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
Tránh những việc làm xấu.

Tham gia những hoạt động vừa sức mình góp phần xây
dựng nếp sống văn hoá cộng đồng dân cư.
I. Đặt vấn đề
II. Nội dung bài học
3. Ý nghĩa: - Góp phần làm cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
- Bảo vệ và phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc.
1. Cộng đồng dân cư Là toàn thể những người cùng sinh sống trong một khu vực lãnh thổ hoặc đơn vị hành chính, có sự gắn bó, liên kết và hợp tác để cùng thực hiện lợi ích của mình và lợi ích chung.
2. Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư Là làm cho đời sống văn hoá tinh thần ngày càng lành mạnh phong phú.
4. Chúng ta cần
Hướng dẫn về nhà
HỌC HẾT TỪ BÀI 1 ĐẾN BÀI 11 ĐỂ CHUẨN BỊ CHO KÌ THI CuỐI HỌC KÌ I. CHÚC CÁC CON ĐẠT ĐiỂM CAO
CÁM ƠN SỰ THEO DÕI CỦA THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ