Bài 1. Tôn trọng lẽ phải

  • 24/02/2019 10:35:55
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: pptx , dung lượng : 0.29 M, số trang : 12

Chi tiết

Bài 1 - Tiết 1:
TÔN TRỌNG LẼ PHẢI
Bài 1- Tiết 1: TÔN TRỌNG LẼ PHẢI
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
1. Truyện đọc: SGK
2. Nhận xét:
Thảo luận nhóm:
Nhóm 1.Tuần phủ Nguyễn Quanh Bích đã làm những việc gì? Qua những việc đó, em thấy ông ta là người như thế nào?
Nhóm 2. Trong các cuộc tranh luận có bạn đưa ra ý kiến nhưng bị đa số các bạn phản đối. Nếu ý kiến đó là đúng em xử sự như thế nào?
Nhóm 3. Nếu em thấy bạn mình quay bài, thì em sẽ làm gì?
Nhóm 1:Nguyễn Quang Bích là người dũng cảm, dám đấu tranh để bảo vệ lẽ phải, không chấp nhận những điều sai trái.
Nhóm 2: Ủng hộ và bảo vệ ý kiến của bạn, phân tích cho các bạn khác thấy những điểm em cho là đúng, là hợp lí.
Nhóm 3: Bạn quay bài, ta có thể:
+ Bày tỏ thái độ không đồng tình của mình với bạn.
+ Phân tích cho bạn thấy tác hại của việc làm sai trái đó.
+ Khuyên bạn không nên làm việc đó, chịu khó học bài, chủ động rủ bạn học bài cùng mình.
? Theo em, trong những trường hợp trên, trường hợp nào được coi là đúng phù hợp với chuẩn mực đạo đức và lợi ích chung của xã hội?
 Đó là lẽ phải.
Bài 1- Tiết 1: TÔN TRỌNG LẼ PHẢI
II. NỘI DUNG BÀI HỌC:
Khái niệm:
Những điều đúng
Đạo lí
Lợi ích chung của XH
a. Lẽ phải:
Phù hợp
Tôn trọng lẽ phải
Công nhận
Ủng hộ
Bảo vệ
Tuân theo
Những điều đúng
b. Tôn trọng lẽ phải:
Điều chỉnh
Suy nghĩ
Hành vi
Không
Chấp nhận
Làm việc sai trái
Bài 4: Hãy kể một vài ví dụ về việc tôn trọng lẽ phải hoặc không tôn trọng lẽ phải mà em biết?
Định hướng:
Không tôn trọng lẽ phải:
Vượt đèn đỏ,
Đi vào đường ngược chiều,
Đi xe đánh võng, lạng lách,
Chống người thi hành công vụ,
Vứt rác bừa bãi nơi công cộng,

Định hướng:
Tôn trọng lẽ phải:
Đi học đúng giờ,
Chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ,
Tuyên truyền mọi người có ý thức bảo vệ môi trường như trồng cây gây rừng, tiết kiệm điện nước, vứt rác đúng nơi quy đinh,
Không nói chuyện ầm ĩ, cười đùa vô duyên ở những nơi công cộng,
Không dẫm lên cỏ trong công viên,

Bài 1- Tiết 1: TÔN TRỌNG LẼ PHẢI
II. NỘI DUNG BÀI HỌC:
Khái niệm:
Tôn trọng lẽ phải
Mọi người có cách ứng xử phù hợp
Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội
2. Ý nghĩa:
Thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển
Thảo luận:
? Có ý kiến cho rằng : Lẽ phải thuộc về những kẻ mạnh và giàu có. Em có đồng ý với quan niệm này không? Vì sao?
Định hướng:
Không đồng ý với quan niệm đó. Vì :
+ Đó là một quan niệm sai.
+ Lẽ phải thuộc về những người biết tôn trọng những điều đúng đắn phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội.
+ Lẽ phải không thuộc về những kẻ mạnh và giàu có.
Tôn trọng lẽ phải
Mọi người có cách ứng xử phù hợp
Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội
Thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển
Sắm vai
Tình huống : 3 học sinh trong một giờ ra chơi, đang ăn quà vặt và vứt rác bừa bãi ở sân trường.
*Yêu cầu:
Nhóm 1: Sắm vai biết tôn trọng lẽ phải.
Nhóm 2: Sắm vai thể hiện sự không tôn trọng lẽ phải.
*Câu hỏi gợi ý:
Qua tình huống trên, em hãy cho biết học sinh chúng ta cần làm gì để trở thành người biết tôn trọng lẽ phải? ( Bài 6)
Bài 1- Tiết 1: TÔN TRỌNG LẼ PHẢI
II. NỘI DUNG BÀI HỌC:
Khái niệm:
Tôn trọng lẽ phải
Mọi người có cách ứng xử phù hợp
Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội
2. Ý nghĩa:
Thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển
Biểu hiện
Thái độ
Cử chỉ, hành động
3. Cách rèn luyện :
Lời nói
III. LUYỆN TẬP
Bài 5: Em hãy khoanh tròn vào những câu tục ngữ, ca dao thể hiện sự tôn trọng lẽ phải dưới đây:
A
Thương người như thể thương thân.
B
Phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn
Biết ăn, biết ở hơn người giàu sang.
C
Khôn ngoan ba chốn, bốn bề/Đừng cho ai lấn, chớ hề lấn ai.
D
Nói lời phải giữ lấy lời/ Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.
E
Nói phải củ cải cũng nghe.
G
Làm người mà chẳng biết suy/ Đến khi nghĩ lại còn gì là thân.
H
Ăn như rồng cuốn/ Nói như rồng leo/ Làm như mèo mửa.
I
Làm người phải đắn, phải đo/ Phải cân nặng nhẹ, phải dò nông sâu.
K
Làm trai cho đáng nên trai/ Khom lưng gánh được có hai hạt vừng.
B
C
E
G
I
III. LUYỆN TẬP
Bài 1: Em lựa chọn cách giải quyết nào trong các trường hợp sau đây và giải thích vì sao?
Trong các cuộc tranh luận với các bạn cùng lớp, em sẽ:
a)
Bảo vệ đến cùng ý kiến của mình, không cần lắng nghe ý kiến của người khác;
b)
Ý kiến nào được nhiều bạn đồng tình thì theo;
c)
Lắng nghe ý kiến của bạn, tự phân tích, đánh giá xem ý kiến nào hợp lí nhất thì theo;
d)
Không bao giờ dám đưa ra ý kiến của mình.
c)
 Bảo thủ, cố chấp
 Ba phải, không có chủ kiến
 Biết tôn trọng lẽ phải
 Thiếu tự tin
III. LUYỆN TẬP
Bài 2: Nếu người bạn thân của em mắc khuyết điểm, em sẽ lựa chọn phương án nào sau đây, vì sao?
a)
Bỏ qua như không biết đến khuyết điểm đó và vẫn chơi thân với bạn như bình thường.
b)
Xa lánh, không chơi với bạn.
c)
Chỉ rõ cái sai cho bạn và khuyên bạn, giúp đỡ bạn để lần sau không mắc khuyết điểm đó nữa.
c)
 Bao che lỗi lầm của bạn, không dũng cảm, hèn nhát.
 Vụ lợi, không thật lòng với bạn.
 Biết tôn trọng lẽ phải, trân trọng tình bạn, yêu thương, giúp đỡ bạn.
III. LUYỆN TẬP
Bài 3: Theo em, hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng lẽ phải?
a)
Chấp hành tốt mọi nội quy nơi mình sống, làm việc và học tập.
b)
Chỉ làm những việc mà mình thích.
c)
Phê phán những việc làm sai trái.
đ)
Gió chiều nào che chiều ấy, cố gắng không làm mất lòng ai.
d)
Tránh tham gia vào những việc không liên quan đến mình.
e)
Lắng nghe ý kiến của mọi người, nhưng cũng sẵn sàng tranh luận với họ để tìm ra lẽ phải.
a)
c)
e)
Dặn dò:
* Học bài:
TÔN TRỌNG LẼ PHẢI
*Xem bài:
LIÊM KHIẾT
Đọc truyện
Trả lời câu hỏi gợi ý ở SGK
Sưu tầm :
+ Câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn
+ Câu chuyện
Bài 1. Tôn trọng lẽ phải slide 1
Bài 1. Tôn trọng lẽ phải slide 2
Bài 1. Tôn trọng lẽ phải slide 3
Bài 1. Tôn trọng lẽ phải slide 4
Bài 1. Tôn trọng lẽ phải slide 5

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ