Bài 4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Bài 4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá - 1
  • Bài 4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá - 2
  • Bài 4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá - 3
  • Bài 4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá - 4
  • Bài 4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá - 5
CHÀO MỪNG CÁC VỊ ĐẠI BIỂU
CÁC THẦY CÔ GIÁO
TỚI THĂM LỚP VÀ DỰ GIỜ
Sinh viên thực hiện: Trần Đức Toàn
Lớp: K41A- GDCD
Kiểm tra bài cũ
Tác động của quy luật giá trị được Nhà nước và công dân vận dụng như thế nào ở nước ta?

CẠNH TRANH TRONG
SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG
HÀNG HÓA
BÀI 4
( 1 tiết)
Nội dung bài học
Cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh
Mục đích của cạnh tranh và các loại cạnh tranh
Tính hai mặt của cạnh tranh
1. Cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh
Hãy kể tên một số hãng nước ngọt trên thị trường mà em biết?
Để thu được nhiều lợi nhuận thì các hãng nước ngọt trên dùng các biện pháp như thế nào?
Cạnh tranh là gì?
Cạnh tranh là sự ganh đua, sự đấu tranh về kinh tế giữa các chủ thể kinh tế nhằm giành những điều kiện để thu được nhiều lợi nhuận, lợi ích nhất cho mình.
Nội dung cốt lõi của cạnh tranh được thể hiện ở những khía cạnh nào?
Tính chất
Lành mạnh,
không lành mạnh
Các chủ thể kinh tế
Người bán, người mua
(cá nhân, tập thể)
Mục đích
Giành được nhiều điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận
Thể hiện ở 3 khía cạnh
Nguyên nhân nào dẫn đến cạnh tranh?
Các hãng ô tô trên thế giới
Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh
Trong nền kinh tế hàng hóa do tồn tại nhiều chủ thể kinh tế khác nhau tồn tại với tư cách là một đơn vị kinh tế độc lập.
Do điều kiện sản xuất của mỗi chủ thể khác nhau nên chất lượng và chi phí sản xuất khác nhau
2. Mục đích của cạnh tranh và các loại cạnh tranh
Mục đích của cạnh tranh
Dựa vào khái niệm cạnh tranh đã được học, em hãy cho biết mục đích cuối cùng của cạnh tranh là gì? Bằng cách nào để đạt được điều đó?
Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là giành lợi ích về mình nhiều hơn người khác
Giành nguồn nguyên liệu và các nguồn lực sản xuất khác
Giành ưu thế về khoa học công nghệ
Giành thị trường, nơi đầu tư , các hợp đồng và các đơn đặt hàng
Giành ưu thế về chất lượng và giá cả hàng hóa, kể cả lắp đặt, bảo hành, sửa chữa, phương thức thanh toán
Giành nguồn nguyên liệu và các nguồn lực sản xuất
Giành ưu thế về khoa học công nghệ

Giành thị trường, nơi đầu tư , các hợp đồng và các đơn đặt hàng
Giành ưu thế về chất lượng và giá cả hàng hóa, lắp đặt, bảo hành, sửa chữa, phương thức thanh toán
Dựa vào kiến thức được trình bày trong SGK, em hãy cho biết có những loại cạnh tranh nào?
Các loại cạnh tranh
Cạnh tranh giữa người bán với nhau
Cạnh tranh giữa người mua với nhau
Cạnh tranh trong nội bộ ngành
Cạnh tranh giữa các ngành
Cạnh tranh trong nước với nước ngoài
Cạnh tranh giữa người bán với nhau
Cạnh tranh giữa người mua với nhau
Cạnh tranh trong nội bộ ngành
Cạnh tranh giữa các ngành
Cạnh tranh trong nước và nước ngoài
Các loại cạnh tranh
Cạnh tranh giữa người bán với nhau
Cạnh tranh giữa người mua với nhau
Cạnh tranh trong nội bộ ngành
Cạnh tranh giữa các ngành
Cạnh tranh trong nước với nước ngoài
3. Tính hai mặt của cạnh tranh
Vai trò của cạnh tranh
Cạnh tranh có vai trò như thế nào?
Cạnh tranh giữ vai trò là một động lực kinh tế của sản xuất và lưu thông hàng hóa
Cạnh tranh có những mặt tích cực nào?
Cạnh tranh có những mặt hạn chế nào?
Mặt tích cực
Kích thích lực lượng sản xuất, KH-KT phát triển, năng suất lao động xã hội tăng
Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước vào việc đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế thị trường.
Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần hội nhập kinh tế quốc tế
Mặt hạn chế
Chạy theo lợi nhuận mù quáng
Giành giật khách hàng
Nâng giá cao lên làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân
Bài tập củng cố
Câu 1. Nội dung nào sau đây được xem là mặt hạn chế của cạnh tranh ?

Làm cho môi trường bị suy thoái
Khai thác tối đa mọi nguồn lực
Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Kích thích sức sản xuất
Câu 2. Khi hàng hoá cùng loại có nhiều người bán nhưng có ít người mua thì sẽ diễn ra sự cạnh tranh giữa :
A. người mua với người mua.
B. người bán với người mua.
C. người bán với người bán.
D. những người trong các ngành sản xuất khác nhau.
Câu 3. Khi hàng hoá cùng loại có ít người bán nhưng có nhiều người mua thì sẽ diễn ra sự cạnh tranh giữa :
A. người mua với người mua.
B. người bán với người mua.
C. người bán với người bán.
D. những người trong các ngành sản xuất khác nhau
Câu 4. Mục đích cuối cùng của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá là nhằm giành lấy
Lợi nhuận
Nguồn nhiên liệu
Ưu thế về khoa học và công nghệ.
Thị trường tiêu thụ.
1 – b
2 – a
3 – d
4 – c, g, i
5 – e, h.
Đáp án
Chúc các em học tốt
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-01-05 22:06:45 | Thể loại: GDCD 11 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 37 | FileSize: 1.73 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Bài 4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá, GDCD 11. CHÀO MỪNG CÁC VỊ ĐẠI BIỂUCÁC THẦY CÔ GIÁOTỚI THĂM LỚP VÀ DỰ GIỜSinh viên thực hiện: Trần Đức ToànLớp: K41A- GDCDKiểm tra bài cũTác động của quy luật giá trị được Nhà nước và công dân vận dụng như thế nào ở nước ta?CẠNH TRANH TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓABÀI 4( 1 tiết)Nội dung bài họcCạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranhMục đích của cạnh tranh và các loại cạnh tranhTính hai mặt của cạnh tranh1. Cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranhHãy kể tên một số hãng nước ngọt trên thị

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/bai-4-canh-tranh-trong-san-xuat-va-luu-thong-hang-hoa.8j030q.html