Chương V. §2. Các quy tắc tính đạo hàm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương V. §2. Các quy tắc tính đạo hàm - 1
  • Chương V. §2. Các quy tắc tính đạo hàm - 2
  • Chương V. §2. Các quy tắc tính đạo hàm - 3
  • Chương V. §2. Các quy tắc tính đạo hàm - 4
  • Chương V. §2. Các quy tắc tính đạo hàm - 5
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ TIẾT HỌC LỚP 11C3
GVHD: Lê Thị Huyền
GSTT: Hồ Phương Anh

Câu 1: Nêu quy tắc tính đạo hàm của hàm số

Câu 2: Tìm đạo hàm của hàm số
theo định nghĩa?

KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài 2: CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM
Tiết 76
Điền vào chỗ trống:


Đặt hàm:
So sánh:
d
Định lí 1: Nếu hai hàm số u = u(x) và v = v(x) có đạo hàm trên J thì hàm số
y = u(x) +v(x) và y = u(x) - v(x) cũng có đạo hàm trên J, và
a)

b)
Chú ý: Công thức có thể viết gọn:
( u + v )’ = u’ + v’ và ( u – v )’ = u’ – v’
1. Đạo hàm của tổng hay hiệu hai hàm số.
( u + v )’ = u’ + v’ và ( u – v )’ = u’ – v’
Chứng minh:
Tại mỗi điểm , ta có:


Vậy:

Nhận xét: Có thể mở rộng định lí trên cho tổng hay hiệu của nhiều hàm số: Nếu các hàm số u, v,…, w có đạo hàm trên J thì trên J ta có1. D?o h�m c?a t?ng hay hi?u hai h�m s?.
( u + v )` = u` + v` v� ( u - v )` = u` - v`
1. Đạo hàm của tổng, hiệu hai hàm số
( u + v )’ = u’ + v’ và ( u – v )’ = u’ – v’

Ví dụ 1: Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) Tại x = 1

b) trên
Cho hàm số sau
Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Đặt
So sánh
2: Đạo hàm của tích hai hàm số
Định lí 2 Nếu hai hàm số và có đạo hàm trên J thì hàm số cũng có đạo hàm trên J, và

Đặc biệt, nếu k là hằng số thì :

Chú ý: Các công thức trên có thể viết gọn:
(u.v)’ = u’.v + u.v’ và (ku)’ = k.u’


2. Đạo hàm của tích hai hàm số
Chứng minh: (u.v)’ = u’.v + u.v’ và (k.u)’ = k.u’
 Ta có:
Do đó

Khi thì nên ta có:
Chứng minh (u.v)’ = u’.v + u.v’ và (ku)’ = k.u’
H2: Cách tính đạo hàm sau đúng hay sai, tại sao?

Lời giải đúng:
2. Đạo hàm của tích hai hàm số
(u.v)’ = u’.v + u.v’ và (ku)’ = k.u’
Ví dụ 2: Tìm đạo hàm của các hàm số sau?
a)

A. B.
C. D.

b)

A.
B.
C.
D.
H3: chứng minh rằng nếu các hàm số u, v, w có đạo hàm trên J thì hàm số f xác định bởi ( )
Cũng có đạo hàm trên J và

b) Áp dụng tính đạo hàm của hàm số sau
tại điểm x = -2
Lời giải:
a) b)
Ghi nhớ:
Bài tập về nhà:
Học thuộc các quy tắc đã hoc.
Xem trước đạo hàm của thương hai hàm số và ®¹o hµm cña hàm số hợp để chuẩn bị cho tiết học ngày hôm sau
Làm BT: 16, 17, 18a, 18b
(uvw)` = u`vw+u.v`w+uvw`
Bài tập

Câu 1: Đạo hàm của hàm số
bằng biểu thức nào dưới đây?
B.

C. D.
Câu 2: Đạo hàm của hàm số:


A. B.
C. D.
Câu 3: Đạo hàm của hàm số f(x) =
(với a là hằng số) bằng biểu thức nào sau đây?
A. B.

C. D.


CHÚC CÁC THẦY CÔ SỨC KHỎE, CÁC EM HỌC TỐT
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-04-30 17:33:26 | Thể loại: ĐS-GT 11 Nâng cao | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 19 | FileSize: 3.61 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương V. §2. Các quy tắc tính đạo hàm, ĐS-GT 11 Nâng cao. CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ TIẾT HỌC LỚP 11C3GVHD: Lê Thị HuyềnGSTT: Hồ Phương Anh Câu 1: Nêu quy tắc tính đạo hàm của hàm số và Câu 2: Tìm đạo hàm của hàm số theo định nghĩa?KIỂM TRA BÀI CŨBài 2: CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM Tiết 76Điền vào chỗ trống: Đặt hàm: So sánh: dĐịnh lí 1: Nếu hai hàm số u = u(x) và v = v(x) có đạo hàm trên J thì hàm số y = u(x) +v(x) và y = u(x) - v(x) cũng có đạo hàm trên J, và a) b)Chú ý: Công thức có thể viết gọn:( u + v )’ = u’ + v’ và ( u – v )’ = u’ – v’1. Đạo h

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/chuong-v-2-cac-quy-tac-tinh-dao-ham.i9m50q.html