Chương IV. §8. Hàm số liên tục

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương IV. §8. Hàm số liên tục - 1
  • Chương IV. §8. Hàm số liên tục - 2
  • Chương IV. §8. Hàm số liên tục - 3
  • Chương IV. §8. Hàm số liên tục - 4
  • Chương IV. §8. Hàm số liên tục - 5
ô9
TẬP THỂ LỚP 11A5
TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 2
GIÁO SINH TT: LƯU THUỲ DUNG
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP !
Tiết 69:
§8:HÀM SỐ LIÊN TỤC
Kiểm tra bài cũ:

Câu hỏi: Cho

Tính và và so sánh kết quả.
Giải: Ta có:

Nhận thấy:


Cho hàm số y= f(x) xác định trên khoảng (a; b) và

+ Hàm số y= f(x) được gọi là liên tục tại nếu


+ Hàm số y= f(x) không liên tục tại đgl gián đoạn tại điểm đó.
HÀM SỐ LIÊN TỤC TẠI MỘT ĐIỂM
Định nghĩa 1
Chú ý:
Từ định nghĩa, để hàm số y = f(x) liên tục tại
cần thoả mãn các điều kiện nào ?
Xét tính liên tục của hàm số:
tại x = 1

b)

Giải:
Nhận thấy:
Ví dụ 1:
Vậy hàm số liên tục tại điểm x = 1
Nhận thấy:
Vậy hàm số gián đoạn tại điểm x = 1
Hàm số liên tục tại x=1.
Hàm số gián đoạn tại x=1.
HÀM SỐ LIÊN TỤC TRÊN MỘT KHOẢNG,
TRÊN MỘT ĐOẠN
Định nghĩa 2
+ Hàm số f xác định trên tập J, trong đó J là một khoảng hoặc hợp của nhiều khoảng. Ta nói rằng hàm số f liên tục trên J nếu nó liên tục tại mọi điểm thuộc tập đó.
+ Hàm số f xác định trên đoạn [a; b] đgl liên tục trên đoạn
[a; b] nếu nó liên tục trên khoảng (a; b) và
Nhận xét: Đồ thị của hàm số trên một khoảng là một đường liền nét trên khoảng đó.
Giải:
Hàm số đã cho xác định trên nửa khoảng

Vì với ta có:


nên hàm số f liên tục trên khoảng

Ngoài ra ta có :

Do đó hàm số đã cho liên tục trên nửa khoảng

CMR hàm số liên tục trên nửa khoảng
Ví dụ 2:
MỘT SỐ ĐỊNH LÍ CƠ BẢN
Định lí 1
a) Hàm số đa thức liên tục trên toàn bộ tập số thực R
b) Hàm số phân thức hữu tỉ (thương của hai đa thức) và các hàm lượng giác liên tục trên từng khoảng của tập xác định của chúng.
Định lí 2
Giả sử và là 2 hàm liên tục tại điểm .Khi đó :
a) Các hàm số

Liên tục tại điểm

b) Hàm số liên tục tại nếu
Hãy xác định các khoảng mà trên đó hàm số liên tục
Giải:
ĐKXĐ của là:

Vậy liên tục trên các khoảng
 
Ví dụ 3:
b) ĐKXĐ của g(x) là :

Vậy g(x) liên tục trên khoảng:

Nội dung 1: Hàm số liên tục tại nếu :
TÓM TẮT BÀI HỌC
Nội dung 2: Hàm số f liên tục trên [a; b] nếu  nó liên tục trên khoảng (a; b) và:

BÀI TẬP VỀ NHÀBài 46 - 49 SGK (Tr 172,173)
Sgk Đại số và Giải tích 11NC
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ TỚI DỰ GiỜ VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ CHÚ Ý NGHE GiẢNG!

Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-04-27 10:40:09 | Thể loại: ĐS-GT 11 Nâng cao | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 14 | FileSize: 7.06 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương IV. §8. Hàm số liên tục, ĐS-GT 11 Nâng cao. ô9TẬP THỂ LỚP 11A5TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 2GIÁO SINH TT: LƯU THUỲ DUNGCHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP !Tiết 69: §8:HÀM SỐ LIÊN TỤCKiểm tra bài cũ: Câu hỏi: ChoTính và và so sánh kết quả. Giải:

https://tailieuhoctap.com/baigiangdsgt11nangcao/chuong-iv-8-ham-so-lien-tuc.bdm50q.html