Chương IV. §3. Dãy số có giới hạn vô cực

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương IV. §3. Dãy số có giới hạn vô cực - 1
  • Chương IV. §3. Dãy số có giới hạn vô cực - 2
  • Chương IV. §3. Dãy số có giới hạn vô cực - 3
  • Chương IV. §3. Dãy số có giới hạn vô cực - 4
  • Chương IV. §3. Dãy số có giới hạn vô cực - 5
1
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯNG YÊN
Tiết 62: DÃY SỐ CÓ GIỚI HẠN VÔ CỰC
1. Dãy số có giới hạn +∞
2. Dãy số có giới hạn – ∞
*) Định nghĩa
Định nghĩa: Dãy số (un) có giới hạn là +∞ nếu với mỗi số dương tùy ý cho trước, mọi số hạng của dãy số, kể từ một số hạng nào đó trở đi, đều lớn hơn số dương đó.
Ta viết: lim un= +∞ hoặc un→ +∞
(sgk)
Ta viết lim un= – ∞ hoặc un→ – ∞
1. Dãy số có giới hạn +∞
*) Các dãy số có giới hạn +∞ và –∞ được gọi chung là các dãy số có giới hạn vô cực hay dần đến vô cực
Nếu lim|un|= +∞ thì lim
VD: Chọn đáp án đúng:
Dãy số (un) với un= (-1)n có giới hạn là:
a) 0
c) + ∞
b) – ∞
d) Không có giới hạn
*) lim un= + ∞  lim(– un) = – ∞
VD: lim (-2n + 3)= ?
2. Dãy số có giới hạn – ∞
*) Định nghĩa (sgk)
Ta viết lim un= – ∞ hoặc un→ – ∞
Định nghĩa: Dãy số (un) có giới hạn là +∞ nếu với mỗi số dương tùy ý cho trước, mọi số hạng của dãy số, kể từ một số hạng nào đó trở đi, đều lớn hơn số dương đó.
Ta viết: lim un= +∞ hoặc un→ +∞
*) Định lí
1. Dãy số có giới hạn +∞
2. Dãy số có giới hạn – ∞
3. Một vài quy tắc tìm giới hạn vô cực
Nếu lim un= ± ∞ và limvn= ± ∞ thì lim(unvn) được cho bởi:
a) Quy tắc 1:
1. Dãy số có giới hạn +∞
2. Dãy số có giới hạn – ∞
3. Một vài quy tắc tìm giới hạn vô cực
a) Quy tắc 1
b) Quy tắc 2: Nếu lim un= ± ∞ và limvn= L ≠ 0 thì lim(unvn) được cho bởi:
1. Dãy số có giới hạn +∞
2. Dãy số có giới hạn – ∞
3. Một vài quy tắc tìm giới hạn vô cực
b) Quy tắc 2
c) Quy tắc 3: Nếu lim un= L ≠ 0, limvn= 0 và vn>0 hoặc vn<0 kể từ một số hạng nào đó trở đi thì lim
a) Quy tắc 1
được cho bởi:
1. Dãy số có giới hạn +∞
2. Dãy số có giới hạn – ∞
3. Một vài quy tắc tìm giới hạn vô cực
VD: Tìm
b) Quy tắc 2
c) Quy tắc 3: Nếu lim un= L ≠ 0, limvn= 0 và vn>0 hoặc vn<0 kể từ một số hạng nào đó trở đi thì lim
a) Quy tắc 1
được cho bởi:
1. Kết quả của
– ∞
+∞
A)
B)
C)
D)
3. Tìm giới hạn lim(–34.2n+1 + 5.3n)
là:
2. Kết quả của
– ∞
+∞
A)
B)
C)
D)
1
– 1
là:
Làm bài tập còn lại sgk
1. Dãy số có giới hạn +∞
2. Dãy số có giới hạn - ∞
3. Ba quy tắc tìm giới hạn vô cực
1) NỘI DUNG CẦN NẮM ĐƯỢC
- Định nghĩa
- Kí hiệu
- Định nghĩa
- Kí hiệu
- Định lí
2) VỀ NHÀ
12
CHÚC SỨC KHỎE CÁC THẦY CÔ GIÁO

CÁC EM HỌC SINH CHĂM NGOAN HỌC GIỎI
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-02-28 09:06:44 | Thể loại: ĐS-GT 11 Nâng cao | Lần tải: 35 | Lần xem: | Page: 12 | FileSize: 7.46 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương IV. §3. Dãy số có giới hạn vô cực, ĐS-GT 11 Nâng cao. 1CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINHSỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯNG YÊNTiết 62: DÃY SỐ CÓ GIỚI HẠN VÔ CỰC1. Dãy số có giới hạn +∞2. Dãy số có giới hạn – ∞*) Định nghĩaĐịnh nghĩa: Dãy số (un) có giới hạn là +∞ nếu với mỗi số dương tùy ý cho trước, mọi số hạng của dãy số, kể từ một số hạng nào đó trở đi, đều lớn hơn số dương đó.Ta viết: lim un= +∞ hoặc un→ +∞ (sgk)Ta viết lim un= – ∞ hoặc un→ – ∞ 1. Dãy số có giới hạn +∞*) Các dãy số có giới hạn +∞ và –∞ được gọi chung là các dãy số có giới hạn vô c

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/chuong-iv-3-day-so-co-gioi-han-vo-cuc.l8k40q.html