Trò chơi khởi động

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Trò chơi khởi động - 1
  • Trò chơi khởi động - 2
  • Trò chơi khởi động - 3
  • Trò chơi khởi động - 4
  • Trò chơi khởi động - 5
QUAY
1
2
3
4
5
6
CHIẾC NÓN
KỲ DIỆU
Vuông góc
QUAY VỀ
QUAY VỀ
450
Phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua điểm A(1;2) và B(3;4) là gì?
x+y-3=0
QUAY VỀ
Vuông tại A
QUAY VỀ
Phương trình tham số của đường thẳng d: x-y+2=0?
QUAY VỀ
 
Đường thẳng d vuông góc với đường thẳng 2x-y+1=0. Hỏi vecto pháp tuyến của đường thẳng d có tọa độ bằng bao nhiêu?
(1;2)
QUAY VỀ
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-03-11 11:53:23 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 23 | Lần xem: | Page: 7 | FileSize: 13.88 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Trò chơi khởi động, ĐS-GT 11. QUAY123456CHIẾC NÓNKỲ DIỆU Vuông góc QUAY VỀQUAY VỀ450 Phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua điểm A(1;2) và B(3;4) là gì?x+y-3=0QUAY VỀVuông tại AQUAY VỀPhương trình tham số của đường thẳng

https://tailieuhoctap.com/baigiangdsgt11/tro-choi-khoi-dong.m5q40q.html