sang kien kinh nghiem du thi GVG

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • sang kien kinh nghiem du thi GVG - 1
  • sang kien kinh nghiem du thi GVG - 2
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀ BÌNH
TRƯỜNG THPT KỲ SƠNTRẦN THU HIỀN

GIẢI PHÁP KHOA HỌCRèn kỹ năng giải toán tích phân
cho học sinh lớp 12 trường THPT Kỳ Sơn
Phần thứ nhất
Đặt vấn đề
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2015-01-24 15:29:28 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 34 | Lần xem: | Page: 2 | FileSize: 0.02 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng sang kien kinh nghiem du thi GVG, ĐS-GT 11. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀ BÌNHTRƯỜNG THPT KỲ SƠNTRẦN THU HIỀNGIẢI PHÁP KHOA HỌCRèn kỹ năng giải toán tích phân cho học sinh lớp 12 trường THPT Kỳ SơnPhần thứ nhấtĐặt vấn đề

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/sang-kien-kinh-nghiem-du-thi-gvg.ybf5zq.html