Ôn tập Chương V. Đạo hàm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Ôn tập Chương V. Đạo hàm - 1
  • Ôn tập Chương V. Đạo hàm - 2
  • Ôn tập Chương V. Đạo hàm - 3
  • Ôn tập Chương V. Đạo hàm - 4
  • Ôn tập Chương V. Đạo hàm - 5
MIỀN QUÊ TRÀ VINH
Chào mừng quí thầy cô đến dự thao giảng
Lớp 11D
Nội Dung: Ôn tập chương đạo hàm
I. CÔNG THỨC TÍNH ĐẠO HÀM
1. CÔNG THỨC :
MIỀN QUÊ TRÀ VINH
2.Thí dụ :
ĐẢO PHÚ QUỐC
Đáp án câu a
ĐẢO PHÚ QUỐC
Đáp án câu b
THUNG LŨNG TÌNH YÊU ĐÀ LẠT
Câu c
THUNG LŨNG TÌNH YÊU ĐÀ LẠT
Câu d
THUNG LŨNG TÌNH YÊU ĐÀ LẠT
Câu e
THUNG LŨNG TÌNH YÊU ĐÀ LẠT
Câu f
THUNG LŨNG TÌNH YÊU ĐÀ LẠT
Thí dụ 2 : Cho
Giải
BẢY NÚI AN GIANG
Thí dụ 3: Tính đạo hàm cấp hai của hàm số sau:
ĐS:

CHÙA CÂY ĐA
BÌNH TÂN TRÀ VINH
II.Phương trình tiếp tuyến:
Cho hàm số y = f(x) có đồ thị (C). Khi đó phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M0(x0;y0) là:
y – y0 = f’(x0)(x – x0)
y = f’(x0)(x – x0) + y0
HAY
1.Công thức:
2.Thí dụ:
Gọi M(1,y0) thuộc (C).
Phương trình tiếp tuyến của (C) tại M(1,1) là:
y= f’(x0)(x- x0) + y0
= 3(x-1) + 1
=3x-2
Giải
Thớ d? 1 : Vi?t phuong trỡnh ti?p tuy?n c?a (C):
t?i di?m cú ho�nh d? x0 = 1.
Gọi M(x0,1) thuộc (C).
Phương trình tiếp tuyến của (C) tại M(1,1) là:
y= f’(x0)(x- x0) + y0
= 3(x-1) + 1
=3x-2
Giải
Thớ d? 2 : Vi?t phuong trỡnh ti?p tuy?n c?a (C):
t?i di?m cú tung d? = 1.
Thí dụ3 : Viết PTTT của đường hyperbol y = 1/x.
ĐS:

Biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng -1/4
y = (-1/4)x – 1 và y = (-1/4)x + 1
THÁC DATANLA DALAT
Thí dụ 4: Hãy ghép mỗi dòng ở cột bên trái với cột bên
phải để được kết quả đúng:
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-05-05 19:22:22 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 4 | Lần xem: | Page: 29 | FileSize: 7.25 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Ôn tập Chương V. Đạo hàm, ĐS-GT 11. MIỀN QUÊ TRÀ VINHChào mừng quí thầy cô đến dự thao giảngLớp 11DNội Dung: Ôn tập chương đạo hàmI. CÔNG THỨC TÍNH ĐẠO HÀM 1. CÔNG THỨC : MIỀN QUÊ TRÀ VINH2.Thí dụ :ĐẢO PHÚ QUỐCĐáp án câu aĐẢO PHÚ QUỐCĐáp án câu bTHUNG LŨNG TÌNH YÊU ĐÀ LẠTCâu cTHUNG LŨNG TÌNH YÊU ĐÀ LẠTCâu dTHUNG LŨNG TÌNH YÊU ĐÀ LẠTCâu eTHUNG LŨNG TÌNH YÊU ĐÀ LẠTCâu fTHUNG LŨNG TÌNH YÊU ĐÀ LẠTThí dụ 2 : Cho GiảiBẢY NÚI AN GIANGThí dụ 3: Tính đạo hàm cấp hai của hàm số sau:ĐS:CHÙA CÂY ĐA BÌNH TÂN TRÀ VINHII.Phương trình tiếp tuyến

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/on-tap-chuong-v-dao-ham.n9o50q.html