hinh hoc 10

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • hinh hoc 10 - 1
  • hinh hoc 10 - 2
  • hinh hoc 10 - 3
  • hinh hoc 10 - 4
  • hinh hoc 10 - 5
ĐẠO HÀM
có ứng dụng gì trong thực tế?
Trong các bài toán điện:
Sức điện động cảm ứng là đạo hàm của từ thông biến thiên; trong tụ điện thì dòng điện là đạo hàm của điện áp; trong cuộn cảm thì điện áp là đạo hàm của dòng điện
Trong các bài toán động tử:
Vận tốc là đạo hàm của quãng đường đi
Gia tốc là đạo hàm của vận tốc
Trong ngành cơ học lưu chất:
Lưu lượng là đạo hàm của khối lượng(hoặc thể tích) của lưu chất
Đối với âm thanh:
Khi bạn nói vào microphone, điện áp ra của micro bằng đạo hàm của sóng âm thanh
Khi ampli khuếch đại lên đưa ra loa, rung động của loa bằng đạo hàm của điện áp đặt vào
Như vậy, từ micro đến loa, bạn đã lấy đạo hàm 2 lần
ĐẠO HÀM
có ứng dụng gì trong thực tế?
Trong các bài toán kinh tế:
Đạo hàm hỗ trợ rất tốt cho việc tính toán đối với các hàm doanh thu, hàm chi phí, hàm sản xuất…
Ứng dụng của đạo hàm, vi phân và tích phân vào thực tế thì hầu như ngành nào cũng có. Từ khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ đến các bài toán trong quá trình khoa học xã hội…
Tất cả các quá trình đó đều được mô phỏng bằng các khối PID (tỷ lệ - tích phân – vi phân)
Trước khi máy vi tính ra đời, người ta sử dụng mạch điện tử để làm các khối này. Các mạch điện tử đó gọi là bộ khuếch đại thuật toán. Hệ thống sử dụng các mạch mô phỏng ấy được gọi là máy tính tương tự (analog computer)
ĐẠO HÀM
CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11
NỘI DUNG CHÍNH TRONG BÀI HỌC
Đạo hàm của hàm số
y = sin x
Đạo hàm của hàm số
y = cos x
Ví dụ và bài tập áp dụng
Quan sát và nhận xét về giá trị của dãy số được cho trong bảng sau:
1. Giới hạn của
- Chú ý:
Ví dụ 1: Tính các giới hạn
Chú ý: Dạng
chỉ áp dụng được khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện:
(Mẫu dần tới 0)
2. Giới hạn dạng
Giới hạn (1) không tồn tại
Không tồn tại
Giả sử ∆x là số gia của x. Ta có:
Bài toán: Tìm đạo hàm của hàm số y = sinx bằng định nghĩa:
Giả sử ∆x là số gia của x. Ta có:
Bài toán: Tìm đạo hàm của hàm số y = sinx bằng định nghĩa:
2. Đạo hàm của hàm số y = sin x
Hàm hợp:
Nếu y= sinu với u= u(x) thì:
(sin u)’ = u’.cos u
(sin x)’ = cos x
(sin u)’ = u’.cos u
Ví dụ 2: Tính đạo hàm của các hàm số
Giải:
(u3)’=3u2 .u’
(sin x)’ = cos x (1)
(sin u)’ = u’.cos u (2)

(sin x)’ = cos x
(sinu)’ = u’.cosu
Ví dụ 3: Tính đạo hàm của hàm số
y = cosx
Giải:
Đạo hàm của hàm số y=sin4x +cos(2-x) là
Đúng rồi! (click để tiếp tục)
Rất tiếc, sai rồi! (click để làm lại hoặc tiếp tục)
Chúc mừng bạn đã trả lời đúng!
Sai rồi, bạn có thể làm lại
The correct answer is:
You did not answer this question completely
Bạn cần trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục
BT Đạo hàm của hàm số y=sin x
Question Feedback/Review Information Will Appear Here
3. Đạo hàm của hàm số y = cos x
Hàm hợp:
Nếu y = cos u với u= u(x) thì:
(cos u)’ = - u’.sin u
(sinx)’ = cosx
(cosu)’ = - u’.sinu
(sinu)’ = u’.cosu
(cosx)’ = - sin x

Kết quả của ví dụ 3 chính là nội dung định lý sau:
Ví dụ 4: Tính đạo hàm của các hàm số
Giải:
(cos x)’ = - sin x (1)
(cos u)’ = - u’.sin u (2)
Ghép đôi để có câu đúng
Column 1
Column 2
Đúng rồi! (click để tiếp tục)
Rất tiếc, sai rồi! (click để làm lại hoặc tiếp tục)
Chúc mừng bạn đã trả lời đúng!
Sai rồi, bạn có thể làm lại
The correct answer is:
You did not answer this question completely
Bạn cần trả lời câu hỏi trước khi tiếp tục
(sin x)’ = cosx
(cosu)’ = - u’.sinu
(sinu)’ = u’.cosu
(cos x)’ = - sinx

Các nội dung chính của bài:
Các em tham khảo thêm bài tập từ bài số 3 đến bài số 7 (Trang 169-SGK Đại số và Giải tích 11)
Bài tập:Tính đạo hàm các hàm số- Liệt kê các công thức cần sử dụng để tính đạo hàm các hàm số trong cột A
- Chọn một phương án đúng tương ứng ở cột B
A
B
Em có thể vận dụng kiến thức trong bài làm bài tập sau không?
BÀI HỌC KẾT THÚC TẠI ĐÂY
CHÚC CÁC EM ĐẠT NHIỀU THÀNH TÍCH TRONG HỌC TẬP!
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Sách giáo khoa Đại số và Giải tích lớp 11 – THPT
Chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Toán khối 11 – THPT
Tài liệu trên trang web: thuvienvatly.com
Các tài liệu liên quan đến cài đặt, sử dụng phần mềm Adobe Presenter
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2019-03-18 16:00:51 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 22 | FileSize: 1.82 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng hinh hoc 10, ĐS-GT 11. ĐẠO HÀM có ứng dụng gì trong thực tế?Trong các bài toán điện: Sức điện động cảm ứng là đạo hàm của từ thông biến thiên; trong tụ điện thì dòng điện là đạo hàm của điện áp; trong cuộn cảm thì điện áp l

https://tailieuhoctap.com/baigiangdsgt11/hinh-hoc-10.srv40q.html