GIÁO ÁN THI GVG TP CẦN THƠ-BÀI 3: CẤP SỐ NHÂN

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • GIÁO ÁN THI GVG TP CẦN THƠ-BÀI 3: CẤP SỐ NHÂN - 1
  • GIÁO ÁN THI GVG TP CẦN THƠ-BÀI 3: CẤP SỐ NHÂN - 2
  • GIÁO ÁN THI GVG TP CẦN THƠ-BÀI 3: CẤP SỐ NHÂN - 3
  • GIÁO ÁN THI GVG TP CẦN THƠ-BÀI 3: CẤP SỐ NHÂN - 4
  • GIÁO ÁN THI GVG TP CẦN THƠ-BÀI 3: CẤP SỐ NHÂN - 5
Chào mừng quí Thầy Cô
GV: Nguyễn Văn Tặng
Kiểm tra bài cũ


Câu 1:Định nghĩa cấp số cộng

Đáp án
Đáp án
Câu 2:

DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN
BÀI 4 :
CHUONG III
8
16
32
4
NỘI DUNG:
I.ĐỊNH NGHĨA
II.SỐ HẠNG TỔNG QUÁT
CẤP SỐ NHÂN
BÀI 4: CẤP SỐ NHÂN
CHUONG III
I.ĐỊNH NGHĨA
HĐ 1:
CHUONG IIIĐặc biệt:
BÀI 4: CẤP SỐ NHÂN
Khi q = 0, cấp số nhân
có dạng:
u1, 0, 0, …, 0,…
a) Khi q = 0, cấp số nhân có dạng ?
b) Khi q = 1, cấp số nhân có dạng ?
CHUONG III
Ví dụ 1: ( Nhóm 1, 3)Giải:
BÀI 4: CẤP SỐ NHÂN
Ví dụ 2: (Nhóm 2, 4)
HĐ 2:
Ví dụ 1:
Ví dụ 2:
CHUONG III


HĐ 3:
BÀI 4: CẤP SỐ NHÂN
Ví dụ 3:
Giải:
CHUONG III
BÀI 4: CẤP SỐ NHÂN
HĐ 4:
Củng cố:
Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3
Nhóm 4
CHUONG III
ĐÁP ÁN:
Nhóm 1
Nhóm 2
BÀI 4: CẤP SỐ NHÂN
Vậy dãy số trên là cấp số nhân với
u1= 3/2 và q =3
Vậy q =3
CHUONG III
ĐÁP ÁN:
Nhóm 3
Nhóm 4
BÀI 4: CẤP SỐ NHÂN
Vậy192 là số hạng thứ 7
End
CHUONG III
BÀI 4: CẤP SỐ NHÂN
HĐ 4
Củng cố:
Nhóm 1,3
Nhóm 2,4
CHUONG III
ĐÁP ÁN:
Nhóm :1, 3
Nhóm: 2,4
BÀI 4: CẤP SỐ NHÂN
Vậy192 là số hạng thứ 7
CHUONG III
BÀI 4: CẤP SỐ NHÂN
Về nhà các em học bài và xem phần còn lại của bài
Làm bài tập 1,2 sgk trang 103
Tiết học của chúng ta đến đây là hết.
Xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô đã dự.

Chào mừng quí Thầy cô
đến dự giờ tiết dạy hôm nay!
GVTH: Nguyễn Văn Tặng
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2018-12-24 20:36:57 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 16 | FileSize: 0.94 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng GIÁO ÁN THI GVG TP CẦN THƠ-BÀI 3: CẤP SỐ NHÂN, ĐS-GT 11. Chào mừng quí Thầy Cô GV: Nguyễn Văn TặngKiểm tra bài cũ Câu 1:Định nghĩa cấp số cộngĐáp ánĐáp án Câu 2:DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂNBÀI 4 : CHUONG III8 16 32 4 NỘI DUNG: I.ĐỊNH NGHĨA II.SỐ HẠNG

https://tailieuhoctap.com/baigiangdsgt11/giao-an-thi-gvg-tp-can-tho-bai-3-cap-so-nhan.8ku30q.html