Dao ham ham so hop

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Dao ham ham so hop - 1
  • Dao ham ham so hop - 2
  • Dao ham ham so hop - 3
  • Dao ham ham so hop - 4
  • Dao ham ham so hop - 5
Bài 2:
QUI TẮC TÍNH ĐẠO HÀM
Kiểm tra bài cũ:
Đạo hàm của một số hàm số thường gặp:
III. Đạo hàm của hàm số hợp:
Hàm hợp:
II. Đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương:
2. Đạo hàm của hàm hợp:
Định lí 4:
Giải:
Nhận xét:

Công thức tính đạo hàm của hàm số hợp:
Củng cố:
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2010-03-26 07:20:21 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 268 | Lần xem: | Page: 7 | FileSize: 0.14 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Dao ham ham so hop, ĐS-GT 11. Bài 2:QUI TẮC TÍNH ĐẠO HÀMKiểm tra bài cũ: Đạo hàm của một số hàm số thường gặp:III. Đạo hàm của hàm số hợp:Hàm hợp:II. Đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương:2. Đạo hàm của hàm hợp:Định lí 4:Giải:Nhận

https://tailieuhoctap.com/baigiangdsgt11/dao-ham-ham-so-hop.8tcjvq.html