Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 1
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 2
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 3
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 4
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 5
Kiểm tra bài cũ
1. Viết các công thức tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương các hàm số?
2. Tính đạo hàm các hàm số sau
ĐẠO HÀM
CỦA
HÀM SỐ
LƯỢNG GIÁC
ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
Định lí
Áp dụng
Định lí.
Chú ý.
Ví dụ.
Tính đạo hàm của các hàm số
a.
b.
Định lí.
Chú ý.
Ví dụ.
Tính đạo hàm của các hàm số
a.
b.
CỦNG CỐ
sin
cos
- sin
-cos
O
Đ.H
sin
cos
Tính đạo hàm của các hàm số
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2015-03-21 12:42:29 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 68 | Lần xem: | Page: 10 | FileSize: 0.36 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác, ĐS-GT 11. Kiểm tra bài cũ1. Viết các công thức tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương các hàm số?2. Tính đạo hàm các hàm số sauĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁCĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁCĐịnh lí Áp dụngĐịnh lí. Chú ý. Ví dụ. Tính đạo hàm của các hàm số a. b. Định lí. Chú ý. Ví dụ. Tính đạo hàm của các hàm số a. b. CỦNG CỐsincos- sin-cosOĐ.HsincosTính đạo hàm của các hàm số

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/chuong-v-3-dao-ham-cua-ham-so-luong-giac.ykk7zq.html