Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 1
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 2
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 3
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 4
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 5
11:38:30 PM
Hân hạnh đón chào quý thầy cô
đã đến dự giờ thăm lớp 11-A8 !
Giáo viên: Dương Văn Thắng
Đơn vị: Trường THPT Triệu Sơn – Thanh Hóa
11:38:30 PM
KIểM TRA BàI Cũ
CHƯƠNG V. ĐẠO HÀM
1. Giới hạn của
3. Đạo hàm của hàm số y = cosx.
5. Đạo hàm của hàm số y = cotx.
4. Đạo hàm của hàm số y = tanx.
2. Đạo hàm của hàm số y = sinx.
ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
bài 3. ĐạO HàM CủA hàm số lượng giác
11:38:31 PM
2. Đạo hàm của
hàm số y = sin x
Định lý 1:
Định lý 2: (SGK Tr164)
Hàm số y = sinx có đạo hàm tại mọi x  R và
(sin x)’ = cos x
Để chứng minh định lý 2 ta sử dụng quy tắc tính đạo hàm của hàm số bằng định nghĩa và định lý 1
Chú ý: Nếu y = sin u và u = u(x) thì
(sin u)’ = u’.cos u
bài 3. ĐạO HàM CủA hàm số lượng giác
11:38:31 PM
2. Đạo hàm của
hàm số y = sin x
Định lý 1:
Định lý 2:
VD1: Tính đạo hàm của các hàm số sau
Hướng dẫn:
Bước 1: Xác định dạng hàm số đã cho
(tổng, hiệu, tích, thương, hàm hợp,…)

Bước 2: Áp dụng công thức tính đạo hàm
GIẢI:
VD1: Tính đạo hàm của các hàm số sau
bài 3. ĐạO HàM CủA hàm số lượng giác
11:38:31 PM
VD2: Tính đạo hàm của các hàm số sau
2. Đạo hàm của
hàm số y = sin x
Định lý 1:
Định lý 2:
Định lý 3: (SGK Tr165)
Hàm số y = cosx có đạo hàm tại mọi x  R và
(cos x)’ = – sin x
Chú ý: Nếu y = cos u và u = u(x) thì
(cos u)’ = – u’.sin u
3. Đạo hàm của
hàm số y = cos x
Định lý 3:
GIẢI:
bài 3. ĐạO HàM CủA hàm số lượng giác
11:38:31 PM
HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ BÀI HỌC
2. Đạo hàm của
hàm số y = sin x
Định lý 1:
Định lý 2:
3. Đạo hàm của
hàm số y = cos x
Định lý 3:
bài 3. ĐạO HàM CủA hàm số lượng giác
NHÓM 1
NHÓM 2
NHÓM 3
Tính đạo hàm của các hàm số sau:
NHÓM 1
NHÓM 2
11:38:31 PM
Các kiến thức cần ghi nhớ:
CỦNG CỐ BÀI HỌC
11:38:31 PM
Xem lại bài đã học và đọc trước phần 3, 4:
Đạo hàm của hàm số y = tanx và y = cotx
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Bài tập về nhà:
BT3)a,b,d,f; BT6; BT7 trang 169 SGK
11:38:31 PM
các thầy cô giáo
và các em học sinh
xin chân thành cảm ơn
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2019-02-24 23:37:18 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 64 | Lần xem: | Page: 11 | FileSize: 2.63 M | File type: ppt
lần xem

bài giảng Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác, ĐS-GT 11. 11:38:30 PMHân hạnh đón chào quý thầy côđã đến dự giờ thăm lớp 11-A8 !Giáo viên: Dương Văn ThắngĐơn vị: Trường THPT Triệu Sơn – Thanh Hóa11:38:30 PMKIểM TRA BàI CũCHƯƠNG V. ĐẠO HÀM1. Giới hạn của3. Đạ

https://tailieuhoctap.com/baigiangdsgt11/chuong-v-3-dao-ham-cua-ham-so-luong-giac.w2i40q.html