Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 1
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 2
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 3
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 4
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 5
CHÀO MỪNG
THẦY CÔ & CÁC EM
ĐẾN VỚI BUỔI HỌC HÔM NAY
LỚP 11A7
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2: Nêu các công thức tính đạo hàm của các hs
y=sin x, y=cos x, y=sin u, y=cos u?
Câu 1: Tính đạo hàm của các hàm số sau:
a)
b)
Giải
Câu 1:

Câu 2:
 
Tiết 70:
ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
(Tiếp theo)
4. Đạo hàm của hàm số y= tan x
 
 
 
a) Định lí 4:
Hàm số y= tan x có đạo hàm tại mọi

4. Đạo hàm của hàm số y= tan x
 
Em hãy nêu công thức tính đạo hàm của hàm hợp???
 
(tan u)’=???
4. Đạo hàm của hàm số y= tan x
b) Ví dụ: Tính đạo hàm của các hàm số sau:


4. Đạo hàm của hàm số y= tan x
4. Đạo hàm của hàm số y= tan x
Bài giải4. Đạo hàm của hàm số y= tan x
Bài giải:
5. Đạo hàm của hàm số y= cot x
HĐ 4:Tìm đạo hàm của hàm số:
5. Đạo hàm của hàm số y= cot x
b) Ví dụ : Tính đạo hàm của các hàm số sau:5. Đạo hàm của hàm số y= cot x
5. Đạo hàm của hàm số y= cot x
Bài giải5. Đạo hàm của hàm số y= cot x
Bài giải(uv)’ = u’v+uv’
5. Đạo hàm của hàm số y= cot x
Bài giải


Đặt

Bài tập trắc nghiệm
Bài 1.
Đ¹o hµm cña hµm sè lµ:
Chọn đáp án đúng
a)
b)
c)
d)
Đúng!
Bài tập trắc nghiệm
Bài 2.
Đạo hàm của hàm số y=cot(3x-1)
Chọn đáp án đúng
a)
b)
c)
d)
đúng!


Bài tập trắc nghiệm
Bài 3.
Đạo hµm cña hµm sè lµ:
Chọn đáp án đúng
a)
b)
c)
d)

đúng!

Bài tập trắc nghiệm
Bài 4.
Đ¹o hµm cña hµm sè y=tan3x-cot3x lµ:
Chọn đáp án đúng
a)
b)
c)
d)

đúng!NỘI DUNG CẦN GHI NHỚ
Các công thức tính đạo hàm vừa học:

Làm bài tập còn lại trong SGK trang 168,169
Học bài cũ và chuẩn bị bài 4: Vi phân.
NOTE
NOTE
CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2018-03-29 16:13:50 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 20 | Lần xem: | Page: 24 | FileSize: 1.65 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác, ĐS-GT 11. CHÀO MỪNG THẦY CÔ & CÁC EMĐẾN VỚI BUỔI HỌC HÔM NAYLỚP 11A7KIỂM TRA BÀI CŨCâu 2: Nêu các công thức tính đạo hàm của các hs y=sin x, y=cos x, y=sin u, y=cos u?Câu 1: Tính đạo hàm của các hàm số sau:a) b

https://tailieuhoctap.com/baigiangdsgt11/chuong-v-3-dao-ham-cua-ham-so-luong-giac.ootz0q.html