Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 1
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 2
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 3
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 4
  • Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác - 5
TRUNG T�M GDNN-GDTX CH�U TH�NH
LỚP 11B
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ DỰ GIỜ
Luyện tập :ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
1. Ghi lại các công thức đạo hàm của một số hàm số
Luyện tập :ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
2. Ghi lại các công thức đạo hàm của tổng , hiệu, tích, thương; đạo hàm của hàm số hợp
Luyện tập :ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
1. Các công thức đạo hàm của một số hàm số
Luyện tập :ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
2.Các công thức đạo hàm của tổng , hiệu, tích, thương; đạo hàm của hàm số hợp
Tìm d?o h�m c?a c�c h�m s? sau
Bài tập
Giải bài tập
Giải bài tập
Giải bài tập
Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1 . Đạo hàm của hàm số bằng biểu thức nào sau đây?
B.

C. D.
Câu 2 . Đạo hàm của hàm số bằng biểu thức nào sau đây?

A. B.

C. D.
Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 3 . Đạo hàm của hàm số bằng biểu thức nào sau đây?

B.

C. D.
Câu 4 . Đạo hàm của hàm số bằng biểu thức nào sau đây?
B.

C. D.
Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 5 . Đạo hàm của hàm số bằng biểu thức nào sau đây?
B.

C. D.
Tìm d?o h�m c?a c�c h�m s? sau
Hướng dẫn Bài tập về nhà
Tìm d?o h�m c?a c�c h�m s? sau
Hướng dẫn Bài tập về nhà
Tìm d?o h�m c?a c�c h�m s? sau
Hướng dẫn Bài tập về nhà
Tìm d?o h�m c?a c�c h�m s? sau
Hướng dẫn Bài tập về nhà
CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ DỰ GIỜ, KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ VUI KHỎE
Có thể download miễn phí file .pptx bên dưới
Đăng ngày 2017-03-21 10:51:02 | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 104 | Lần xem: | Page: 17 | FileSize: 0.32 M | File type: pptx
lần xem

bài giảng Chương V. §3. Đạo hàm của hàm số lượng giác, ĐS-GT 11. TRUNG T�M GDNN-GDTX CH�U TH�NHLỚP 11BKÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ DỰ GIỜLuyện tập :ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC1. Ghi lại các công thức đạo hàm của một số hàm sốLuyện tập :ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC2. Gh

https://tailieuhoctap.com/bai-giang/chuong-v-3-dao-ham-cua-ham-so-luong-giac.n1qs0q.html